Học viện Hành chính Quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2021

(Quanlynhanuoc.vn) Sáng ngày 26/01/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Đoàn Chủ tịch Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đại biểu, khách mời, có: đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ; đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đại diện một số vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có: TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc điều hành Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện; TS. Vũ Thanh Xuân, nguyên Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; các đồng chí trưởng các phòng, bộ môn tương đương tại Hà Nội cùng với các điểm cầu trực tuyến Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phân viện tại thành phố Huế và Phân viện tại khu vực Tây Nguyên.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện nhấn mạnh, năm 2021 với sự nỗ lực của toàn hệ thống Học viện, sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện đã đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị tập thể viên chức, người lao động Học viện phát huy trí tuệ tập thể, tập trung đánh giá kết quả và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị.

PGS.TS. Lương Thanh Cường thay mặt lãnh đạo Học viện trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Học viện. Theo đó, trong năm 2021, với phương châm hành động: “Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại” nhằm tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia lên tầm cao mới; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong hơn 60 năm xây dựng, phát triển, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác, chú trọng thực hành dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật; phát huy tính gương mẫu, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhanh chóng điều chỉnh phương thức quản lý, điều hành từ trực tiếp sang trực tuyến, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động chuyên môn bảo đảm linh hoạt, hiệu quả thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Báo cáo nhấn mạnh, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; sự ủng hộ, cộng tác của các bộ, ngành và địa phương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Theo đó, năm 2021, Học viện tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Học viện. Đã ban hành quy chế làm việc của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện và các quy định trên các mặt công tác: hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Học viện theo đúng các tiêu chuẩn của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; quy định về chế độ làm việc của giảng viên; quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Học viện, quy chế biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình của Học viện… nhằm nâng cao chất lượng công tác và bảo đảm kỷ cương trên toàn hệ thống Học viện.

Năm 2021, Học viện tích cực triển khai các giải pháp đột phá và đã thu được những kết quả nổi bật trên toàn hệ thống. Cụ thể: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Học viện có nhiều đổi mới, thích ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; quy mô bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được bảo đảm, bồi dưỡng từ xa đi vào nề nếp, góp phần đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng; công tác đào tạo sau đại học có nhiều đổi mới trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng đạo tạo; công tác biên soạn chương trình, tài liệu thu được những kết quả quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống chương trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đội ngũ giảng viên được thẩm định năng lực nhằm nâng cao về chuyên môn; công tác tổ chức, cán bộ đạt được những kết quả quan trọng.

Học viện tổ chức 2 đợt thi tuyển viên chức theo đúng quy định, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho Học viện; công tác hợp tác quốc tế tiếp tục duy trì và mở rộng, hợp tác với nhiều đối tác quốc tế uy tín thông qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến đạt được các kết quả tốt, khẳng định khả năng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng quốc tế; công tác tạp chí, xuất bản, tư liệu, thư viện được thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo đảm nguồn tài liệu, học liệu phục vụ hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; công tác kế hoạch – tài chính từng bước đổi mới, tạo sự chuẩn mực trong thực hiện nhiệm vụ; công tác văn phòng ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả.

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng trình bày tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị tổng kết, đại diện các khoa, ban, đơn vị, phân viện đã có nhiều phát biểu đồng tình, nhất trí với những kết quả mà Học viện đã đạt được trong năm 2021 và những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới mà báo cáo tổng kết đã đề cập; đồng thời, đóng góp bổ sung cho phương hướng, nhiệm vụ của Học viện trong năm 2022.

Đ/c Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Công đoàn Bộ Nội vụ, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch công đoàn, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã đánh giá cao các hoạt động của công đoàn Học viện trong năm qua, như: tổ chức tuần lễ áo dài cho viên chức, người lao động; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam…

PGS. TS. Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và biểu dương những kết quả Học viện đạt được, xứng đáng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 của Bộ Nội vụ. Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ, Học viện đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác, đó là: tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng giảng dạy; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng… Thứ trưởng khẳng định, đây là kết quả quan trọng góp phần củng cố, tiếp nối lịch sử xây dựng và phát triển, nâng cao vị thế của Học viện trong tình hình mới.

Nhân dịp bước sang năm mới 2022 và chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần, thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể viên chức, người lao động Học viện và hy vọng trong năm 2022, Học viện sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa.

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại các Phân viện.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc điều hành Học viện trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ, cảm ơn Thứ trưởng Triệu Văn Cường đã quan tâm, tạo điều kiện để Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021. Phó Giám đốc điều hành Học viện nhấn mạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2021; đồng thời, thảo luận kỹ các giải pháp đã đề ra, thiết thực, cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2022, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Nội vụ đối với Học viện Hành chính Quốc gia. Tập thể viên chức, người lao động Học viện sẽ đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phát triển Học viện Hành chính Quốc gia lên tầm cao mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Tin, ảnh: Hoàng Hậu