Học viện Hành chính Quốc gia tập trung triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 31/3/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3, triển khai các nhiệm vụ công tác tháng 4 và kế hoạch công tác quý II năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu của Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, Tây NguyênTS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường; TS. Lại Đức Vượng; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; lãnh đạo các khoa, ban, phòng, bộ môn, đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo khái quát kết quả công tác quý I năm 2023. Theo đó, thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện đã tập trung thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật, như: xây dựng và ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học việc; việc sắp xếp viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được triển khai khẩn trương; việc điều động, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý cấp khoa, ban và tương đương cơ bản đã hoàn thành; cơ cấu tổ chức, nhân sự của Học viện từng bước đi vào ổn định.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện báo cáo tại Hội nghị.

Các nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm chất lượng, hiệu quả như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, tài liệu; công tác giảng dạy, nâng cao năng lực giảng viên; tổ chức cán bộ; hợp tác quốc tế; công tác tạp chí, xuất bản, tư liệu, thư viện, đào tạo từ xa; kế hoạch, tài chính; công tác mua sắm, cải tạo, sửa chữa; đầu tư xây dựng; công tác đảm bảo chất lượngđào tạo, bồi dưỡng; công tác đảng, đoàn thể…

Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ cần khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện: (1) Việc sắp xếp, kiện toàn viên chức lãnh đạo, quản lý cấp bộ môn, phòng và tương đương. (2) Việc bố trí khu vực làm việc đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành, giảng dạy, học tập. (3) Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế của Học viện theo hướng khoa học, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy và khai thông các nguồn lực của Học viện.

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ vướng mắc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, như: tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn lãnh đạo, quản lý; xây dựng quy chế quản lý tài chính, quy chế làm việc của Học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc; công tác đào tạo, bồi dưỡng; giải quyết chế độ, chính sách; các nhiệm vụ hợp tác quốc tế; công tác khảo thí, kiểm định chất lượng; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; nhiệm vụ khoa học – công nghệ; nâng cao chất lượng tạp chí, hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày Tạp chí Quản lý nhà nước xuất bản số đầu.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Học viện, Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Đăng Quế đánh giá cao kết quả những mặt công tác đã đạt được trong quý I năm 2023, qua đó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động toàn hệ thống Học viện. Đồng thời, nhấn mạnh các nội dung công tác cần đặc biệt quan tâm thời gian tới, như: hoàn thiện và ban hành các quy chế phục vụ hoạt động của Học viện; kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý; đề án tuyển sinh đào tạo đại học chính quy năm 2023; ổn định cơ sở vật chất, công việc, tinh thần cho viên chức, người lao động…

Đại biểu tham dự tại các điểm cầu trực tuyến.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Học viện trong thời gian tới, Phó Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị với tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tập trung cao, tích cực, chủ động, khẩn trương, phân công công việc hiệu quả; rà soát và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành các công việc đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

Tuấn Anh