Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều ngày 28/02/2023, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Hội nghị do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, điểm cầu chính tại Hội trường trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối, thành phố Hà Nội và 521 điểm cầu trên toàn quốc với trên 28.458 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Lại Xuân Lâm, Nguyễn Quang Trường, Đỗ Việt Hà. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia (viết tắt là Học viện), tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; các đồng chí cấp ủy chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện; trưởng, phó trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; trưởng các tổ chức đoàn thể thuộc và trực thuộc Học viện cùng cán bộ, đảng viên, giảng viên tại Hà Nội; đồng thời, trực tuyến tới các Phân viện của Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Hội nghị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học báo cáo quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư. Ảnh: TTXVN.
Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực không được phép “chùn chân”, “mỏi gối”

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối” và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực. Nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp trả lời các câu hỏi lớn: Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực và những tác hại của nó; hiểu rõ quá trình nhận thức của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kết quả mà toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội đã đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng; xác định được những việc phải làm và cách làm để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Bằng phong cách báo chí, hiện đại, cuốn sách gồm nhiều bài viết của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như: “Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!” của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; 4 phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022; và kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Nhất quán với phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, cuốn sách đã tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên – công tác luôn được Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù ở trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Trong đó, 14 bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành Đổi mới đất nước đến nay; và 8 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ những năm 70 thế kỷ XX.

Cuốn sách là tinh thần đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” đã tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia.
Cuốn sách là cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cuốn sách hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, cuốn sách là tài liệu nghiên cứu có giá trị bổ ích, trang bị cho chúng ta nhiều kiến thức, khái niệm cơ bản về tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của Nhân dân và toàn hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, như phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022, ngày 30/6/2022: “Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của nhân dân. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Nhận thức phải chín; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng; góp phần từng bước làm chuyển biến tình hình, thực sự có kết quả rõ ràng, cụ thể”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các tổ chức đảng, toàn thể đảng viên tiếp tục tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung cuốn sách; nâng cao nhận thức, nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực; chủ động, tích cực phòng ngừa, trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài; chống là quan trọng, cấp bách.

                                                        Tin, ảnh: Hoàng Trang Tuấn Anh