Thúc đẩy cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng 9/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp. Ảnh: Trần Hải.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phiên họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta coi cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đột phá chiến lược; xác định rõ việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Cho nên, chúng ta phải triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng đại như tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn bộ máy Chính phủ…; phải giải quyết nhiều công việc lớn, đột xuất, bất ngờ là chống dịch Covid-19. Tuy vậy, chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 một cách toàn diện, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng khẳng định, trong thành quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhất là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, vừa làm vừa hoàn thiện, để bảo đảm công tác tốt hơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều việc phải làm, bộc lộ hạn chế, yếu kém, cho nên chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy công tác này, tiếp tục cải cách hành chính ở một số ngành, địa phương để sự vận hành của hệ thống nhà nước trong sạch, lành mạnh, linh hoạt, phù hợp, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể. Một trong những công việc phải thúc đẩy là phải kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Trần Hải.

Chúng ta họp phiên đầu tiên này để đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021, xác định nhiệm vụ năm 2022; thảo luận một số nguyên tắc, quy chế làm việc. Công tác cải cách hành chính phải được đẩy mạnh để phục vụ chủ đề này. Liên quan cải cách thể chế, thủ tục, bộ máy…, chúng ta phải làm tốt; liên quan cả bộ máy tổ chức đòi hỏi phải có tầm nhìn, bám sát thực tiễn, trên cơ sở đó có định hướng đúng, tổ chức thực hiện tốt, giảm phiền hà, sách nhiễu, làm cho bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh. Những gì chưa làm được, những gì nhân dân, doanh nghiệp góp ý thì phải cầu thị lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện. Nhân dân và doanh nghiệp còn kêu ca về thủ tục hành chính. Công tác cải cách hành chính phải được thúc đẩy để góp phần chống tiêu cực, sách nhiễu, đặc biệt làm tham nhũng vặt. Các bộ, ngành phải chung tay, các thủ tục hành chính phải thực hiện nhanh, phải suy nghĩ để cải thiện cách làm việc. Không nên chỉ ngồi “nói cải cách mà không làm gì”, không phải là “nói xong để đó”, như thế không thể “do dân, vì dân” được. Trong tư duy, trong đầu mà không cải cách thì không thể cải cách được.

PV
Nguồn: Nhandan.vn