Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án bất động sản

(Quanlynhanuoc.vn) – Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 116 dự án bất động sản theo đề xuất của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA).
Dự án Metro Star tại khu đất số 360 Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức.

Tại Văn bản số 36/2023/CV-HoREA ngày 03/3/2023 của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất UBND Thành phố có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho 156 dự án bất động sản. Trong đó, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã nhất trí về việc phân nhóm vướng mắc của Sở Xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan tiếp tục trao đổi, thống nhất với Hiệp hội Bất động sản Thành phố, báo cáo trình UBND Thành phố để có ý kiến chỉ đạo, phân công các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

Sở Xây dựng chủ trì xem xét 8 dự án với 6 nhóm vướng mắc gồm: hoán đổi nghĩa vụ nhà ở xã hội; xác nhận dự án đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai; mua phần diện tích chung thuộc sở hữu nhà nước trong dự án chung cư cũ; thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án thương mại bằng hình thức nộp tiền; cấp giấy phép xây dựng; xác định dự án có được phép bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì xem xét 10 dự án với 1 nhóm vướng mắc là điều chỉnh quy hoạch.

Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì xem xét 24 dự án với 15 nhóm vướng mắc như: đấu giá quyền sử dụng đất; bồi thường giải phóng mặt bằng; chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất bổ sung; gia hạn thời gian thuê đất; xem xét miễn tiền sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt tiền sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính; rà soát quá trình xử lý nhà, đất, trình tự thực hiện dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân sau khi dự án xây dựng hoàn thành; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp sau khi đã đền bù và hoàn tất cơ sở hạ tầng; đánh giá tác động môi trường; giải quyết đối với phần diện tích mở rộng ngoài ranh giới giao đất; hoán đổi phần đất còn lại sang vị trí khác; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.

Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì xem xét 11 dự án với 4 nhóm vướng mắc: ghi nhận là thành viên góp vốn của công ty; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư.

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì xem xét 1 dự án với 1 nhóm vướng mắc là đánh giá tác động giao thông.

Đối với những vướng mắc, khó khăn của các dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, cụ thể như: Khu Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đường Bến Nghé (quận 7), lãnh đạo UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến phát biểu, góp ý của các đơn vị, khẩn trương tổng hợp báo cáo đề xuất để UBND Thành phố xem xét, quyết định. Nội dung báo cáo cần nêu rõ quá trình xem xét, giải quyết về giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất tại dự án cho đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cần phân tích đánh giá cụ thể các nội dung vướng mắc và tham mưu đề xuất phương án giải quyết bảo đảm quy định pháp luật và chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về dự án Chung cư Cửu Long (quận 4), lãnh đạo UBND Thành phố giao Sở Tài chính, Chi cục Tài chính doanh nghiệp khẩn trương rà soát, nghiên cứu ý kiến của Sở Xây dựng, phản hồi thông tin cho cơ quan này để cập nhật, giải quyết các thủ tục tiếp theo của dự án. Ngoài ra, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng căn cứ ý kiến của Sở Tài chính, Chi cục Tài chính doanh nghiệp để xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Về dự án Chung cư Cô Giang (quận 1), giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận 1 và các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của UBND quận 1 và rà soát các văn bản của bộ, ngành liên quan. Tổng hợp, phân loại các khó khăn, vướng mắc, xác định cụ thể cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thống nhất phương án xử lý, chuẩn bị nội dung họp chuyên đề, trình UBND Thành phố.

Về dự án Khu nhà ở Thiên Lý (Thành phố Thủ Đức), UBND Thành phố cho biết, vướng mắc về thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư tại dự án trên đã được thống nhất chủ trương xử lý, có quá trình họp nhiều lần để xem xét và đã giải quyết cho một số dự án có vướng mắc tương tự. Để khẩn trương tháo gỡ, giải quyết dứt điểm vướng mắc tại dự án trên, giao Sở Xây dựng chủ động trao đổi, làm việc với Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) để có sự đồng thuận, nhằm tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện hoàn thành các thủ tục, tiếp tục triển khai dự án.

Đặc biệt, đối với dự án Khu cao ốc Văn phòng và nhà ở cao tầng (dự án Metro Star) tại số 360 Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10257/STNMT-KTĐ ngày 28/11/2022. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra Thành phố tổng hợp báo cáo kèm dự thảo văn bản trình UBND Thành phố về kết quả thực hiện việc rà soát của Kiểm toán Nhà nước về việc xác định lại giá trị quyền sử dụng đất của khu đất số 360 Xa lộ Hà Nội. Giao Chi cục Tài chính doanh nghiệp có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung liên quan đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp của Công ty cổ phần Công trình Giao thông công chánh theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 83/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/02/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Khu chung cư và thương mại Metro Star tại khu đất số 360 Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức theo đúng quy định pháp luật…

Theo thông tin từ HoREA, trong phân nhóm vướng mắc lần này, Sở Xây dựng chưa đề cập tới nhóm “vướng mắc pháp lý”, trong khi nhóm này chiếm 70% vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản, như: pháp lý đối với các dự án sử dụng đất có nguồn gốc đất công do sắp xếp lại, xử lý tài sản công, hoặc do di dời nhà xưởng bị ô nhiễm, hoặc do cổ phần hóa chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định, hoặc phải rà soát lại tiền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có). Theo đó, HoREA đề nghị Sở Xây dựng bổ sung nhóm vướng mắc này và kiến nghị giao nhóm vướng mắc này cho Sở Tư pháp chủ trì giải quyết.

Nam Phương