Quy định mới về bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 21/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Ảnh minh họa (internet)

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP vừa được ban hành và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, bãi bỏ việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại các lĩnh vực việc làm, giáo dục, thuế, nhà ở, đất đai… Khi thực hiện thủ tục trong các lĩnh vực này, người dân không cần xuất trình sổ hộ khẩu nữa mà có thể sử dụng các giấy tờ khác như chứng minh nhân dân căn cước công dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, thay vì phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc các giấy tờ, tài liệu về cư trú, khi thực hiện các thủ tục ở các lĩnh vực nói trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định gồm 15 Điều, trong đó từ Điều 1 đến Điều 13 của Nghị định quy định về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Điều 14 của Nghị định quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Các Nghị định được sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan đến quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; chính sách phát triển giáo dục mầm non; cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; điện lực, nhà ở, đất đai, y tế…

PV