Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 28/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

TS. Trần Đức Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt chuyên đề. Tham dự, có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; các đồng chí cấp ủy của đảng bộ bộ phận, các chi bộ; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng toàn thể các đảng viên của Học viện dự hội nghị trực tuyến.

Đồng chí Lương Thanh Cường – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc hội nghị.
TS. Trần Đức Thắng – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Báo cáo chuyên đề tại Hội nghị, TS. Trần Đức Thắng cho biết, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu với Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. TS. Trần Đức Thắng đã trao đổi, truyền đạt 3 nội dung chính: (1) Sự cần thiết và quá trình ban hành các Quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và Quy định những điều đảng viên không được làm nói riêng (bao gồm: Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm); (2) Kết quả kiểm tra, giám sát xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ XII; (3) Các nội dung mới của Quy định số 37 QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đảng viên Học viện tham gia hội nghị.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Cường cảm ơn TS. Trần Đức Thắng đã trao đổi, chia sẻ những nội dung căn bản, quan trọng của Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo cấp ủy các đơn vị, phân viện tiếp tục phổ biến những nội dung của Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 cũng như Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm để giúp cho đảng viên có nhận thức đúng, đầy đủ về các quy định này, góp phần lan toả nội dung Quy định sâu rộng trong toàn bộ hệ thống Học viện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: Lê Huyền, Xuân Phú