Nhiều lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, ngày 09/12/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức lễ bế giảng và trao chứng chỉ cho học viên khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 18 và khóa 21/2022.
Các học viên khóa 21/2022 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự lễ bế giảng.

Khóa bồi dưỡng được tổ chức cho lãnh đạo cấp vụ và tương đương; đã quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp vụ và tương đương của các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Khóa học gồm 10 chuyên đề: 3 chuyên đề kiến thức chung, 5 chuyên đề kỹ năng lãnh đạo quản lý và 2 chuyên đề báo cáo. Tham gia khóa học, các học viên được trao đổi, tiếp cận kỹ năng quản lý khoa học; làm rõ vấn đề đang đặt ra đối với nền hành chính nhà nước hiện nay và yêu cầu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực; giúp học viên có tư duy chiến lược, khả năng vận dụng, tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm hiệu lực, hiệu quả đối với ngành, lĩnh vực. Các kiến thức, kỹ năng sẽ giúp học viên trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; góp phần đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành trong thực thi công vụ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, đồng chí Lê Phương Thúy, Phó Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu bế giảng các lớp bồi dưỡng khóa 18 và 21/2022.

Báo các tổng kết các khóa học đã đánh giá, ghi nhận các học viên đều nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác, có kế hoạch học tập, thu xếp thời gian, bảo đảm học tập đầy đủ các chuyên đề, nội dung chương trình với ý thức và sự cố gắng cao nhất. Trong suốt thời gian học tập, các lớp học luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Học viện, sự phối hợp nhiệt tình, có trách nhiệm các khoa, ban, đơn vị có liên quan của Học viện nhằm tạo nên thành công của khóa học.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, đồng chí Lê Phương Thúy, Phó Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ cho học viên khóa 18 và 21/2022.

Lớp bồi dưỡng khóa 18/2022 được tổ chức từ ngày 04/10 đến ngày 09/12/2022 với 91 học viên, tại Hà Nội có 39 học viên, tại Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh có 23 học viên, tại Phân viện Huế là 16 học viên, Phân viện khu vực Tây Nguyên có 13 học viên. Kết thúc khóa học, có 88 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ với kết quả 2 học viên xếp loại giỏi, 68 học viên xếp loại khá; có 7 học viên đạt thành tích cao trong học tập được Giám đốc Học viện tặng Giấy khen.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, đồng chí Lê Phương Thúy, Phó Ban Quản lý bồi dưỡng trao giấy khen cho học viên khóa 18 và 21/2022 đạt thành tích cao trong học tập.

Lớp bồi dưỡng khóa 21/2022 tổ chức từ ngày 08/10 đến ngày 09/12/2022 với 36 học viên, có 1 học viên xếp loại giỏi, 34 học viên xếp loại khá, trong đó có 4 học viện đạt thành tích cao được Giám đốc Học viện tặng Giấy khen.

Xuân Phú