Mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) – Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng thông tin tới các nhà khoa học, cộng tác viên, bạn đọc về mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho ấn phẩm xuất bản Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước.
  • Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước: ISSN 2815 – 5831
  • Tên miền: https://www.quanlynhanuoc.vn
  • Cơ quan cấp mã số chuẩn quốc tế: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Ngày cấp: 06/6/2022

Tạp chí trân trọng thông báo để các nhà khoa học, cộng tác viên, bạn đọc sử dụng Mã số ISSN cho xuất bản phẩm theo đúng quy định hiện hành.