Tạp chí là nơi hội tụ của các nhà khoa học hàng đầu về quản lý công, chính sách công, là nguồn tư liệu quý của học giả

(Quanlynhanuoc.vn) – Tạp chí Quản lý nhà nước cần trở thành một địa chỉ tin cậy để các nhà khoa học hành chính đăng những bài nghiên cứu có chất lượng và đồng thời, Tạp chí sẽ là kênh truyền thông, là nguồn tài liệu quý giá hữu ích, góp phần chỉ dẫn, định hướng, tư vấn chính sách, giúp các nhà hoạt động thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước tốt hơn.
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Tạp chí QLNN kỷ niệm 30 năm thành lập (tháng 5/1993 – 5/2023). Trước hết, tôi chúc mừng Tạp chí QLNN, chúc mừng những thành tích và kết quả của Tạp chí đạt được trong 30 năm qua.

Trong giai đoạn tới, với chiến lược phát triển mới của Học viện, với bối cảnh đổi mới và xu hướng hội nhập quốc tế, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ cho Tạp chí (cũng như mong muốn) phát huy tốt những thành tích, kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện một số phương hướng sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quan tâm để làm sâu sắc thêm cơ sở khoa học, hệ thống lý luận về QLNN và chính sách công; làm nổi bật bản sắc riêng có của Tạp chí QLNN về tính chuyên sâu trong hệ thống khoa học quản lý, quản trị nói chung và tính chuyên biệt về cơ sở lý luận của khoa học hành chính.

Thứ hai, phản ánh được đầy đủ, chính xác, toàn diện về kết quả thực tiễn, tổng kết đánh giá thực tiễn hoạt động QLNN trên các phương diện; đồng thời, có những kiến giải, luận giải sâu sắc và đầy đủ hơn hệ thống lý luận QLNN và quản trị quốc gia.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng của Tạp chí QLNN để trở thành một địa chỉ tin cậy của các nhà khoa học, của các chuyên gia, các nhà quản lý và hoạt động thực tiễn.

Thứ tư, một việc rất quan trọng là Tạp chí cần nhận diện hoàn cảnh, bối cảnh để đi tắt, đón đầu xu hướng hội nhập quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động báo chí, truyền thông, dẫn dắt và định hướng nhiều nội dung của QLNN, của quản trị quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Thời gian tới, để đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn cho quá trình xây dựng, phát triển của Học viện, mong muốn lớn nhất Tạp chí sẽ là nơi hội tụ của các nhà khoa học hàng đầu về quản lý công, chính sách công; là nơi công bố các sản phẩm khoa học có uy tín, tin cậy về khoa học quản lý và hành chính công, có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác QLNN trên thực tiễn.

Tạp chí QLNN cần trở thành một địa chỉ tin cậy để các nhà khoa học hành chính đăng những bài nghiên cứu có chất lượng và đồng thời, Tạp chí sẽ là kênh truyền thông, là nguồn tài liệu quý giá hữu ích, góp phần chỉ dẫn, định hướng, tư vấn chính sách, giúp các nhà hoạt động thực tiễn trong công tác QLNN tốt hơn. Thông qua chất lượng về nội dung, hình thức và hoạt động của Tạp chí sẽ góp phần đắc lực vào xây dựng thương hiệu Học viện Hành chính Quốc gia trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trong công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách các lĩnh vực, các mặt hoạt động của xã hội cho Bộ Nội vụ và Chính phủ.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến
Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia