Đắk Lắk nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong những năm qua, các chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Đắk Lắk không ngừng được cải thiện, tăng đáng kể hằng năm, hướng đến mục tiêu phục vụ có hiệu quả nhất lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Những kết quả đạt được thể hiện nỗ lực của tỉnh trong mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển địa phương xứng tầm là trung tâm kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên.
Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030 và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Được đánh giá là địa phương có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính (CCHC), theo công bố năm 2020, các chỉ số liên quan đến CCHC của tỉnh Đắk Lắk tăng mạnh so với năm 2019: Chỉ số CCHC của tỉnh đạt 33,22 điểm, xếp hạng 45/63 (tăng 5 bậc so với 2019); Chỉ số PAPI đạt 41,53 điểm, xếp hạng 50/63 (tăng 12 bậc so với năm 2019).

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thời gian qua, các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp CCHC, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả CCHC. Công tác CCHC thực hiện toàn diện trên 6 mặt nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử.

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy vậy, công tác CCHC luôn được tỉnh chú trọng. Trong năm, tỉnh đã phối hợp với nhiều đơn vị chuyên môn thảo luận, xây dựng đề án cải thiện các chỉ số liên quan đến CCHC, xây dựng chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, Chỉ số CCHC tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, như: đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại; thực hiện phân cấp, phân quyền, thống nhất trong quản lý, điều hành; rà soát, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục gây trở ngại, kìm hãm hoạt động sản xuất – kinh doanh… Khích lệ và phát huy sự năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã nâng cao chất lượng CCHC và cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công. Tư vấn lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố xác định trọng tâm CCHC, lựa chọn và triển khai các giải pháp kịp thời, phù hợp để nâng cao chất lượng CCHC và cải thiện hiệu quả quản trị hành chính công của đơn vị, địa phương.

Bằng những nỗ lực đó, kết quả ban đầu cho thấy các chỉ số liên quan đến CCHC của Đắk Lắk trong năm 2021 được cải thiện đáng kể. Cụ thể, theo công bố tại Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2021) diễn ra vào ngày 25/5/2022 tại Hà Nội, chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk đạt 86,52 điểm, xếp vị thứ 36/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 3,3 điểm, cải thiện 9 bậc so với năm 2020, đứng thứ 2/5 so với các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng xếp vị trí thứ 29; Đắk Nông: 41, Gia Lai: 42 và Kon Tum: 59).

Hội nghị Công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Một số tiêu chí cải thiện của tỉnh gồm: chỉ đạo điều hành CCHC cải thiện 1 bậc so với năm 2020; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật cải thiện 15 bậc so với năm 2020; cải cách thủ tục hành chính cải thiện 33 bậc so với năm 2020; cải cách tổ chức bộ máy hành chính cải thiện 32 bậc so với năm 2020; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cải thiện 31 bậc so với năm 2020.

Đối với chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công năm 2021 của tỉnh cũng tăng đáng kể, theo công bố tại Hội nghị do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức diễn ra vào ngày 10/5/2022 tại Hà Nội, chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk đạt 41,524 điểm, xếp vị thứ 41/63 tỉnh, thành phố; tăng 9 bậc so với năm 2020. Trong đó, nhóm tiêu chí đạt điểm cao nhất là tham gia của người dân ở cấp cơ sở (5,195 điểm); nhóm tiêu chí đạt điểm trung bình cao: quản trị điện tử (3,055 điểm). Các nhóm tiêu chí đạt điểm trung bình thấp gồm: công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương (5,004 điểm); trách nhiệm giải trình với người dân (4,163 điểm); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (6,579 điểm). Các nhóm tiêu chí đạt điểm thấp nhất: thủ tục hành chính công (6,801 điểm); cung ứng dịch vụ công (7,508 điểm); quản trị môi trường (3,219 điểm).

Như vậy, xét trong 3 năm (từ năm 2019 – 2021), chỉ số CCHC của tỉnh cải thiện 18 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI tăng 21 bậc. Đây là kết quả cho những nỗ lực bứt phá của địa phương trong nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Trần Mai