Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều 26/01/2022, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đại biểu, khách mời dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ; đại diện một số vụ, đơn vị của Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có: TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc điều hành Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện; Đảng ủy, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện cùng các đại biểu là viên chức, người lao động.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Đăng Quế gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đại biểu khách quý và toàn thể viên chức, người lao động Học viện. Đồng chí nhấn mạnh, Học viện tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021 trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2022.

Năm 2021, dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sự ủng hộ của các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ và sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động, Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đạt được những dấu ấn mới trong hành trình phát triển.

Hội nghị viên chức, người lao động của Học viện được tổ chức với mục đích kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Học viện. Bên cạnh đó còn thảo luận, trao đổi về những giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của Học viện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện khai mạc Hội nghị và trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế cũng đã trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định về thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Học viện năm 2020. Theo Báo cáo, quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Học viện tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thứ trưởng Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, sự ủng hộ của các bộ, ngành trung ương và địa phương; tập thể Học viện đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Học viện cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức như: dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; một số nhiệm vụ tồn đọng từ giai đoạn trước chưa được giải quyết triệt để trong năm 2021; năng lực, chất lượng của một số viên chức và người lao động chưa thực sự tương xứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; sự hẫng hụt của đội ngũ giảng viên Học viện chậm được khắc phục, đặc biệt là về năng lực nghiên cứu, giảng dạy…

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động, năm 2021, Học viện đã thu được những kết quả cụ thể, nổi bật, như: (1) Tập thể Học viện đoàn kết nhất trí trong thực thi nhiệm vụ; (2) Quy mô bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được bảo đảm; (3) Hoạt động bồi dưỡng từ xa đi vào nền nếp và chuyên nghiệp; (4) Công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu được hoàn thiện; (5) Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên tiếp tục được quan tâm; (6) Công tác tổ chức, cán bộ đạt được những kết quả quan trọng trong bổ nhiệm, luân chuyển, điều động và tuyển dụng viên chức; (7) Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và mở rộng các hoạt động bồi dưỡng, trao đổi học thuật, nâng cao năng lực giảng viên; (8) Công tác văn phòng, tài chính, kế toán từng bước được đổi mới, có hiệu quả; (9) Công tác xuất bản, thư viện, tạp chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện…

Về kiểm điểm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Học viện đã xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ cơ sở, như: thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở tại Học viện, quy chế làm việc của Đảng ủy Học viện; ban hành quy chế tiếp dân. Thực hiện các nội dung công khai, minh bạch theo quy định; tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng, hằng quý; thực hiện chế độ báo cáo kịp thời với Bộ Nội vụ và các cấp có thẩm quyền theo quy định; thực hiện chế độ, chính sách với viên chức, người lao động kịp thời…

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm 2022 của Học viện.

Về công tác thi đua, ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm 2022 của Học viện. Về công tác thanh tra nhân dân, PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và Chương trình công tác, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022. TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính Học viện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác tài chính của Học viện năm 2021.

Đồng chí Vũ Duy Duẩn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính Học viện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác tài chính của Học viện năm 2021.
Đồng chí Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021.
Tham luận của đại biểu tại đầu cầu Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận, đồng tình và nhất trí cao đánh giá các nội dung nhiệm vụ đã đạt được của toàn hệ thống Học viện trong năm 2021. Bên cạnh đó, cũng nêu ra những khó khăn, tồn tại, trong đó có vấn đề về thanh toán chế độ vượt giờ cho giảng viên; cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy trực tuyến còn chưa đáp ứng được với yêu cầu do đường truyền kỹ thuật và giảng đường chưa được nâng cấp đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy nói chung…

TS. Nguyễn Đăng Quế đã giải đáp, trao đổi ý kiến với những tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động Học viện về tình hình đã nêu trong các tham luận.

Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đề nghị toàn thể viên chức, người lao động của Học viện nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ của năm 2022, đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đặt ra, góp phần phát triển Học viện lên một tầm cao mới, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Bộ Nội vụ đối với Học viện Hành chính Quốc gia.

 Tin, ảnh: Thu Hương