Bình Định: thu hút đầu tư trong 9 tháng năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh Bình Định 9 tháng năm 2022 có sự tăng trưởng khá tốt. Toàn tỉnh thu hút 59 dự án, trong đó có 14.226,25 tỷ đồng đến từ các dự án mới và 19.419,32 tỷ đồng từ những dự án thực hiện tăng vốn.

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã dần được kiểm soát trong phạm vi cả nước, các hoạt động sản xuất – kinh doanh, đời sống và sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường. Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Nhờ đó, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều dấu hiệu khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 9 tháng năm 2022 tăng 8,92% so với cùng kỳ, cao hơn tăng trưởng bình quân cả nước 0,09 điểm phần trăm (GDP cả nước tăng 8,83%), xếp thứ 7 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và xếp thứ 3 trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; trong đó: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,04%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,88% (riêng công nghiệp tăng 9,96%); dịch vụ tăng 13,43%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,94% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá – xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư luôn được quan tâm chú trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh  đã tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác thuộc các bộ, ngành trung ương, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm hiểu, đăng ký đầu tư, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt đã phối hợp tổ chức thành công sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” tại tỉnh, góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các thành tựu kinh tế – xã hội của tỉnh để phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Trong tháng 9, tỉnh đã tổ chức một đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư -thương mại tại Hàn Quốc nhằm quảng bá thông tin, tiềm năng, điều kiện thuận lợi, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là Becamex VSIP Bình Định.

Đoàn công tác tỉnh Bình Định làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghiệp Gyeonggi Regional Headquarters tại Hàn Quốc.

Về đầu tư nước ngoài (FDI): Từ đầu năm đến nay có 3 trường hợp điều chỉnh tăng vốn, trong đó có 2 dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp  (KCN, KKT) và 1 dự án ngoài KCN, KKT với tổng vốn điều chỉnh tăng 6,85 triệu USD. Đến nay, cả tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 854,8 triệu USD và 48 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 245,6 triệu USD.

Về đầu tư trong nước: Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút mới 59 dự án với tổng vốn đầu tư 14.226,25 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 14 dự án, với tổng vốn tăng thêm 19.419,32 tỷ đồng. Trong đó, các dự án mới gồm: 24 dự án được đầu tư trong các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 565,72 tỷ đồng; 18 dự án ngoài KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 11.253,65 tỷ đồng; 17 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 2.406,88 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực, có 43 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 9 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 5 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản; 1 dự án lĩnh vực công nghệ thông tin và 1 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Phân theo địa bàn, huyện Tây Sơn có 11 dự án; thành phố Quy Nhơ: 8 dự án; thị xã An Nhơn: 6; thị xã Hoài Nhơn và huyện An Lão mỗi địa bàn có 4 dự án; huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát mỗi địa bàn có 3 dự án; huyện Vĩnh Thạnh: 2 dự án và huyện Hoài Ân: 1 dự án. Trong KKT, KCN: 17 dự án.

Đầu tháng 10, UBND tỉnh đã ký quyết định chấp thuận Liên danh Công ty CP Phú Tài – Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Trường Hải – Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Miền Bắc là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Vân Hà. Trong đó, Công ty CP Phú Tài có trụ sở chính tại TP Quy Nhơn là đơn vị đứng đầu liên danh.

Lê Anh