Hoàn thiện và nâng cao chất lượng xuất bản Tạp chí Quản lý nhà nước bản tiếng Anh – State Management Review

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 07/3/2022, Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xuất bản Tạp chí tiếng Anh – State Management Review. TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì Hội nghị.
TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có: PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện; TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính; TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN); ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế; cùng lãnh đạo, viên chức Tạp chí QLNN và Ban Hợp tác quốc tế.

TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí QLNN trình bày Báo cáo hoạt động xuất bản Tạp chí QLNN tiếng Anh.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí QLNN đã trình bày Báo cáo hoạt động xuất bản Tạp chí QLNN tiếng Anh số 1 (tháng 9/2021) và số 2 (tháng 12/2021). Báo cáo nêu rõ những thuận lợi của công tác xuất bản Tạp chí tiếng Anh – State Management Review, như: việc tuyển chọn các bài viết khoa học có chất lượng; việc phản biện, biên tập, biên dịch, phát hành… đúng quy trình, quy định, bảo đảm yêu cầu cả về nội dung và hình thức theo quy cách tạp chí khoa học quốc tế; công tác phối hợp giữa Tạp chí QLNN và Ban Hợp tác quốc tế trong việc biên tập, biên dịch, hiệu đính dịch thuật… khá nhịp nhàng, trách nhiệm, hiệu quả. Đồng thời, Tổng Biên tập Tạp chí QLNN cũng nêu rõ những, hạn chế, tồn tại trong công tác xuất bản, như: số lượng bài của tác giả là chuyên gia đầu ngành chưa nhiều; chưa có bài của tác giả nước ngoài; tiến độ biên dịch, phát hành còn chậm ảnh hưởng đến tính định kỳ xuất bản; kinh phí biên dịch còn thấp so với công việc thực tế… Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng ấn phẩm Tạp chí tiếng Anh trong các số tiếp theo.

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế phát biểu.
TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với những nội dung trình bày tại Báo cáo; ý kiến góp ý tập trung vào: đề xuất cơ chế phối hợp, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong xuất bản ấn phẩm tiếng Anh; yêu cầu nâng cao chất lượng bài viết; kiện toàn Hội đồng Biên tập; yêu cầu về công tác biên dịch, kinh phí xuất bản…

Kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện đánh giá cao công tác xuất bản ấn phẩm State Management Review, đây là diễn đàn khoa học đánh dấu bước tiến mới của Học viện trong việc nghiên cứu, đào tạo cũng như trao đổi, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học với quốc tế. Thực tế qua 2 số xuất bản đã khẳng định rõ điều đó.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong công tác phối hợp, Tạp chí QLNN là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính về nội dung chuyên môn, nghiệp vụ các số xuất bản. Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ biên dịch, hiệu đính để công tác xuất bản Tạp chí QLNN tiếng Anh bảo đảm yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng mỗi số Tạp chí tiếng Anh, Tạp chí QLNN cần tập trung vào các nội dung, như: mở rộng phát hành cả trong nước và quốc tế; kiện toàn Hội đồng Biên tập, đồng ý mời 1 – 2 nhà khoa học nước ngoài tham gia Hội đồng Biên tập, giao Ban Hợp tác quốc tế thẩm tra kỹ các điều kiện đối với ủy viên Hội đồng là người nước ngoài trước khi Tạp chí QLNN trình Giám đốc Học viện ký văn bản mời tham gia.

Tạp chí QLNN xây dựng tổng thể các yêu cầu về kinh phí xuất bản, biên dịch, cơ sở vật chất,… sau đó bàn bạc, thống nhất với Ban Kế hoạch – Tài chính trên cơ sở các quy định cho phép, trình Giám đốc Học viện phê duyệt; trên cơ sở kinh nghiệm trong việc phối hợp xuất bản các số vừa qua, xây dựng Quy chế phối hợp trong việc xuất bản Tạp chí tiếng Anh giữa Tạp chí QLNN với Ban Hợp tác quốc tế để triển khai thực hiện được thuận tiện và lâu dài.

Tin, ảnh: Tuấn Anh, Xuân Phú