Bộ Nội vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ đối với Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 30/12/2022, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường; Lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; trưởng các khoa, ban, đơn vị của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ công bố toàn văn Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định của Bộ Nội vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ đã công bố toàn văn Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; Quyết định số 1279/QĐ-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ về giao Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến và Quyết định số 1278/QĐ-BNV, ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện với PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg cho tập thể Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trao Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; trao Quyết định giao Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao Quyết định giao Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đây là sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong quá trình phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia. Trong quá trình phát triển, các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ và đất nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ban Giám đốc Học viện sớm phân công trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo Học viện, kiện toàn vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện theo tinh thần Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh đó phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp các đơn vị của Học viện. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 trình Bộ Nội vụ phê duyệt. Tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học bảo đảm bình thường, không để bị ảnh hưởng do công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện. Bộ trưởng tin tưởng và hi vọng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Nội vụ giao.

Nhân dịp chào đón năm mới 2023, thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chúc tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính Phủ; Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ đã ưu ái dành cho Học viện Hành chính Quốc gia những điều kiện mới để phát triển. Việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia là một dấu mốc quan trọng, tạo đà để Học viện phát triển lên một tầm cao mới. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã giao cho đồng chí làm Quyền Giám đốc Học viện và nhận thức sâu sắc đây không chỉ là vinh dự mà còn là trọng trách đối với bản thân, là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với sự phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia.

Quang cảnh Hội nghị.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến xin hứa sẽ cùng với Ban Giám đốc, viên chức và người lao động của Học viện phát huy truyền thống, xây dựng tập thể Học viện đoàn kết, phát triển, xứng đáng là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt; là trung tâm quốc gia thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính, tham mưu và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Xuân Phú