Đổi mới phương thức tổ chức quản lý, giảng dạy để hoạt động bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp đạt chất lượng, hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 24/12, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, có: PGS.TS. Triệu Văn Cường – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của Bộ Nội vụ dự hội nghị trực tuyến.

Hội nghị đánh giá kết quả bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại điểm cầu Hà Nội.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có: TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; TS. Đặng Xuân Hoan – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị, khoa, ban của Học viện; lãnh đạo các Phân viện: TP. Hồ Chí Minh, thành phố Huế và khu vực Tây Nguyên; viên chức, người lao động Phòng quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế – Chủ trì Hội nghị cho biết, tổ chức bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương là thực hiện nhiệm vụ chính trị với tính chất duy nhất do Học viện đảm nhận theo tinh thần Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ này trong thời kỳ mới. Hội nghị đánh giá kết quả bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng nhằm thảo luận, đánh giá toàn diện, khách quan quá trình thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2021, đồng thời thống nhất đề ra phương hướng, giải pháp tốt nhất để đưa hoạt động bồi dưỡng của Học viện có bước đột phá, sáng tạo trong giai đoạn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện trong tình hình khó khăn của Dịch bệnh Covid-19. Trong giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị, Học viện cần tập trung vào các nội dung: bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phê duyệt của Bộ Nội vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác bồi dưỡng; chú trọng vào quy trình tổ chức, quản lý khoá học nhằm phát huy thế mạnh của Học viện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Học viện.

TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng báo cáo tổ chức quản lý hoạt động bồi dưỡng của Học viện.

Tại Hội nghị, TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng đã trình bày báo cáo thực trạng tổ chức quản lý hoạt động bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo đã phân tích thuận lợi, khó khăn của Học viện trong công tác bồi dưỡng trong bối cảnh dịch Covid-19, và nêu bật kết quả tổ chức hoạt động bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, đưa ra các phương hướng, giải pháp, đề xuất và kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý năm 2022.

TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính báo cáocông tác lập kế hoạch và xây dựng dự toán các lớp bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.

TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính báo cáo về công tác lập kế hoạch và xây dựng dự toán các lớp bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập dự toán, quyết toán kinh phí, Ban Kế hoạch – Tài chính Học viện đề xuất Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp làm việc với Bộ Tài chính sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về định mức chi đặc thù riêng cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện kiến nghị đề xuất về các nội dung: kinh phí, hồ sơ thanh quyết toán; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; cơ sở vật chất; hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động bồi dưỡng trực tuyến… nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng trực tuyến, bảo đảm kế hoạch bồi dưỡng  trong giai đoạn tiếp theo.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện báo cáo công tác cung cấp Tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng đề xuất, cần phối hợp với Ban Quản lý bồi dưỡng và Phòng Kế toán – Tài vụ tổ chức tốt công tác tiếp sinh, nhằm kịp thời xác định dự trù chính xác số lượng tài liệu giáo trình cần xuất bản, phục vụ kịp thời cho các lớp học.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự.

Báo cáo về công tác giảng dạy các chương trình bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đề xuất, kiến nghị các nội dung, gồm: về đội ngũ giảng viên; về phối hợp các đơn vị; về hoạt động ký hợp đồng, thanh quyết toán cho giảng viên thỉnh giảng; về chế độ thanh quyết toán cho giảng viên.

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở.

Tham luận của PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở đã phân tích thực trạng các chuyên đề được phân công giảng dạy; đội ngũ giảng viên của Khoa và thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các cấp. Từ đó, đề xuất kiến nghị về các nội dung, gồm: đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất; chế độ quản lý phí…

TS. Nguyễn Thế Tài – Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị tăng cường nhân sự cho bộ phận công nghệ thông tin cho các Phân viện, đảm bảo kịp thời trong các khâu khai giảng, tạo lớp học, điểm danh, tổ chức kiểm tra; thực hiện kế hoạch mở lớp từ đầu năm nhằm phân bổ đều các tháng trong năm, tạo công việc và giờ giảng ổn định cho giảng viên.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Huế.

Từ phân viện Học viện tại thành phố Huế, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện đề xuất Lãnh đạo Học viện, Ban Quản lý Bồi dưỡng tạo cơ chế cho Phân viện tiếp tục tham gia phối hợp tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý do Phân viện tuyển sinh, phối hợp với các địa phương trên địa bàn miền Trung trong trường hợp các lớp này được tổ chức học tập trực tiếp.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại khu vực Tây Nguyên.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại khu vực Tây Nguyên đề xuất các đơn vị chức năng tham mưu sớm cho Ban Giám đốc Học viện kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng năm 2022 để các Phân viện kịp thời triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng.

TS. Đặng Xuân Hoan – nguyên Giám đốc Học viện.

TS. Đặng Xuân Hoan – nguyên Giám đốc Học viện cho rằng, thời gian qua, Học viện đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác bồi dưỡng năm 2021. Điều này thể hiện sức mạnh tổng hợp, sự thống nhất cao của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, chuyên viên, giảng viên, người lao động của Học viện. Năm 2022, Học viện cần tập trung để kế hoạch bồi dưỡng thích ứng với nhiệm vụ mới trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và sự thay đổi của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP. Do vậy, cần quan tâm đến hai vấn đề: thứ nhất, chất lượng của bài giảng bồi dưỡng; thứ hai, năng động trong cơ chế tổ chức bồi dưỡng.

Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.

Kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý của Học viện năm 2021. Phó Giám đốc điều hành cũng đề nghị, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ các năm tiếp theo, các đơn vị, cá nhân liên quan trong Học viện cần quan tâm thực hiện một số nội dung, bao gồm: về thể chế quản lý bồi dưỡng; về cơ cấu tổ chức bộ máy; về cơ chế tài chính; về kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng và các công tác khác nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, đổi mới phương thức tổ chức quản lý, giảng dạy để hoạt động bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả.

Tin, ảnh: Lê Huyền, Tuấn Anh