Huyện Mù Cang Chải

Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đổi mới trong công tác tạo nguồn cán bộ ngay tại cơ sở

Mù Cang Chải là một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái và là một trong 74 huyện nghèo của cả nước. Huyện có diện tích tự nhiên trên 120.000ha, dân số trên 67 nghìn người, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 91%, còn lại là các dân tộc khác. Toàn huyện có 13 xã và 01 thị trấn, có 28 phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc khối Đảng, đoàn thể, chính quyền cấp huyện và 37 đơn vị trường học trên địa bàn.

Đảng bộ huyện Mù Cang Chải có 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó: 19 Đảng bộ, 13 chi bộ cơ sở, gồm 174 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng số đảng viên trên 3.000 đảng viên.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất làm đường nối với IC 15.

Trong những năm qua, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, huyện Mù Cang Chải còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức của một huyện nghèo, đặc biệt khó khăn; địa hình, địa chất phức tạp, chia cắt, hằng năm chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết cực đoan, rét đậm, rét hại, băng giá, lũ ống, lũ quét, mưa đá, dịch bệnh gây thiệt hại không nhỏ về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Bên cạnh đó, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế; năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; trình độ, nhận thức của nhân dân còn thấp và hạn chế. Những yếu tố này đã ảnh hưởng lớn tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên.

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh; sự thống nhất, đồng lòng của cả hệ thống chính trị huyện, trong các năm quan tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các cấp, các ngành đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đều đạt và vượt các chỉ tiêu nhiêu vụ được giao, kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp túc phát triển bền vững, quốc phòng, an ninh ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là những điều kiện quan trọng, thuận lợi và là đòn bẩy để Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18/6/1997 của Ban Chấp hành Trung ương 3 khóa VIII “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, chất lượng cán bộ của huyện ngày càng được nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ đã có sự phát triển cả về trình độ, năng lực lãnh đạo và chất lượng công việc; nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Với những kết quả trên, công tác cán bộ cũng còn bộc lộ một số hạn chế như trình độ chuyên môn thì đạt chuẩn, nhưng năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chất lượng công việc thấp, nhất là cấp cơ sở. Từ nhận định trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải nhận định do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân tạo nguồn cán bộ cho cơ sở chưa hiệu quả.

Để tạo nguồn cán bộ có chất lượng, cùng với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành Quy định số 12-QĐ/HU ngày 29/11/2021 về tiêu chuẩn và quy trình sát hạch để giới thiệu trưởng, phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội các xã, thị trấn. Xác định đây là việc làm mới, nhưng rất cần thiết đối với công tác cán bộ của một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn. Quy định xác định rõ điều kiện, tiêu chuẩn để cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các xã, thị trấn “đương chức” cần phải luôn phấn đấu học tập, rèn luyện và làm việc, nếu không sẽ không được giới thiệu ở nhiệm kỳ mới; đồng thời với quy định này là cơ sở quan trọng để rà soát và sát hạch được những sinh viên là con em trên địa bàn có lập trường trị tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ chuyên môn tốt, trẻ, khỏe, đủ điều kiện theo quy định để giới thiệu thực hiện quy trình bầu, kiện toàn các chức danh trưởng, phó  MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các xã, thị trấn.

Thực hiện quy định nêu trên, đến nay huyện đã tổ chức 3 kỳ sát hạch đối với 50 người là nhân sự dự kiến giới thiệu bầu tham gia lần đầu giữ chức vụ trưởng, phó các đoàn thể chính trị – xã hội các xã, thị trấn, trong đó đã có 39/50 người đủ điều kiện để giới thiệu bầu tham gia các chức vụ lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các xã, thị trấn. Qua đánh giá của Đảng ủy các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị – xã hội huyện, những người tham gia sát hạch có kết quả đạt được giới thiệu bầu giữ chức vụ trưởng, phó các tổ chức – xã hội xã, thị trấn đã phát huy tốt năng lực, sở trường, lòng nhiệt tình của bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần giúp các xã, thị trấn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Di tích quốc gia đặc biệt, danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải xác định đây là việc làm mới, chưa có tiền lệ, do vậy trong quá trình tổ chức thực hiện vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế, không trái với các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ MTTQ và các tổ chức Hội, nhưng lại nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng thực hiện các nhiệm chính trị ngay tại cơ sở. Hy vọng rằng trong thời gian tới huyện Mù Cang Chải có đội ngũ ở cơ sở có đủ năng lực, trình độ, uy tín để thực hiện mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện; đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Phạm Văn Quynh
Thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ, huyện Mù Cang Chải