Hội thảo khoa học: Góp ý chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 24/3/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học: Góp ý chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức: chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp. PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.
PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện; TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc Học viện; các nhà khoa học, giảng viên trực tiếp giảng dạy các chương trình; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức của Học viện. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phân viện Học viện tại Huế và Phân viện Học viện tại Tây Nguyên.

TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Giám đốc Học viện.
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường cho biết, thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, theo đó có nhiều nội dung đổi mới, đặc biệt là về thời lượng chương trình bồi dưỡng. Học viện Hành chính Quốc gia được Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ biên soạn 7 chương trình, tài liệu bồi dưỡng năm 2022, trong đó, có 3 chương trình tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên (CV), chuyên viên chính (CVC) và chuyên viên cao cấp (CVCC). Ban Biên soạn đã triển khai rà soát, xây dựng Dự thảo chương trình bảo đảm bám sát vào tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí; thực hiện đúng quy định của pháp luật; kế thừa những nội dung còn phù hợp thực tiễn của các chương trình, tài liệu bồi dưỡng trước kia; khi biên soạn các chương trình có sự rà soát, điều chỉnh cơ cấu, vị trí, thứ tự khối lượng kiến thức và kỹ năng nhằm giảm thiểu sự trùng lặp giữa các chương trình và trong cùng một chương trình…

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu đề dẫn Hội thảo.

PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị các nhà khoa học tập trung vào những nội dung chính để đưa ra ý kiến: (1) Mức độ phù hợp của chương trình với đối tượng bồi dưỡng. (2) Độ trùng lặp giữa các chương trình với nhau hoặc còn trùng lặp thì cần thay thế, bổ sung không? (3) Đưa ra những ý tưởng, đề xuất, gợi mở về nội dung mới cho chương trình bồi dưỡng. (4) Tính cân đối của chương trình giữa lý thuyết và thảo luận, giữa phần kiến thức và kỹ năng. (5) Những vấn đề khác có liên quan đến chương trình bồi dưỡng.

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng khoa Quản lý nhà nước về Xã hội.
TS. Lê Thị Thu Hằng – Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận sơ sở.

Hội thảo đã nhận được 85 tham luận, trong đó có 30 tham luận về chương trình bồi dưỡng ngạch CV, 25 tham luận về chương trình bồi dưỡng ngạch CVC và 30 tham luận về chương trình bồi dưỡng ngạch CVCC. Hội thảo còn nhận được hơn 20 ý kiến tham luận trực tiếp của các nhà khoa học là lãnh đạo, giảng viên của các khoa chuyên môn, các đơn vị và phân viện.

TS. Chu Xuân Khánh – Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự.
TS. Lê Thị Hồng Hạnh – Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự.

Nhìn chung, các đại biểu cơ bản nhất trí với đề cương của chương trình bồi dưỡng và đánh giá cao về tính phù hợp, tính khoa học, tình cân đối, tính ứng dụng và hình thức của các chuyên đề theo tiêu chuẩn đã được quy định. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, cần nghiên cứu điều chỉnh lại về mặt kết cấu của các chương trình sao cho bảo đảm sự cân đối giữa phần lý thuyết và thảo luận, kiến thức và kỹ năng; bảo đảm sự phù hợp của các chuyên đề với đối tượng học viên; sự thống nhất giữa tên chuyên đề và nội dung chuyên đề,… Nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh tới việc lựa chọn những kiến thức mang tính cập nhật để bổ sung vào chương trình, đặc biệt phải thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản mới để học viên dễ dàng tiếp cận và nghiên cứu.

PGS.TS. Bùi Huy Khiên – Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự.

Nội dung của tài liệu cần mang tính chất gợi mở, nêu vấn đề, dẫn dắt tư duy của người học; quá trình giảng dạy kết hợp cả phương pháp truyền thống với các ứng dụng nền tảng trực tuyến, phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học theo hướng chung là giảm thuyết trình, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường gửi lời cảm ơn các đại biểu, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đã tạo điều kiện, dành sự quan tâm tham dự Hội thảo. Tất cả các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã bám sát nội dung, yêu cầu của chương trình đặt ra. Đây là căn cứ để Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn chương trình tiếp thu hoàn thiện Dự thảo chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức.

Tin, ảnh: Hoàng Hậu, Xuân Phú