Tây Ninh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) – Những năm qua, tỉnh Tây Ninh xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực chuyên môn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng công vụ… góp phần bảo đảm tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.
Tòa thánh Tây Ninh. Nguồn: zing.vn
Công tác chỉ đạo, điều hành

Với mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) từ tỉnh đến cơ sở có phẩm chất và năng lực chuyên môn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng công vụ… đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) CBCCVC. Cụ thể, như: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về Kế hoạch ĐTBD CBCCVC tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 ban hành Kế hoạch ĐTBD CBCCVC tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030″; Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 về việc ban hành Kế hoạch ĐTBD CBCCVC tỉnh Tây Ninh năm 2021.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Về kết quả ĐTBD CBCCVC theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Cử tham gia ĐTBD tổng cộng 2.365 lượt CBCCVC theo các nội dung, chương trình kế hoạch. Trong đó, đào tạo được 660 lượt CBCCVC với các nội dung về chuyên môn nghiệp vụ, về lý luận chính trị, có công chức được cử tham gia ĐTBD tại Nhật Bản. Bồi dưỡng được 1.705 lượt CBCCVC với các chương trình bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng an ninh, chức danh nghề nghiệp,  tin học, ngoại ngữ, kỹ năng tuyên truyền về cải cách hành chính, kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên, bồi dưỡng Pháp luật về Phòng chống tham nhũng và Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Về kết quả ĐTBD CBCCVC theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở ĐTBD CBCCVC thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, thí điểm sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp huyện, đến nay có 6 địa phương đã hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp huyện và có tên gọi thống nhất là Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Biên chế cũng được tinh gọn đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở năm 2022. Ảnh: Q.T

Về kết quả ĐTBD CBCCVC theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030” .

Để triển khai nội dung này, ngày 24/4/2020, UBND tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 853/QĐ-UBND, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030”. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, do đó các khóa đào tạo ngoại ngữ phải tạm dừng triển khai. Năm 2021, UBND tỉnh đã phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công 1 khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho đội ngũ CBCCVC lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Số lượng học viên tham gia là 17 CBCCVC là lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Về kết quả ĐTBD CBCCVC theo Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh ĐTBD tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.

Tây Ninh là tỉnh biên giới, có đường biên giáp với Vương quốc Campuchia  phân bố trên địa phận nhiều xã thuộc khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Nhằm bồi dưỡng, trang bị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức ở cấp xã, huyện biên giới làm nhiệm vụ trên địa bàn có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, phục vụ trong công tác đối ngoại và công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh có Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 Ban hành Kế hoạch học tập tiếng Anh và tiếng Khmer cho lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2021-2030. Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, mở các lớp bồi dưỡng tiếng Khmer.

Trong năm 2021, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức 1 lớp với 44 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thuộc huyện vùng biên giới; Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý kiểm tra việc đào tạo tiếng Khmer, phối hợp các cơ quan, đơn vị có đủ năng lực pháp lý để tổ chức kiểm tra, chấm điểm, cấp giấy chứng nhận đối với học viên sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo tiếng Khmer theo quy định.

Trong năm, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến công tác ĐTBD CBCCVC của tỉnh. UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ sở ĐTBD từng bước thích ứng với diễn biến của dịch bệnh, áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến các khóa bồi dưỡng, đạt được kết quả khả quan, hoàn thành trên 90% kế hoạch đề ra. Các chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CBCCVC khi tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước không ngừng được cập nhật, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hơn các chính sách hỗ trợ giúp giảm bớt được một phần khó khăn về chi phí cho CBCCVC trong quá trình học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã rất chú trọng công tác ĐTBD đội ngũ CBCCVC của ngành, đơn vị, địa phương, nhất là quan tâm đến đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Đối với cá nhân CBCCVC đã chủ động, tích cực phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trong việc học tập, nâng cao trình độ để bản thân đáp ứng yêu cầu về cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng quá trình tổ chức, triển khai các lớp theo kế hoạch đề ra; thời gian bồi dưỡng mỗi lớp phải kéo dài so với dự kiến; CBCCVC đã đăng ký tham gia các khóa ĐTBD nhưng đến thời điểm khai giảng không thể tham gia do được phân công thực hiện nhiệm vụ, công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Hình thức ĐTBD trực tuyến gặp một số khó khăn, như: khả năng thao tác trên phần mềm học trực tuyến của học viên còn hạn chế, trong quá trình học một số học viên không thể tương tác được với giảng viên; số học viên tham gia các buổi học chưa đều, vắng học hoặc đăng nhập vào lớp trực tuyến nhưng không tập trung học, còn làm việc riêng trong quá trình học, việc quản lý học viên gặp nhiều khó khăn… đã ảnh hưởng đến chất lượng của khóa học.

Việc đánh giá sau bồi dưỡng chưa được thực hiện thường xuyên nên chưa đánh giá được các nội dung bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Tây Ninh chưa có cơ sở đào tạo trình độ đại học, sau đại học tại địa bàn tỉnh, do đó việc đào tạo, nâng cao trình độ của CBCCVC phải đi chuyển đến các tỉnh lân cận hoặc chỉ tham gia các chương trình liên kết đào tạo đã ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian, chi phí tham gia đào tạo của học viên, chất lượng đào tạo cũng không bảo đảm.

Đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Thứ nhất, đối với các cơ sở đào tạo. Các bộ, ngành, cơ sở đào tạo thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhằm đáp ứng khung năng lực theo quy định của vị trí việc làm đối với CBCCVC. Bộ Nội vụ sớm có quy định trong việc khảo sát đánh giá chất lượng sau ĐTBD đối với CBCCVC và cơ sở ĐTBD, làm cơ sở để địa phương xây dựng và triển kế hoạch ĐTBD đạt hiệu quả cao.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về ĐTBD CBCCVC. Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCCVC trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả ĐTBD. ĐTBD phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch, chức danh… ĐTBD có trọng tâm, trọng điểm gắn với bố trí sử dụng và quản lý CBCCVC. Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng cơ chế khuyến khích CBCCVC tự học để đáp ứng yêu cầu trình độ, phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước trong việc định hướng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác ĐTBD nhằm phát triển nguồn nhân lực cho địa phương.

Thứ ba, nâng cao năng lực quản lý công tác ĐTBD. Tăng cường trang bị kỹ năng, phương pháp điều hành cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cơ sở ĐTBD CBCCVC trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp quản lý cho cán bộ, công chức tham mưu quản lý công tác ĐTBD. Tổ chức các chương trình giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm cùng các địa phương trong cả nước. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các cơ sở ĐTBD. Có chính sách hỗ trợ, thực hiện công tác xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD.

Thứ tư, xây dựng thể chế hóa đồng bộ. Khuyến khích đào tạo và hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học cho CBCCVC theo danh mục đào tạo sau đại học được tỉnh ban hành. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho CBCCVC hoàn thành các khóa học.

Thứ năm, tổ chức các hình thức đào tạo phong phú, phù hợp với mục tiêu chương trình, nội dung ĐTBD. Phối hợp với các bộ, ban, ngành, đơn vị có chức năng ĐTBD để xây dựng các chương trình, nội dung, hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện, môi trường làm việc của đội ngũ CBCCVC của tỉnh.

Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.
2. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
3. Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
4. Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.
5. Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030″.
TS. Nguyễn Tiến Hiệp
Học viện Hành chính Quốc gia