Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 của huyện Việt Yên

Huyện Việt Yên nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh Bắc Giang, với hệ thống giao thông thuận lợi, huyện có lợi thế rất lớn cho giao thương, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Đây là cơ hội để huyện phát triển một nền kinh tế đa dạng, đặc biệt là công nghiệp, đô thị và dịch vụ – thương mại…

Trong năm 2021, cùng với việc tập trung chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Việt Yên, tiếp tục tập trung cao chỉ đạo các hoạt động khôi phục phát triển kinh tế – xã hội, nhất là các chỉ tiêu pháp lệnh, nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Bắc Giang và Huyện ủy giao trong năm và đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Về phát triển kinh tế:

Tổng thu ngân sách nhà nước của huyện đạt 3.900 tỷ đồng, đạt 190% dự toán, bằng 232% năm 2020. Tổng giá trị sản xuất (bao gồm cả khu công nghiệp (KCN)) đạt 207.700 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 15,1%. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng chiếm 98,38%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 0,84%; dịch vụ chiếm 0,78%.

Việt Yên là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang. Huyện đã tập trung xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông kết nối và các hạ tầng phụ trợ khác tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Trên địa bàn huyện đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Việt Hàn (50 ha), mở rộng KCN Quang Châu thêm 90 ha; thành lập cụm công nghiệp Trung Sơn – Ninh Sơn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 4 KCN quy hoạch, 3 KCN hoạt động (tỷ lệ lấp đầy bình quân trên 80%), 4 cụm công nghiệp quy hoạch và hoạt động. Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn huyện là 485 dự án, tổng vốn đăng ký 10.700 tỷ đồng và 5,3 tỷ USD. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 1.832 doanh nghiệp, chiếm khoảng 16% số doanh nghiệp toàn tỉnh.

Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 123 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Toàn huyện triển khai 116 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang hoạt động.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được xây dựng và triển khai thực hiện. Huyện đã tập trung thực hiện nâng cao chất lượng 35 tiêu chí của 15 xã. Hoàn thành công nhận 12 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 133% kế hoạch; 5 xã nông thôn mới nâng cao, đạt 125% kế hoạch. Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng 6 sản phẩm OCOP năm 2021.

Về văn hóa – xã hội:

Toàn huyện có 44.161 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, đạt 92,7%, tăng 1,7% so với chỉ tiêu; 124 thôn, tổ dân phố đăng ký danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, đạt 92,5% tăng 3,5% so với chỉ tiêu; 15 xã đăng ký danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đạt 100% kế hoạch; 2 thị trấn đăng ký danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đạt 100% kế hoạch; 136 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 86,6%, tăng 16,6% so với kế hoạch; 23 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tăng 130% so với kế hoạch. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo đã hoàn thành xuất sắc 13/16 lĩnh vực công tác, trong nhóm đầu các huyện thành phố trong tỉnh. Toàn huyện có 61/63 trường đạt chuẩn quốc gia; 20/63 trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt 31,75% (tăng 3 trường so với năm học trước).

Lĩnh vực y tế được quan tâm và có nhiều thành công vượt bậc. Tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, đội phản ứng nhanh; huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và các điều kiện phòng chống dịch bệnh; tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa trong y tế; tổ chức phát động các cuộc vận động xã hội chung tay phòng chống dịch Covid-19. Giải quyết việc làm mới cho 3.300 người, đạt 100% kế hoạch; Số hộ nghèo giảm 249 hộ, đạt 125,8% kế hoạch; Tỷ lệ hộ nghèo 1,1% đạt 114 % kế hoạch.

Đẩy mạnh giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trong năm 2021, đã giải quyết 21.680 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đứng thứ nhất toàn tỉnh.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự  địa phương được củng cố, tăng cường.

Năm 2021, UBND huyện đã hoàn thành các nhiệm vụ: Được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Bắc Giang, đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 1 năm so với Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 4 năm so với kế hoạch phân loại của Chính phủ.

Bước sang năm 2022, phát huy những kết quả đạt được, với sự chi đạo của các cấp chính quyền và những giải pháp đồng bộ, hy vọng huyện Việt Yên sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu trở thành thị xã Việt Yên vào năm 2025.