Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 của Huyện ủy Lương Tài

(Quanlynhanuoc.vn) – Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bên cạnh những thuận lợi, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình an ninh chính trị, thời tiết diễn biến phức tạp… Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết các kỳ họp Quốc hội khóa XV và Nghị quyết kỳ họp HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ…Trong năm, cấp ủy các cấp đã tổ chức 339 hội nghị, trong đó, Đảng bộ huyện tổ chức 9 hội nghị, các Đảng bộ và Chi bộ cơ sở tổ chức 114 hội nghị, chi bộ dưới cơ sở tổ chức 216 hội nghị; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập bình quân đạt 95,5%. Mở 23 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 1.959 học viên, đạt 108,2% so với kế hoạch. Tiếp tục phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ quản lý Lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính khoá 8.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời kiện toàn một số chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2022; tổ chức tốt Hội nghị đối thoại chính sách giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền huyện với nhân dân xã Minh Tân. Tiếp tục sắp bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Chất lượng các cuộc giám sát và các kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và và các tổ chức chính trị – xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng Covid-19; tích cực tham gia các các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Trong năm 2022, Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, có 7/8 chỉ tiêu cơ bản đạt và tăng so với năm 2021.

Sản xuất nông nghiệp: giá trị sản xuất nông nghiệp là 1.928,917 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch, bằng 103,3% so với năm 2021. Huyện đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã, thị trấn một sản phẩm”. Năm 2022, huyện có 3 chủ thể với 9 sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân hạng; đã có 05 sản phẩm đạt 4 sao và 4 sản phẩm đạt 3 sao. Đến nay, toàn huyện có 19 sản phẩm OCOP được công nhận (14 sản phẩm đạt 4 sao, 05 sản phẩm đạt 3 sao).

Huyện đang tập trung triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025; chỉ đạo UBND các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến hết năm 2022, có 01/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01/13 xã đạt 19 tiêu chí; 9/13 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; 2/13 xã đạt 14 tiêu chí; bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã, tăng 0,9 tiêu chí/xã so với năm 2021.

Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Hiện nay, trên địa bàn huyện có  Cụm công nghiệp Lâm Bình, Khu đô thị dịch vụ Táo Đôi và 3 làng nghề, hằng năm tạo việc làm cho khoảng 5.000 nghìn lao động, thu nhập bình quân khoảng 5 – 6 triệu đồng/người/tháng.

Về thương mại – dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.430 tỷ đồng, đạt 95,9% kế hoạch, bằng 122,5% so với năm 2021.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào bóng chuyền hơi. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được triển khai kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao…

Năm 2023, dự báo tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường… Đây là năm tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; là năm bản lề tạo tiền đề, động lực cho những năm tiếp theo. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tập trung khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, công nghiệp…; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.