Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) – Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo đợt 1 năm 2022, trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Quản lý công, Chính sách công, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý kinh tế; trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công.
Học viên Hành chính Quốc gia tuyển sinh đợt 1 năm 2022.

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 bằng phương thức xét tuyển, hình thức đào tạo chính quy và vừa học vừa làm, số lượng tuyển sinh dự kiến 610 chỉ tiêu, cụ thể:

Chuyên ngành Quản lý công: 400 chỉ tiêu,
Chuyên ngành Chính sách công: 30 chỉ tiêu,
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật hành chính: 90 chỉ tiêu,
Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: 30 chỉ tiêu,
Chuyên ngành Quản lý kinh tế: 60 chỉ tiêu.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 xem Tại đây.

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022 chuyên ngành Quản lý công, dự kiến 30 nghiên cứu sinh bằng hình thức xét tuyển.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022 xem Tại đây.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Học viện: www1.napa.vn