Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 08/3/2023, tại Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm.

Dự hội nghị có các đồng chí Ban Giám đốc Học viện; Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng viên chức, người lao động các đơn vị có nhân sự được bổ nhiệm.

Thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện triển khai công tác kiện toàn, sắp xếp nhân sự lãnh đạo, quản lý cấp khoa, ban, phòng, bộ môn các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. Đến nay, đã hoàn tất quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm đối với 20 vị trí viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các khoa, ban, đơn vị của Học viện.

Các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa, ban và tương đương, gồm: ThS. Phạm Thị Nga, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; TS. Trần Thị Lan Anh, Phó Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế; TS. Vũ Ngọc Hoa, Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo; TS. Vũ Thị Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo; TS. Nguyễn Hoài Thu, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; TS. Bùi Thị Ngọc Hiền, Phó Trưởng Khoa Hành chính học; TS. Nguyễn Thu An, Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật; TS. Vũ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật; TS. Nguyễn Thị Hoàn, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật; TS. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng; TS. Trần Thị Loan, Phó Trưởng Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; TS. Lê Thị Vân Anh, Phó Trưởng Khoa Khoa học liên ngành; PGS.TS. Nguyễn Tất Đạt, Phó Trưởng Khoa học liên ngành; TS. Trần Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Khoa học học liên ngành; TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa, Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ – Tin học; ThS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân viện Học viện khu vực miền Trung.

Các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, gồm: ThS. Hà Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý tài chính, Ban Kế hoạch – Tài chính; ThS. Phan Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tài vụ – Kế toán, Văn phòng.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện cùng các đồng chí trong Ban Giám Đốc Học viện trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, các đồng chí được bổ nhiệm ở các vị trí xứng đáng, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, vừa là niềm vinh dự, tự hào gắn với trách nhiệm không nhỏ, đòi hỏi các đồng chí cần luôn phát huy tinh thần, nhiệt huyết, năng lực, sở trường, kinh nghiệm, tập trung bản lĩnh, trí tuệ, cùng nỗ lực, phấn đấu xây dựng tập thể Học viện đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện cùng các đồng chí trong Ban Giám Đốc Học viện trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

Mục tiêu xây dựng Học viện là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, ngang tầm khu vực và vươn ra quốc tế đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề, đặc biệt đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đòi hỏi mỗi viên chức lãnh đạo, quản lý cần tập trung cao độ, chủ động, khẩn trương triển khai các nội dung công việc thuộc chức năng, chuyên môn, nhiệm vụ quản lý, chú trọng đổi mới, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, tiến độ, nâng cao hiệu quả công việc. Giám đốc Học viện tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị lãnh đạo, quản lý sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, luôn gương mẫu, tập hợp, gắn kết sức mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện liên tục phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

TS. Trần Thị Lan Anh, Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế thay mặt các viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được tiếp nhận, bổ nhiệm, TS. Trần Thị Lan Anh, Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế bày tỏ niềm vui, vinh dự được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cán bộ, viên chức trong Học viện tin tưởng, giao nhiệm vụ, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đồng chí hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, viên chức trong đơn vị cũng như trong toàn Học viện đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên, phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, lao động hăng say, nhiệt huyết, cống hiến vào sự nghiệp chung xây dựng và phát triển Học viện. Đồng thời, các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống Học viện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuấn Anh – Xuân Phú