Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 21/4/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định Hội nghị Trung 4 khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tới 223 điểm cầu trên cả nước với gần 16 nghìn đại biểu tham dự.
Điểm cầu tại Bộ Nội vụ.

Dự hội nghị, tại điểm cầu Bộ Nội vụ, có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Vũ Đăng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ; cán bộ, viên chức, đảng viên làm công tác báo chí, xuất bản của các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ.

GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu khái quát nội dung trọng tâm 2 chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/01/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/1/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 19 điều đảng viên không được làm”.
GS.TS. Phùng Hữu Phú cho biết, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tiếp tục nhấn mạnh vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng khi trước đó cả 2 Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và XII đã bàn về công tác này. Với quyết tâm chính trị, Đảng đã củng cố niềm tin của Nhân dân. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vào thành công chung của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hơn, niềm tin của đối tác nước ngoài với Việt Nam được nâng lên. Tuy nhiên, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng dù làm tích cực, có chuyển biến nhưng so với yêu cầu vẫn chưa đạt, tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa… chưa bị đẩy lùi, thậm chí có bộ phận, có mặt lại diễn biến phức tạp hơn. Bên cạnh những thành quả đang bộc lộ những hạn chế: cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, thiếu gương mẫu…
Những hạn chế nói trên là do năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình, phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế, chuyển động chưa đều, có “nơi nóng”, “nơi lạnh”. Đó là lý do vì sao nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực không phải do tổ chức đảng phát hiện mà do dư luận, báo chí phanh phui. Cơ chế kiểm soát quyền lực, chế tài xử lý chưa được hoàn thiện, hiệu quả hiệu lực chưa cao. Trong 10 năm qua, nhiều quy định của Đảng đã được ban hành, nhưng vẫn chưa đủ chặt, đủ dày, vẫn còn kẽ hở kiểm soát quyền lực. Trong khi đó, tình hình thực tế, việc lợi dụng quyền lực ngày càng tinh vi hơn.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các hội văn học – nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) để vận dụng, liên hệ với thực tiễn công tác trong lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42 ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực của tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì tại điểm cầu Bộ Nội vụ.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; đồng thời, đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức. Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa nhanh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của mỗi cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sỹ nói riêng. Việc thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng, đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sỹ sẽ mang hết tâm huyết để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí Quản lý nhà nước tham dự Hội nghị.
Tin, ảnh: Xuân Phú