Trường Hành chính công Đại học Dalhousie (Ca-na-đa)

(Quanlynhanuoc.vn) – Trường Hành chính công được manh nha từ chương trình đào tạo Quản lý công tại Đại học Dalhousie (Ca-na-đa). Đến nay, Trường Hành chính công Đại học Dalhousie đã trở thành ngôi trường lớn, đào tạo trình độ đại học và sau đại học; đồng thời, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ nghiên cứu và tư vấn phát triển.
Đại học Dalhousie (Ca-na-đa) (edu2review.com).
Khái quát về Trường Hành chính công Đại học Dalhousie

Trường Hành chính công (HCC) được manh nha từ chương trình đào tạo Quản lý công tại Đại học Dalhousie (Ca-na-đa). Chuyên ngành này ra đời từ khá sớm tại Đại học Dalhousie vào năm 1936, khi nhà trường được vinh dự là trường đại học đầu tiên của Ca-na-đa cung cấp các khóa đào tạo về chính sách công và quản lý công. 30 năm sau, nhu cầu đào tạo về lĩnh vực HCC đã tăng lên đáng kể và ổn định, do vậy, Đại học Dalhousie đã chính thức xây dựng và đưa vào giảng dạy chương trình thạc sỹ HCC (MPA) vào năm 1968. Đến năm 1975, Trường được thành lập với tư cách là trường trực thuộc Đại học Dalhousie.

Đến nay, Trường HCC Đại học Dalhousie đã trở thành ngôi trường lớn, đào tạo trình độ đại học và sau đại học; đồng thời, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ nghiên cứu và tư vấn phát triển. Trường cũng được biết đến là đơn vị có mối liên hệ chặt chẽ với Khoa Quản lý – Trường Quản trị Kinh doanh Rowe, Trường Nghiên cứu Tài nguyên – Môi trường và Trường Quản lý Thông tin trong nghiên cứu và đào tạo các chuyên ngành.

Trường được xác định với sứ mệnh là cơ sở đào tạo đội ngũ chuyên gia và các nhà lãnh đạo, quản lý trong khu vực công (KVC) có kiến thức chuyên môn sâu, phẩm chất đạo đức tốt, đề cao sự liêm chính góp phần thúc đẩy việc cải cách chính sách công, nhằm phục vụ lợi ích cho người dân.

Hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của Trường được thực hiện thông qua việc thiết kế chương trình đào tạo sáng tạo, tăng cường quảng bá tri thức chuyên ngành liên quan đến quản lý công và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức ở cùng lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt, Trường còn cung cấp môi trường học thuật thúc đẩy phát triển chuyên môn và năng lực của các chuyên gia, nhà lãnh đạo, quản lý ở KVC.

Các nguyên tắc hoạt động của Trường đều dựa trên các giá trị:

(1) Liêm chính;

(2) Đa dạng;

(3) Xuất sắc;

(4) Hành động;

(5) Bền vững.

Các chương trình đào tạo

Trường HCC Đại học Dalhousie cung cấp nhiều chương trình đào tạo ở đại học và sau đại học cho học viên, sinh viên quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong KVC cũng như mục tiêu nghiên cứu học thuật ở lĩnh vực chính sách công và quản lý công.

Chương trình đại học

Đối với sinh viên có nhu cầu nghiên cứu, học tập về quản lý ở KVC, Trường có chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân duy nhất chuyên ngành Quản lý KVC với thời gian đào tạo 4 năm. Trong chuyên ngành này, sinh viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản, hệ thống để có thể tham gia đóng góp cho sự phát triển của các cơ quan nhà nước và phục vụ người dân. Mặt khác, sinh viên còn có nhiều cơ hội việc làm trong cơ quan nhà nước ở cấp trung ương và địa phương, như: các cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền cấp tỉnh, thành phố, hoặc liên bang,… Đồng thời, họ cũng có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức công lập và phát triển sự nghiệp ở các cấp độ quản lý cao hơn.

Chương trình sau đại học

Trường HCC Đại học Dalhousie có 4 chuyên ngành đào tạo trình độ sau đại học, bao gồm:

– Thạc sỹ HCC (Master of Public Administration).

Chương trình này trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng quản lý theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công. Học viên có sự hiểu biết sâu sắc về khoa học tổ chức, các quy trình và chính sách của Chính phủ nói riêng và các cơ quan công quyền nói chung cũng như các nhóm nghiên cứu, tư vấn chính sách thuộc các đơn vị trong hệ thống KVC. Ngoài ra, học viên được trang bị những kiến thức và sự trải nghiệm thực tế để hiểu rõ hơn về môi trường và văn hóa làm việc ở các cơ quan thuộc KVC, như: xây dựng tầm nhìn, thiết lập mục tiêu, ra quyết định, tổ chức, quản lý, trách nhiệm giải trình và các quy tắc ứng xử trong môi trường công vụ…

Bên cạnh đó, học viên có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đang đào tạo, chẳng hạn: hằng năm, nhà trường lựa chọn 10% số học viên có thành tích tốt nhất trong năm học đầu tiên để cấp học bổng cho hoạt động nghiên cứu khoa học; tham gia các dự án tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu cho các quỹ nghiên cứu, các đối tác cùng các giáo sư trong trường; tham gia viết bài và công bố trên các ấn phẩm khoa học của Nhà trường.

– Thạc sỹ HCC/Pháp lý (Master of Public Administration/Juris Doctor Program).

