Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực cho lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 12/4/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 5/2023. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện dự và phát biểu tại buổi lễ.
Quang cảnh Lễ khai giảng.

Tham dự Lễ khai giảng có: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (sau đây viết tắt là Học viện); TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí lãnh đạo, viên chức Ban Quản lý bồi dưỡng. Khóa học có sự tham gia của 32 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ, nguồn quy hoạch cấp vụ và tương đương ở các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng công bố quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng.

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng công bố Quyết định số 938/QĐ-HCQG ngày 11/4/2023 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 5/2023 cho công chức, viên chức các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc khóa học, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, được Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức đặc biệt quan tâm. Những năm qua, Học viện luôn khẳng định vị thế là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước. Khóa bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương với mục tiêu cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng tham mưu, quản lý, điều hành, phương pháp thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng.

Giám đốc Học viện đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế học tập, tham dự khóa học đầy đủ; nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề nội dung chương trình, thực tiễn quản lý gắn với nhiệm vụ công tác; phản hồi ý kiến đóng góp chương trình, phương thức giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng khóa học. Tập thể học viên phát huy tinh thần học tập, nỗ lực, cố gắng, tập hợp, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra.

Học viên Vũ Hồng Lưu phát biểu tại Lễ khai giảng.

Thay mặt các học viên tham gia khóa học, học viên Vũ Hồng Lưu phát biểu cảm ơn lãnh đạo Học viện đã quan tâm tổ chức khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. Trong quá trình tham gia khóa học, các học viên sẽ tập trung cao để tiếp thu kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phương pháp thực thi công tác. Với nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu, tầm quan trong của khóa học cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Học viện; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các thầy, cô, các đơn vị trong Học viện, tập thể học viên khóa học hứa sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, phát huy hiệu quả kiến thức được tiếp thu, lĩnh hội tại khóa bồi dưỡng để vận dụng vào thực tiễn công việc, góp phần cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, đất nước.

Các đại biểu, giảng viên, học viên khóa bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương được ban hành theo Quyết định số 426/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ Nội vụ, bao gồm 10 chuyên đề, trong đó có 8 chuyên đề giảng dạy và 2 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, kiểm tra. Nội dung giảng dạy của lớp bồi dưỡng được triển khai ngay sau lễ khai giảng, tổng thời gian bồi dưỡng là 80 tiết.

Tuấn Anh