Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

(Quanlynhanuoc.vn) – Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ là doanh nghiệp nhà nước hạng I (sau đây viết tắt là Công ty), được thành phố Hải Phòng giao quản lý, khai thác vận hành hệ thống thủy lợi Đa Độ trải dài 5 đơn vị hành chính: quận Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn và huyện An lão, Kiến Thụy. Công ty bảo đảm cấp, tiêu nước phục vụ phát triển nông nghiệp với tổng diện tích trên 32.000ha/năm; cấp nguồn nước sạch cho nhà máy nước của thành phố và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong lưu vực hệ thống.
Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đa Độ.

Ngay từ khi mới thành lập, năm 2010, Công ty đã bám sát chỉ đạo của thành phố, chủ động xây dựng Chiến lược phát triển 10 năm (2010 – 2020) với chủ đề “Tăng cường quản lý công trình, bảo vệ nguồn nước ngọt sông Đa Độ”.

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng, các sở, ngành chức năng và sự ủng hộ, phối hợp của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ công trình, bảo vệ nguồn nước. Mô hình tổ chức hoạt động ngày càng đi vào nề nếp; tập thể cán bộ, người lao động Công ty luôn đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ, chung tay xây dựng Công ty ngày một phát triển. Trong 10 năm qua, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND thành phố Hải Phòng giao, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước… góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, thể hiện qua các mặt hoạt động sau:

Về hoạt động sản xuất – kinh doanh:  bảo đảm nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích 32.000ha/năm; chủ động tốt trong công tác phòng chống thiên tai bão lũ trong toàn lưu vực hệ thống. Bảo đảm nguồn nước ngọt cả về trữ lượng và chất lượng cấp cho các nhà máy nước của thành phố, nhà máy nước sạch nông thôn với khối lượng trên 20 triệu m3/năm.

Về công tác quản lý công trình: ngay từ đầu năm 2010, Công ty triển khai thực hiện các quyết định của UBND thành phố, lập hồ sơ quản lý từng công trình (mặt bằng quản lý, quy trình vận hành toàn hệ thống và từng công trình, nội quy, quy chế làm việc) để quản lý các công trình một cách khoa học, tổng thể. Các công trình đã có hồ sơ quản lý được giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, công nhân, lao động. Đặc biệt, năm 2019, Công ty đã xây dựng số hóa bản đồ quản lý các công trình thủy lợi toàn hệ thống.

Công tác bảo vệ nguồn nước ngọt sông Đa Độ:

Công ty cũng đã chủ động xây dựng đề án “Tăng cường quản lý công trình, bảo vệ nguồn nước ngọt sông Đa Độ” phù hợp với định hướng và chỉ đạo của Thành phố. Trong 10 năm qua, Công ty đã giải tỏa được 102,8 ha/145 ha diện tích ao đầm, trang trại trong lòng sông; mở rộng lòng sông nhiều đoạn trung bình từ 50-60m lên thành 90-130m bảo đảm mặt cắt ngang sông theo quy hoạch của Thành phố. Gần 2.000 m2 nhà cửa, vật kiến trúc và khoảng 300.000 cây cối trên mặt bờ và trong lòng sông được giải tỏa. Cắm mốc trên 1.500 mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình, bảo vệ nguồn nước sông Đa Độ và một số tuyến kênh cấp 1.

Công tác quy hoạch, thực hiện dự án; tu bổ, sửa chữa công trình: Công ty đã chủ động quy hoạch, lập các dự án thu gom xử lý nước thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước ngọt sông Đa Độ; hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy nông Lai – Sàng – Họng; Dự án cải tạo, nâng cấp cụm thủy nông Thái Sơn – Tân Dân – An Thắng. Các công trình đã phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực phục vụ, góp phần bảo vệ chất lượng nguồn nước ngọt của hệ thống.

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để quản lý, điều khiển từ xa cống Bãi Vẹt, xã An Tiến, huyện An Lão.

Công tác ứng dụng khoa học – kỹ thuật: Công ty phối hợp với chuyên gia đầu ngành nghiên cứu đề tài khoa học “Cân bằng nước hệ thống thủy lợi Đa Độ đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”,đề tài được bảo vệ thành công luận án tiến sỹ khoa học tại Ốt-xtrây-li-a năm 2018. Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho Công ty phục vụ công tác quy hoạch, lập dự án và ứng dụng nghiên cứu khoa học.

– Hội đồng Khoa học Công ty nghiên cứu, ứng dụng thành công đề tài “Ứng dụng thiết bị năng lượng mặt trời, vận hành từ xa cống thủy lợi”. Đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận năm 2020 và được lắp đặt thí điểm tại 3 cống trên hệ thống.

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để quản lý, điều khiển từ xa cống Bãi Vẹt, xã An Tiến, huyện An Lão.

– Năm 2020, Công ty đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo với sáng kiến Nghiên cứu ứng dụng thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để quản lý, vận hành từ xa hệ thống cống thủy lợi (cống Bãi Vẹt (01 cửa) và cống Đống Cung (02 cửa). Sáng kiến sử dụng 100% năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, không phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Việc áp dụng thiết bị làm tăng hiệu quả điều tiết nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu nước sản xuất nông nghiệp, kinh tế của địa phương và ngăn chặn, tiêu thoát nước ô nhiễm nhanh chóng theo từng tiểu vùng trên toàn hệ thống. Giúp tiết kiệm nhân lực và thời gian vận hành trực tiếp cống. Giúp công nhân tập trung vận hành các cống quy mô lớn hơn, có nhiều thời gian về quản lý, rà soát xả thải và lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình.

Với những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả toàn diện trong chặng đường qua, Đảng bộ, tập thể Công ty được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng, Huyện ủy An Lão ghi nhận, khen thưởng.

– Công ty được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi đánh giá, ghi nhận là điểm sáng trong cả nước về thực hiện tốt công tác quản lý công trình, bảo vệ chất lượng nguồn nước và ứng dụng khoa học – kỹ thuật trong công tác quản lý vận hành công trình thủy lợi.

– Đảng bộ Công ty nhiều năm liên tục được Huyện ủy An Lão đánh giá cao, công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đặc biệt 5 năm liền (2016 – 2020), Đảng bộ Công ty được công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

– Công ty được UBND thành phố Hải Phòng 3 lần tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 2012, 2014, 2017 cho đơn vị dẫn đầu khối thi đua, tặng Bằng khen các năm 2019, 2020 cho Tập thể lao động xuất sắc.

– Các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty nhiều năm liền được cấp trên ghi nhận, khen thưởng, công nhận đạt tổ chức “Vững mạnh xuất sắc”.

Hạnh Nguyên