Hội thảo trực tuyến: Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN (PSTI)

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong khuôn khổ các hoạt động thường niên của Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN (PSTI), chiều ngày 24/3 PSTI tổ chức cuộc họp trực tuyến về xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển nguồn nhân lực dành cho Mạng lưới PSTI. Đây là sáng kiến được đề xuất từ Hội nghị Bàn tròn những người đứng đầu các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN vào tháng 9/2021.
Các đại biểu thuộc mạng lưới các trường PSTI tham dự Hội thảo.   

Tham gia hội thảo trực tuyến gồm 20 lãnh đạo và công chức quản lý cao, trung cấp từ 10 cơ sở đào tạo thành viên của Mạng lưới PSTI, bao gồm: Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xia, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po, Lào, Ma-lai-xia, Thái Lan và Việt Nam. TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Điều hành Học viện Hành chính Quốc gia tham gia cuộc họp.

Bà Orawan Kongthanakhantithorn, Giám đốc Viện Đào tạo Công vụ Thái Lan chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức để trao đổi kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển nguồn nhân lực cho các quốc gia thành viên PSTI. Đây là cơ sở dữ liệu mới đề xuất, sử dụng cho các hoạt động thực tiễn phát triển nguồn nhân lực của các thành viên PSTI, gồm các nội dung chính sau đây:

(1) Là trung tâm phân tích dữ liệu về thực tiễn phát triển nguồn nhân lực của các quốc gia thành viên PSTI;

(2) Là nơi các thành viên PSTI chia sẻ miễn phí các khóa bồi dưỡng trực tuyến cho các thành viên khác;

(3) Chuẩn hóa và áp dụng các chương trình đánh giá kết quả đầu ra;

(4) Tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, đáp ứng với những thay đổi về nhân khẩu học.

Các đại biểu đã thảo luận và bày tỏ sự ủng hộ với ý tưởng xây dựng cơ sở dữ liệu chung về phát triển nguồn nhân lực của mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ. Đây là công cụ hữu hiệu trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa các cơ sở trong khu vực. Tuy nhiên, theo các đại biểu, để việc xây dựng cơ sở dữ liệu được tiến hành hiệu quả, cần xác định rõ mục tiêu, ý nghĩa sử dụng của hệ thống cơ sở dữ liệu. Theo các đại biểu, việc xây dựng cơ sở dữ liệu gồm hai mảng chính: chia sẻ và chuẩn hóa. Nếu như việc chia sẻ dữ liệu là vấn đề khá đơn giản và được nhiều đại biểu hưởng ứng, thì việc chuẩn hóa việc đánh giá kết quả đầu ra có nhiều thách thức hơn do như đặc thù chính thể và đặc thù hệ thống công vụ của từng quốc gia, rào cản về ngôn ngữ cũng như các quy định pháp luật riêng của mỗi nước. Một số đại biểu đến từ Xinh-ga-po, Mi-an-ma, và Thái Lan cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển nguồn nhân lực của chính quốc gia họ.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá cao sáng kiến của PSTI trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và nhất trí với 4 nội dung cơ sở dữ liệu đã đề xuất. TS. Nguyễn Đăng Quế nhận định việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hoạt động thực tiễn phát triển nguồn nhân lực phù hợp với bối cảnh quốc tế, đồng thời, đề xuất việc phát triển cơ sở dữ liệu phát triển nguồn nhân lực cần thực hiện theo chiến lược và có lộ trình, cần thành lập các nhóm công tác về xây dựng và phân tích cơ sở dữ liệu với đại diện của các quốc gia thành viên, đối với khó khăn liên quan đến ngôn ngữ, có thể sử dụng phụ đề trong các khóa học…

Kết thúc buổi làm việc, Ban tổ chức Hội thảo cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu và cho biết sẽ tổng kết ý kiến đóng góp các đại biểu, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở dữ liệu phát triển nguồn nhân lực dành cho Mạng lưới PSTI.

Quỳnh Hoa – Hồng Anh