Thừa Thiên Huế phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều 18/7, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, năm 2022. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
Lễ phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BTCTW ngày 28/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2022”, nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải Báo chí về xây dựng Đảng. Ngày 05/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, năm 2022.

Mục đích của Giải Báo chí về xây dựng Đảng nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc tham gia viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng. Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân…

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, đồng chí Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh: “Viết về xây dựng Đảng là công việc khó, nhưng cũng là mảng đề tài đầy sức hấp dẫn, là không gian cho những tìm tòi, khám phá, lao động sáng tạo. Người viết cần có sự am hiểu sâu về công tác xây dựng Đảng, kiên trì, bền bỉ. Việc tổ chức Giải báo chí lần này là việc làm cụ thể giúp cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là trách nhiệm nội bộ của Đảng mà còn là cả hệ thống chính trị, của mọi người dân cùng góp phần xây dựng để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực sự do Nhân dân, vì Nhân dân…”.

Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam ở trong tỉnh và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 – 31/10/2022 và được gửi đến Ban Tổ chức Giải chậm nhất ngày 01/11/2022. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 3 tác phẩm tham dự Giải. Thông qua Giải báo chí, Ban Tổ chức sẽ xét chọn những tác phẩm xuất sắc gửi tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022.

Các tác phẩm tham gia Giải gửi về: Phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 54 Hùng Vương, thành phố Huế; ĐT: 080 54142 địa chỉ email: bualiemvangtth@tinhuyhue.vn

Các giải thưởng như sau:

Về giải tác phẩm: Giải đặc biệt 20.000.000 đồng; Giải A (04 giải) mỗi giải 15.000.000 đồng; Giải B (04 giải) mỗi giải 10.000.000 đồng; Giải C (04 giải) mỗi giải 5.000.000 đồng và các Giải Khuyến khích mỗi giải 3.000.000 đồng.

Về giải tập thể: (03 giải) mỗi giải 2.000.000 đồng.

Về giải phụ: (05 giải) mỗi giải 2.000.000 đồng.

Thu Hương