Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học giữa Học viện Hành chính Quốc gia với Trường Đào tạo cán bộ cao cấp Cuba (ESCEG)

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 02/3/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã làm việc với Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cuba (ESCEG) trong khuôn khổ hợp tác của Đề án: “Nâng cao năng lực cải cách hành chính và phát triển kinh tế – xã hội cho công chức cao cấp Chính phủ Cuba”. Buổi làm việc diễn ra trực tuyến tại các điểm cầu: Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam; Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cuba và tại Đại sứ quán Cuba ở Việt Nam.
TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện trao đổi tại buổi làm việc.

Về phía ESCEG, có bà Mercedes Delgado Fenandez – Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cuba; các Phó Hiệu trưởng: bà Anne Gloria Navarro Penton phụ trách hợp tác quốc tế, bà Barbara Susana Sanchez Vignau phụ trách công tác đào tạo; lãnh đạo một số khoa, ban của ESCEG.

Về phía Đại sứ quan Cuba tại Việt Nam, có ông Joy Fuentes Saldices – Tham tán Chính trị, Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam; bà Imina Perojo – Tham tán Kinh tế Thương mại.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện; lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế và một số khoa, ban của Học viện.

Cầu trực tuyến tại Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cuba (ESCEG).
Cầu trực tuyến tại Đại sứ quán Cuba ở Việt Nam.

Tại buổi làm việc, bà Mercedes Delgado Fenandez đánh giá cao về sự liên kết trong đào tạo, bồi dưỡng giữa Học viện và ESCEG, đây là sự khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa 2 Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam – Cuba. Theo Biên bản được ký kết tại kỳ họp thứ 39 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba ngày 28/12/2021 về kinh tế và khoa học – kỹ thuật, Học viện Hành chính Quốc gia và ESCEG hằng năm sẽ tổ chức 2 hội thảo khoa học, do đó bà đề xuất một số chủ đề mà ESCEG quan tâm, như: kinh nghiệm cải cách hành chính; quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam và những giá trị tham khảo đối với Cuba; vấn đề hoạch định và thực thi chính sách… Bà đề nghị được Học viện Hành chính Quốc gia xem xét đưa vào nội dung các hội thảo do hai bên hợp tác tổ chức trong thời gian tới.

Cầu trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam.

Trao đổi tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Đăng Quế đánh giá cao những đề xuất của bà Mercedes Delgado Fenandez, Học viện sẽ triển khai các nội dung này trên diễn đàn hội thảo với ESCEG trong tháng 6 và 11/2022. Đồng thời, giới thiệu về các hoạt động của Học viện về đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn chính sách, nghiên cứu khoa học… Học viện đang cùng với các bộ, ban, ngành của Việt Nam tích cực hoàn thiện Đề án: “Nâng cao năng lực cải cách hành chính và phát triển kinh tế – xã hội cho công chức cao cấp Chính phủ Cuba”.

TS. Nguyễn Đăng Quế khẳng định, Học viện sẽ nỗ lực hết sức trong đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ đào tạo, phương pháp giảng dạy… cho ESCEG, bên cạnh các chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học của Học viện, Học viện sẽ mời các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài tham gia trao đổi tại diễn đàn hội thảo hợp tác tổ chức giữa Học viện và ESCEG.

Tin, ảnh: Xuân Phú