Phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Sông Công trong năm 2021

Năm 2021, tình hình kinh tế – xã hội của thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên mặc dù chịu tác động từ đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19. Vì vậy, kinh tế – xã hội của thành phố về cơ bản vẫn được bảo đảm, hạn chế mức thấp nhất tác động của đại dịch Covid-19. Các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định tạo điều kiện ổn định đời sống người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả.

Về phát triển kinh tế

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhất là từ khi đợt dịch thứ 4 khởi phát với biến chủng mới. Với quyết tâm cao trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, các doanh nghiệp đã chủ động áp dụng linh hoạt các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để duy trì và phát triển sản xuất. Mặc dù không đạt so với kế hoạch đề ra nhưng giá trị sản xuất công nghiệp vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh) ước đạt 9.450 tỷ đồng, bằng 85,7%  kế hoạch, tăng 14,4 % so với năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 5.689 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch tỉnh giao, bằng 100,2% kế hoạch thành phố, tăng 15,9% so với năm 2020.

Hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, tuy nhiên, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các hộ kinh doanh đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt từng bước ổn định kinh doanh, chủ động đón đầu xu hướng phục hồi của thị trường trong những tháng cuối năm để khai thác, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.934 tỷ đồng, bằng 88,5% so với kế hoạch, tăng 13,1% so với năm 2020.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, do chuẩn bị tốt các điều kiện nên việc sản xuất gieo trồng vụ xuân đạt được kết quả tích cực, các diện tích cây trồng đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra (trong đó có 22 vùng sản xuất lúa tập trung thực hiện theo gieo cấy các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng). Dự ước sản lượng lương thực cây có hạt năm 2021 đạt 23.158 tấn. Chăn nuôi gia cầm đạt mức tăng trưởng ổn định, các trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp được duy trì và phát triển do chăn nuôi liên kết và giá thị trường bảo đảm chăn nuôi có lãi. Nhiều cơ sở chăn nuôi tiếp tục mở rộng quy mô đàn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến.

Về phát triển xã hội

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phát động. Duy trì kiểm tra nề nếp, dạy và học, trong đó tập trung nâng cao trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ đối với giáo viên. UBND thành phố chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời hướng dẫn, tổ chức cho học sinh học tập tại nhà bằng phương pháp học trực tuyến.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng cao, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện tốt, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường chỉ đạo, đã tiến hành kiểm tra 160 cơ sở sản xuất – kinh doanh, chế biến thực phẩm, qua kiểm tra, đã phát hiện và xử phạt 8 cơ sở với số 5,8 triệu đồng, kiểm tra nhắc nhở cơ sở y dược tư nhân chấp hành nghiêm các quy định về khám chữa bệnh và phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2022, là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, UBND thành phố đề ra nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một số chỉ tiêu chính trong năm 2022

Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh) phấn đấu đạt 11.293 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa phấn đấu đạt 2.415 tỷ đồng, tăng 24,8%  so với năm 2021; tổng sản lượng lương thực có hạt phấn đấu đạt 21.700 tấn. Thu ngân sách phấn đấu đạt 323 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 85 triệu đồng.

Về xã hội: Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 06% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn phấn đấu đạt 99%. Số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt trên 40%. Phấn đấu 95% số gia đình đạt gia đình văn hóa; xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76% trở lên, trong đó có văn bằng chứng chỉ đạt 35% trở lên; tỷ lệ lao động thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị giảm còn 2,3%.