Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang – Điểm sáng trong phát triển kinh tế – xã hội

Huyện Việt Yên nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Giang, ven bên dòng sông Cầu, phía Nam và phía Tây giáp huyện Yên Phong và huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. Là huyện trung du và miền núi, nằm giữa hai lưu vực sông Cầu và sông Thương, chiếm đến 4,5% diện tích của tỉnh.

Việt Yên hôm nay là điểm sáng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Giang, là nơi thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất, điển hình là các khu công nghiệp: Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu. Bên cạnh những điểm nhấn đó, năm 2020 được cho là năm bản lề với nhiều thành tựu nổi bật về xây dựng nông thôn mới (NTM) – xây dựng những làng quê đáng sống.

Với sự quyết tâm của Nhân dân trong huyện và sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, huyện Việt Yên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn. Có 15/15 xã đã xây dựng, triển khai kế hoạch, thực hiện kế hoạch và thực hiện hoàn thành nâng cao 35 tiêu chí xây dựng NTM năm 2020. Thực hiện hoàn thành 9 thôn NTM kiểu mẫu năm 2020, vượt 6 thôn so với kế hoạch được giao. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện kịp thời nắm bắt tiến độ thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ở các xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình bảo đảm hoàn thành kế hoạch.

Trong quá trình triển khai NTM, huyện đã triển khai được 28 công trình NTM của 9 xã với tổng số tiền là 90.584 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương là 18.805 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 2.500 triệu đồng; ngân sách huyện: 2.100 triệu đồng; ngân sách xã: 67.194 triệu đồng; Nhân dân đóng: hiến 1.485 m² đất; 174 ngày công lao động. Toàn huyện triển khai cứng hóa đường trục thôn, xóm được 45,1 km; xây mới 3 nhà văn hóa xã; xây mới 18 phòng học, phòng chức năng các trường mầm non, tiểu học và cải tạo 01 trạm y tế xã.

Xây dựng những làng quê đáng sống

Về Việt Yên hôm nay, các tuyến đường vào huyện, đến các xã khang trang sạch đẹp hơn. Nhiều công trình được kiến dựng, tạo nên diện mạo mới cho toàn huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng NTM được Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm, triển khai, phổ biến sâu rộng.

Từ cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được phổ biến đa dạng về nội dung, phong phú, sáng tạo về hình thức. Các cấp lãnh đạo luôn tạo điều kiện cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện được nhận thức sâu sắc hơn về “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM”.

 

Con đường bích họa trên các làng quê của huyện Việt Yên. 

Năm 2021, UBND huyện đã phân bổ 4.000 triệu đồng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM” cho 4 xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, đã phân bổ các công trình của 4 xã (Quảng Minh, Tăng Tiến, Việt Tiến, Hương Mai); đồng thời ngân sách huyện hỗ trợ 750 triệu đồng cho 5 thôn xây dựng NTM kiểu mẫu (150 triệu đồng/thôn) để thực hiện các tiêu chí giao thông, cảnh quan môi trường, phát triển sản xuất và khu thể thao, nhà văn hóa tại các thôn.

Huyện Việt Yên xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung huy động mọi nguồn lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu nâng cao tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, phát triển tiểu thủ công nghiệp; coi trọng lĩnh vực nông nghiệp nông dân và nông thôn, đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư.