Huyện Tân Trụ (Long An): Cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện công tác cải cách hành chính, trong năm 2021, dù tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.
Phân công cán bộ trực tại trụ sở tiếp dân trong mùa dịch tại Trung tâm Hành chính công huyện Tân Trụ

Mặc dù dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhưng Trung tâm Hành chính công huyện Tân Trụ vẫn triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Bên cạnh việc chủ động chống dịch, Trung tâm đã chủ động hướng dẫn cán bộ, người dân đến làm thủ tục tại trụ sở phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Trung tâm đã thực hiện tốt việc khử khuẩn, mang khẩu trang, khai báo y tế, bảo đảm giữ khoảng cách và phân luồng khách đến giao dịch tại Trung tâm, mỗi lượt chỉ tiếp nhận 5 khách. Phân công cán bộ trực tại trụ sở, tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ của người dân vào tất cả các ngày trong tuần, qua đó, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) phát sinh.

Có thể thấy, cùng với các cơ quan khác của huyện, Trung tâm Hành chính công huyện Tân Trụ đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, thông suốt, chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thu hút doanh nghiệp đầu tư, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Qua đánh giá mức độ sự hài lòng đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, Trung tâm đã hướng dẫn cách thức để cá nhân thực hiện hồ sơ TTHC tiến hành việc đánh giá mức độ hài lòng. Trong năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm tiếp tục chấp hành tốt các quy định, quy chế và nội quy của Trung tâm; có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc, trả kết quả hồ sơ, TTHC cho cá nhân, tổ chức. Thái độ giao tiếp lịch sự, ân cần, niềm nở, tận tình hướng dẫn; kết quả có 2.309 lượt đánh giá hài lòng (tỷ lệ 99,91%) và 02/2.311 lượt đánh giá bình thường (tỷ lệ 0,09%).

Công tác niêm yết công khai TTHC tại Trung tâm được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đó là các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung theo quyết định công bố TTHC của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Trong năm 2021, Trung tâm Hành chính công huyện Tân Trụ đã tiếp nhận 21.901 hồ sơ, trong đó hồ sơ mới tiếp nhận là 21.009  hồ sơ, trong đó có 5.996 hồ trực tuyến. Kết quả, đã giải quyết được 21.273 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn là 8.962 và đúng hạn là 12.282 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,86%. Số hồ sơ quá hạn chỉ là 29 hồ sơ, tỷ lệ 0,001%.

Trung tâm đã thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân khi giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn. Trong năm 2021, Trung tâm đã thực hiện xin lỗi 10/10 trường hợp giải quyết trễ hẹn phát sinh mới. Để bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm đã triển khai thực hiện các hình thức tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC, cụ thể, chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; các TTHC còn lại vẫn tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp, nhưng thực hiện trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch

Ngoài ra, Trung tâm đã tham mưu UBND huyện Tân Trụ chỉ đạo các phòng, ban phối hợp giải quyết bảo đảm thời gian quy định đối với thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật; tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch nhân rộng việc triển khai thực hiện “Chiến dịch hướng dẫn và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn huyện, theo đó, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến dịch hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2 và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại thông minh.

Có thể thấy, mô hình xây dựng chính quyền, công sở thân thiện của dân, do dân và vì nhân dân phục vụ trên địa bàn huyện Tân Trụ là một trong những mô hình nổi bật trong cải cách hành chính thời gian qua. Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công của huyện là một điểm sáng trong công tác này, và đã được triển khai, nhân rộng, tạo nhận thức tích cực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt việc phục vụ Nhân dân, trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức tiếp dân luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, nhất là phong cách phục vụ nhân dân, góp phần từng bước xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân và thực sự của dân, do dân và vì dân.

Bước sang năm mới 2022, Trung tâm Hành chính công tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cải tiến và thực hiện tốt nội dung cải cách TTHC, giảm các thủ tục không cần thiết, xem xét kiến nghị cấp trên giảm thời gian xử lý; thực hiện “thư xin lỗi” đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC không đúng hẹn; xây dựng khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức… quyết tâm thực hiện tốt 5 biết, đó là biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn; và 3 thể hiện: tôn trọng, văn minh, gần gũi”.