Học viện Hành chính Quốc gia triển khai công tác tháng 3 năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 28/2/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức giao ban trực tuyến tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2022. TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì hội nghị.
TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Điều hành Học viện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị, khoa, ban tại Hà Nội; các phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế và khu vực Tây Nguyên dự họp trực tuyến.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo kết quả công tác thực hiện trong tháng 2 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, như: triển khai chiêu sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch và bồi dưỡng theo vị trí việc làm năm 2022; triển khai nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng; hoàn thiện thủ tục cử viên chức dự thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp; triển khai công tác góp ý đề án sáp nhập Đại học Nội vụ…

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo kết quả công tác thực hiện trong tháng 2 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022.

Các ý kiến tham gia tại hội nghị giao ban đều thống nhất các nội dung, nhiệm vụ được báo cáo đánh giá, đồng thời, cũng nêu rõ các khó khăn trong hoạt động giảng dạy trực tuyến; trong triển khai các đề án hợp tác với các đối tác quốc tế; công tác thu hồi công nợ…

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại hội nghị.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện đề nghị đẩy nhanh tiến độ các thủ tục khởi công xây dựng trụ sở Học viện tại Hà Nội; các phân viện sớm có kế hoạch xây dựng cơ bản. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Học viện giao các khoa chuyên môn rà soát lại chương trình chuyển đổi của các chuyên ngành đào tạo thạc sỹ để có hướng điều chỉnh phù hợp; Ban Hợp tác quốc tế chủ động làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nội vụ về công tác hợp tác quốc tế trong năm 2022…

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải tham gia phát biểu tại hội nghị.
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân tham gia phát biểu tại hội nghị.
TS. Bùi Huy Tùng tham gia phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế hoan nghênh và đánh giá cao tập thể các khoa, ban, đơn vị, phân viện cũng như cá nhân viên chức và người lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã ngay lập tức bắt tay vào triển khai các công việc của năm 2022. Đồng thời, Phó Giám đốc điều hành cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ, như đề án: “Nâng cao năng lực Học viện Hành chính Quốc gia trong xây dựng và sử dụng tình huống để bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý”; đề án “Nâng cao năng lực cải cách hành chính và phát triển kinh tế – xã hội cho công chức cao cấp Chính phủ Cuba”… Về công tác tổ chức cán bộ, rà soát và có phương án tham mưu giải quyết đối với lao động hợp đồng theo quy định; triển khai công tác sửa chữa các phòng làm việc, di chuyển các khoa, ban đơn vị để phục vụ công tác tháo dỡ, xây dựng trụ sở mới Học viện. Quá trình thực hiện cần báo cáo thường xuyên để lãnh đạo Học viện chỉ đạo điều hành trực tiếp, kịp thời đáp ứng các yêu cầu đặt ra, bảo đảm tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch của Học viện…

Hình ảnh đại biểu các phân viện Học viện dự họp tại các điểm cầu trực tuyến.

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện, đồng chí Nguyễn Đăng Quế yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan y tế, không để cán bộ, viên chức, người lao động chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống Covid-19.

Tin, ảnh: Xuân Phú