Bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ cho viên chức làm công tác văn thư

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 10/8/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ năm 2022 cho viên chức, người lao động Học viện làm công tác văn thư.
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Về mục tiêu của lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện khẳng định: công tác quản lý hồ sơ, lưu trữ là vấn đề quan trọng của một tổ chức, một hệ thống, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc của cơ quan, tổ chức. Vì vậy, công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp lưu trữ tài liệu góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và sự phát triển của một cơ quan, tổ chức.

Hiện nay, trước yêu cầu mạnh mẽ của chuyển đổi số, đội ngũ viên chức, người lao động làm công tác văn thư, lưu trữ tại Học viện cần nhanh chóng cập nhật, trang bị những kiến thức mới, đặc biệt những kiến thức về lập hồ sơ và lưu trữ điện tử, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại Học viện ngày càng đi vào nề nếp. Học viên sẽ được cung cấp nội dung về các quy định pháp lý, kỹ năng cơ bản khi lập hồ sơ và lưu trữ văn bản giấy, văn bản điện tử.

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng Bộ môn Văn bản Hành chính, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính trình bày nội dung bồi dưỡng.

Trong buổi sáng ngày 10/8/2022, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương phổ biến những quy định pháp lý liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ, như: Luật Lưu trữ năm 2011; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức… Ngoài ra, các kỹ năng như: kỹ năng lập hồ sơ (xây dựng, ban hành danh mục hồ sơ và quy trình lập hồ sơ); nộp và lưu trữ cơ quan cũng được báo cáo viên hướng dẫn chi tiết, cụ thể…

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc cũng như về xu hướng lập hồ sơ và lưu trữ trong tình hình mới, như: quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan; các trường hợp về sao y, sao lục, trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, từ văn bản giấy sang văn bản điện tử và từ văn bản điện tử sang văn bản giấy,…

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Buổi chiều, các học viên làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm. Bài thu hoạch nhằm đánh giá phần kiến thức đã được báo cáo viên chia sẻ về công tác lập hồ sơ và nộp lưu trữ đến viên chức, người lao động làm công tác văn thư tại Học viện.

Hoàng Hậu, Xuân Phú