Đây là chương trình thạc sỹ chuyên ngành HCC và luật pháp với thời gian đào tạo 4 năm được thiết kế dành cho các học viên có kế hoạch hành nghề luật, nhưng mong muốn được trang bị thêm kiến thức nền tảng về HCC trước khi bắt đầu sự nghiệp.

Chương trình này dành cho những học viên quan tâm đến cơ hội việc làm tại các cơ quan, tổ chức sự nghiệp công hoặc các cơ quan nhà nước cần trang bị kiến thức sâu về Luật phục vụ công việc đáp ứng nhu cầu thăng tiến trên con đường chức nghiệp.

Việc ứng tuyển vào chương trình này đòi hỏi học viên cần phải đáp ứng yêu cầu đầu vào của cả hai chương trình Luật và HCC. Ngoài ra, học viên phải nộp đơn xin học đồng thời đến cả hai trường: Trường Luật Schulich và Trường HCC, sau khi được xem xét, chấp thuận thì học viên mới được tham gia chương trình học.

– Thạc sỹ HCC chuyên ngành Quản lý (Master of Public Administration/Management).

Năm 2018, chương trình thạc sỹ HCC chuyên ngành Quản lý theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa học trực tuyến và trực tiếp đã trở thành chương trình đào tạo thạc sỹ đầu tiên ở Ca-na-đa được Hiệp hội các chương trình HCC Ca-na-đa công nhận. Chương trình này rất linh hoạt và thuận tiện với 90% bài học được giảng dạy theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, học viên có cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong KVC được tổ chức vào cuối mỗi khóa học.

Chương trình đào tạo này giúp học viên có kiến thức chuyên sâu về quản lý công, đồng thời trang bị tư duy chiến lược, dự đoán và lập kế hoạch đối phó với những thách thức trong tương lai.

Các đối tác hợp tác chặt chẽ với Trường trong chương trình này chủ yếu gồm: Bộ Quốc phòng, Viện HCC Ca-na-đa, Trường công vụ Ca-na-đa và Hiệp hội các Chương trình HCC Ca-na-đa. Học viên tốt nghiệp chương trình này sẽ làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức có uy tín ở Ca-na-đa, như: các bộ, ngành; cơ quan chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố; các cơ sở giáo dục, y tế; các tổ chức xã hội…

– Thạc sỹ HCC/Quản lý thông tin (Master of Public Administration/Information Management).

Nắm bắt được xu thế và nhu cầu trang bị các năng lực chuyên môn, kỹ thuật để thích ứng và phát triển trong môi trường KVC trong thời đại công nghệ số, nhà trường đã phối hợp với Trường Quản lý thông tin cung cấp chương trình thạc sỹ HCC và Quản lý thông tin (MPA/IM). Đây cũng là chương trình thạc sỹ kết hợp về chuyên ngành HCC và Quản lý thông tin duy nhất ở Ca-na-đa.

Chương trình đào tạo 3 năm, cấp đồng thời hai bằng: thạc sỹ Quản lý thông tin và thạc sỹ HCC. Học viên được yêu cầu hoàn thành tổng cộng 27 học phần để hoàn thành chương trình, trong đó có 12 học phần của chương trình Quản lý thông tin và 15 học phần của chương trình HCC. Học viên tốt nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành các nhà lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là đối với việc điều hành và quản lý các tổ chức trong KVC. Chương trình tập trung vào các chủ đề quan trọng, bao gồm: quản lý thông tin và tri thức trong KVC và sự tác động của công nghệ thông tin và truyền thông đối với các quan hệ của Chính phủ và công dân.

– Chương trình bồi dưỡng nâng cao về HCC.

Đây là chương trình khá linh hoạt với thời gian khoảng 1 năm được thiết kế dành cho công chức và những cá nhân đã hoàn thành bằng đại học, đáp ứng yêu cầu sơ tuyển của Khoa Sau đại học và của nhà trường. Chương trình này không chỉ cung cấp các kiến thức cơ bản về HCC mà còn trang bị kiến thức về kinh tế, tài chính, phân tích chính sách, lý thuyết quản lý và phát triển tổ chức, các phương pháp định lượng… Chương trình này lý tưởng cho những người đang làm việc trong KVC nhưng trước đó chưa được đào tạo cơ bản về HCC.

Ngoài các chương trình đào tạo chính, Trường còn có rất nhiều các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học, đặc biệt, phù hợp với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước và các tổ chức sự nghiệp công.

Nghiên cứu khoa học

Không chỉ cung cấp đa dạng các chương trình đào tạo, Trường còn được biết đến là trung tâm hàng đầu trong khu vực, quốc gia và quốc tế về nghiên cứu chính sách công và quản lý KVC. Các chương trình nghiên cứu không chỉ phục vụ việc học tập, nghiên cứu của giảng viên, học viên, sinh viên trong trường mà còn góp phần quảng bá rộng rãi tới cộng đồng học thuật ở trong nước cũng như trên thế giới.

Trường hiện có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều cơ sở nghiên cứu và đào tạo về khoa học hành chính nói riêng và các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học nói chung, như: Đại học Harvard (Anh), Đại học Chi-ca-go (Hoa Kỳ), Đại học Nantes (Pháp), Đại học To-rôn-tô (Ca-na-đa) và Ủy ban dịch vụ công Nova Scotia (Ca-na-đa)…

Tài liệu tham khảo:
1. Tư liệu tổng hợp về Trường Hành chính công Đại học Dalhousie (Ca-na-đa). https://www.dal.ca/faculty/management/school-of-public-administration/about.html.
ThS. Đoàn Hồng Linh
Học viện Cảnh sát nhân dân