Hội thảo khoa học quốc tế: Chỉ số Chính phủ tốt “Chandler” – Kinh nghiệm của Xinh-ga-po và ứng dụng trong quản trị quốc gia ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 30/11/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia cùng Viện Quản trị Chandler (CIG) Xinh-ga-po đồng tổ chức Hội thảo quốc tế: Chỉ số Chính phủ tốt “Chandler” – Kinh nghiệm của Xinh-ga-po và ứng dụng trong quản trị quốc gia ở Việt Nam, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Điều hành Học viện và ông Wu Wei Neng, Giám đốc điều hành Viện Quản trị Chandler đồng chủ trì Hội Thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu chính Hà Nội.

Dự Hội thảo về phía đại biểu, khách mời, có PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ; PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Về phía Học viện, có PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo, viên chức Ban Hợp tác Quốc tế; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài Học viện.

Về phía đối tác quốc tế có các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia đến từ các trường đại học, như: Đại học Quốc gia Xinh-ga-po, Đại học Georgetown, Đại học Chi-ca-go, Trường Hành chính công Québec và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Việt Nam…

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc hội thảo

Khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Triệu Văn Cường chào mừng các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự Hội thảo, đồng thời, khẳng định, việc xây dựng nền quản trị quốc gia (QTQG) hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu khách quan của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển. Hội thảo tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên số với những cơ hội và thách thức đan xen, việc QTQG hiệu quả sẽ tạo động lực cho sự tăng trưởng, phục hồi kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững, tạo cơ hội hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, hội thảo là tiền đề để Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng thành công chương trình nâng cao năng lực QTQG tiếp cận chuẩn quốc tế phù hợp với Việt Nam dành cho công chức lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là công chức cấp chiến lược, góp phần từng bước xây dựng nền QTQG Việt Nam hiện đại, hiệu quả.

Ông Wu Wei Neng, Giám đốc điều hành Viện Quản trị Chandler phát biểu chào mừng hội thảo

Tiếp đó, ông Wu Wei Neng trong bài phát biểu của mình đã đánh giá cao cơ hội từ Hội thảo, đã tạo điều kiện để Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và CIG chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và đây cũng là cơ hội để các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức trên toàn thế giới chia sẻ và tìm hiểu về kinh nghiệm hay, điển hình về quản trị tốt của mỗi quốc gia. Ông Wu Wei Neng cho biết, bộ chỉ số của Chandler về chính phủ tốt sẽ được chia sẻ tại Hội thảo bao gồm 7 khung chỉ số: lãnh đạo và tầm nhìn; luật và chính sách mạnh; thể chế mạnh; thị trường hấp dẫn; sức ảnh hưởng thế giới… theo đó, đánh giá Việt Nam là quốc gia có chỉ số tốt so với các quốc gia cùng mức độ phát triển, thu nhập. Tại Hội thảo, bộ chỉ số Chính phủ tốt của Chandler nhằm đo lường hiệu quả hoạt động QTQG của các chính phủ trên khắp thế giới được chia sẻ, ông Wu Wei Neng hy vọng Hội thảo sẽ thành công tốt đẹp.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Điều hành Học viện phát biểu đề dẫn hội thảo

TS. Nguyễn Đăng Quế trong bài phát biểu đề dẫn đã khẳng định, Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam là Trung tâm Quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ và Bộ Nội vụ xây dựng nền QTQG hiện đại, hiệu quả, đồng thời, trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp. Do đó, trong khuôn khổ các chương trình hợp tác quốc tế, Học viện tập trung nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao các công cụ QTQG, giúp Chính phủ đo lường mức độ thành công trong quản trị, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực QTQG của Chính phủ, xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu QTQG hiện đại, hiệu quả.

TS. Nguyễn Đăng Quế cũng đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: (1) Khái niệm và ý nghĩa QTQG theo hướng hiện đại, hiệu quả và vai trò của công chức lãnh đạo, quản lý trong xây dựng nền QTQG theo hướng hiện đại, hiệu quả. (2) Thực tiễn QTQG ở Việt Nam, bối cảnh và phương hướng xây dựng nền QTQG hiện đại, hiệu quả phù hợp với xu thế quốc tế và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. (3) Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ, liên hệ với thực tiễn Việt Nam từ đó xác định mức độ phù hợp, khả năng và phương pháp áp dụng kinh nghiệm quốc tế để đánh giá năng lực và hiệu quả hoạt động của Chính phủ xác định phương hướng cải thiện QTQG ở Việt Nam. (4) Xác định các yêu cầu, năng lực cần có của công chức lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng việc xây dựng nền QTQG theo hướng hiện đại, hiệu quả. (5) Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Viện Quản trị Chandler trong xây dựng chương trình nâng cao năng lực QTQG theo hướng hiện đại, hiệu quả cho công chức lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược. Hội thảo là sự kiện mở đầu cho một chuỗi các sự kiện hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đổi mới chương trình nâng cao năng lực công chức lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu QTQG theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Bà Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích chính sách của UNDP

Tại Hội thảo, bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách của UNDP giới thiệu về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đây là chỉ số đã được đo lường tại Việt Nam từ năm 2009 và đã giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của nền hành chính Việt Nam. PAPI đã giúp thúc đẩy chính quyền các địa phương năng động hơn, cải thiện chất lượng phục vụ công dân, doanh nghiệp, tổ chức, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chia sẻ tại Hội thảo về những tác động của đại dịch Covid-19 và chuyển đổi số đang ảnh hưởng lớn đến nền QTQG của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Do đó, để quản trị hiệu quả thì phải áp dụng các nguyên lý của quản trị tốt, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, thay đổi nhận thức về QTQG, kế thừa các kinh nghiệm quốc tế về QTQG…

TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ

TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đánh giá hoạt động thực thi chính sách là vướng mắc lớn trong quản trị hiện đại, hiệu quả của Việt Nam. Do đó, để nâng cao hiệu quả bộ máy cần phải có công cụ đánh giá cán bộ, tạo động lực làm việc gắn với vị trí việc làm, phù hợp với mục tiêu của cơ quan; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào hoạt động quản trị nhà nước; đánh giá đúng về cán bộ, công chức để từ đó có biện pháp đào tạo hoặc tinh giản biên chế; xử lý các vấn đề phát sinh trong thực thi chính sách; minh bạch trong thực thi công vụ…

GS. Donald Moynihan, Trường Chính sách công McCourt, Đại học Georgetown, Hoa Kỳ

GS. Donald Moynihan, Trường Chính sách công McCourt, Đại học Georgetown chia sẻ kinh nghiệm trong đánh giá hiệu quả của chính quyền trung ương của Hoa Kỳ. Thoe đó, từ năm 1993, Hoa Kỳ đã có những đạo luật đánh giá hiệu quả của Chính phủ và dần được hoàn thiện qua các đời Tổng thống, gần nhất là Luật Hiện đại hóa GPRA (2010), theo đó, kinh nghiệm về quản trị của Hoa Kỳ là: (1) Thói quen dẫn tới thành công: coi cải cách như một thói quen thúc đẩy sự thay đổi của tổ chức, tạo diễn đàn học tập, thảo luận về hiệu quả thực thi với người giám sát, đồng nghiệp. (2) Cam kết của lãnh đạo: tạo các vị trí lãnh đạo có sự giám sát hiệu quả thực thi chính sách, chọn lãnh đạo dựa trên khả năng quản lý. (3) Mục tiêu thực tế: khuyến khích học tập và đổi mới trong các cơ quan, thảo luận về hiệu quả thực thi chính sách trong quá trình quyết định ngân sách…

Ông Kenneth Sim, Viện trưởng Học viện Quản trị Chandler

Ông Kenneth Sim – Viện trưởng Học viện Quản trị Chandler đã đưa ra thực tiễn mô hình của Xinh-ga-po nhằm quản lý hiệu quả hoạt động của Chính phủ, trong đó, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ. Bên cạnh đó, từ năm 2010 kết quả đánh giá hiệu quả khu vực công của Xinh-ga-po (SPOR) được xuất bản dưới dạng giao diện số về các chỉ số: môi trường sống, bảo vệ môi trường, tăng trưởng, khả năng cạnh tranh, chỉ số thuận lợi trong kinh doanh… đã giúp truyền thông và minh bạch hoạt động của Chính phủ Xinh-ga-po, để người dân có cái nhìn chính xác về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước.

GS. Moktar Lamari, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đánh giá, Trường Hành chính công Québec

GS. Moktar Lamari, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đánh giá, Trường Hành chính công Québec nhấn mạnh, để đánh giá về quản trị nhà nước hiệu quả cần phải dựa trên các chỉ số có thể đo lường mà không phải công chức nào cũng có thể làm. Do đó, Chính phủ Ca-na-da đã đề ra bộ chỉ số như chỉ số kinh tế để có thể tính được hiệu quả, hiệu năng, tính bền vững và các mục tiêu khác có thể đạt được. Bên cạnh đó, cần kết nối giữa những nhà lãnh đạo, quản lý với giới nghiên cứu để đánh giá hoạt động quản trị nhà nước hiệu quả tối ưu.

GS.TS. Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Viện Phát triển bền vững, Đại học Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Viện Phát triển bền vững, Đại học Kinh tế quốc dân đánh giá cao ý nghĩa chỉ số Chính phủ tốt của Chandler, theo đó, trong 15 năm qua Việt Nam có nhiều chỉ số nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ và đã chỉ ra được một trong những nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả của chính quyền là tư duy nhiệm kỳ của một số lãnh đạo, quản lý của Việt Nam, theo đó, cần phải có nghiên cứu, đánh giá và từ đó có biện pháp nhằm khắc phục tư duy này của đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

GS.TS. Vũ Minh Khương, Đại học Quốc gia Xinh-ga-po

GS.TS Vũ Minh Khương, Đại học Quốc gia Xinh-ga-po khẳng định, Việt Nam đã có sự phát triển lớn, tuy nhiên để phát triển được theo sự kỳ vọng thì cần thực hiện được một số giải pháp: xây dựng thước đo về quản trị, trách nhiệm giải trình hoạt động quản trị, định hình chiến lược để có phương pháp phát triển phù hợp…

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện chủ trì phiên Hội thảo buổi chiều.

Buổi chiều, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo. Tại phiên Hội thảo buổi chiều, các đại biểu, nhà khoa học đã sôi nổi thảo luận về chủ đề chính phủ số trong quản trị hiện đại, hiệu quả; sự phù hợp trong áp dụng các kinh nghiệm, phương pháp của các quốc gia với đặc thù Việt Nam; đề xuất khung năng lực của công chức lãnh đạo, quản lý của Việt Nam…

Các đại biểu tham dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến

Phát biểu bế mạc hội thảo ông Wu Wei Neng và PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đã cung cấp tri thức, kiến thức quan trọng như, các chỉ số đánh giá hiệu quả của Chính phủ, chính quyền; kinh nghiệm của các quốc gia, trong đó có Việt Nam về QTQG tốt,… Thời gian tới, Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Viện Quản trị Chandler cần xây dựng lộ trình để hợp tác trong đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam đáp ứng yêu cầu về quản trị nhà nước hiện đại, hiệu quả.

Tin, ảnh: Xuân Phú