Tạp chí Quản lý nhà nước trong xu thế chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) – Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào tất cả lĩnh vực hoạt động của một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tận dụng công nghệ số để thay đổi căn bản phương thức vận hành, mô hình quản lý, quản trị, kinh doanh…, hướng tới cung cấp những giá trị mới cho cá nhân, cộng đồng, xã hội. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, do đó, đòi hỏi các chủ thể này phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và chấp nhận các thất bại. Tạp chí Quản lý nhà nước của Học viện Hành chính Quốc gia phải là đơn vị dám “chấp nhận” sự thất bại để chuyển đổi số, xây dựng một tòa soạn tạp chí khoa học chuyên nghiệp, hiệu quả, thích ứng với môi trường báo chí hiện đại.
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thăm gian trưng bày Tạp chí Quản lý nhà nước tại Hội báo toàn quốc 2023.
Chuyển đổi số nhằm xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Chuyển đổi số (CĐS) đã và đang thực sự mang lại nhiều lợi ích cho mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: từ hoạt động quản lý, điều hành cho đến các hoạt động nghiên cứu, kinh doanh, sáng tạo… Những lợi ích dễ nhận biết nhất của CĐS đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn với thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên…, từ đó, góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đối với từng cá nhân, CĐS sẽ giúp làm thay đổi cách sống, cách làm việc và cách giao dịch. Đối với cơ quan nhà nước, CĐS dùng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi trải nghiệm người dùng với các dịch vụ do cơ quan nhà nước cung cấp, từ đó, thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; qua đó, góp phần gia tăng năng suất lao động. Điều đó, đồng nghĩa với việc tác động đến sự thay đổi nhận thức của các nhà lãnh đạo, những người có khả năng quyết định hướng đi và khả năng CĐS thành công của cơ quan, tổ chức. Nhận thức được tầm quan trọng của CĐS, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… ở cả khu vực công lẫn khu vực tư đều đã nhanh chóng tham gia một “cuộc đua” mới trong việc áp dụng CĐS.

Báo chí thực hiện CĐS là quá trình tất yếu để tồn tại và phát triển trong bối cảnh CĐS diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc CĐS của báo chí. Ngày 06/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 348/2023/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược CĐS báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chung của CĐS báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Trong đó: mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đề ra: “100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số; các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%”.

Với CĐS, dữ liệu phục vụ cho hoạt động của tòa soạn do cán bộ, biên tập viên, nhân viên tòa soạn và các hệ thống thu thập dữ liệu tự động cung cấp. Tất cả các công nghệ số và các dữ liệu này tích hợp trong một hệ thống duy nhất, liên thông, liên kết chặt chẽ với nhau để phục vụ cho quá trình tác nghiệp, vận hành một tòa soạn. Khi lấy công nghệ làm trung tâm của quá trình CĐS, toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của một tòa soạn từ hành chính, trị sự cho đến tác nghiệp, điều hành, xuất bản nội dung đều được thực hiện trên một phần mềm duy nhất. Hội đồng Biên tập chỉ sử dụng một super-desk để điều phối luồng thông tin 24/7, phân luồng tin tức lên các nền tảng khác nhau và chỉ đạo sự hợp tác giữa các đơn vị để tạo ra những sản phẩm thông tin không trùng lặp, nhanh chóng sản xuất được các tác phẩm báo chí chất lượng cao, như: emagazine, megastory, longform, podcast… phù hợp với từng nền tảng và có sự hỗ trợ lẫn nhau (độc giả đọc tin trên báo/tạp chí điện tử nhưng sẽ tìm kiếm những bài nghiên cứu khoa học chuyên sâu trên các tạp chí/báo in, hoặc các tạp chí/báo in có thể sử dụng điện thoại để quét mã nhằm giúp bạn đọc, công chúng xem, nghe các nội dung đa phương tiện trên tạp chí/báo điện tử).

Theo đó, nền tảng tòa soạn số cho phép tòa soạn dễ dàng phát hành nội dung báo chí thông qua các phương tiện truyền thông mới, như: newsletter, mạng xã hội (Facebook, Tiktok…), các ứng dụng OTT (Zalo, Telegram, Viber…). Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập và xử lý thông tin cũng giúp cho các tòa soạn nhanh chóng phát hiện các thông tin, chủ đề thời sự mới, nóng, liên quan đến tôn chỉ, mục đích của mình, từ đó giúp cho Hội đồng Biên tập có thể dễ dàng chỉ đạo, khai thác thông tin một cách hiệu quả.

Tạp chí Quản lý nhà nước chuyển đổi số là nhu cầu tự thân

Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) hiện có 3 ấn phẩm, gồm: Tạp chí QLNN bản in (chỉ số ISSN 2354-0761), xuất bản 1 tháng/kỳ; Tạp chí điện tử QLNN – https://www.quanlynhanuoc.vn (chỉ số ISSN 2815-5831); Tạp chí tiếng Anh – State Management Review (chỉ số ISSN 2815-6021), phát hành 01 kỳ/quý (vào các tháng 3, 6, 9 và 12).

Kể từ khi Tạp chí điện tử QLNN ấn hành (tháng 6/2019), Tòa soạn Tạp chí đã khẳng định được vị thế vượt trội trong đón bắt xu hướng tồn tại và phát triển khi ra mắt ấn phẩm mới vừa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, vừa phù hợp với yêu cầu xây dựng cơ quan báo chí hiện đại. Đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, trên cơ sở nhận thức sâu sắc về những giá trị, lợi ích mà CĐS trong lĩnh vực báo chí mang lại, Tạp chí QLNN đã và đang từng bước thực hiện CĐS về quy trình, phương thức làm việc, khai thác, vận dụng một cách hiệu quả những giá trị, lợi ích của CĐS vào các mặt hoạt động của Tạp chí để phù hợp với từng ấn phẩm.

CĐS góp phần bảo đảm cho các ấn phẩm luôn được xuất bản đúng định kỳ, đúng tôn chỉ, mục đích; có chất lượng cao về nội dung, đẹp về hình thức, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu thông tin về lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước, cải cách hành chính; phục vụ đắc lực công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương. Tạp chí cũng đã phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, chuyên nghiệp, khoa học trước các sự kiện lớn của đất nước, góp phần định hướng dư luận xã hội nói chung, gợi mở những nội dung, vấn đề học thuật trong nghiên cứu khoa học hành chính và QLNN nói riêng.

Những kết quả đạt được về CĐS trong tổ chức và hoạt động của Tạp chí mới chỉ là bước đầu; vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra để tập thể Tòa soạn cần tiếp tục có những nỗ lực, chủ động để đáp ứng, theo kịp công nghệ mới đang ngày càng thách thức trực tiếp đến vai trò, hiệu quả của Tạp chí, cũng như đòi hỏi đội ngũ cán bộ, biên tập viên của Tạp chí ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Lễ khai trương Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước, tháng 6/2019.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và thành công đó, CĐS cũng là những thách thức đối với Tạp chí trong xuất bản các ấn phẩm. Chính vì vậy, trong quá trình tổ chức và hoạt động của Tạp chí rất cần được cụ thể hóa, thể chế hóa bằng những văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thúc đẩy, hỗ trợ các khâu nghiệp vụ trong quy trình xuất bản các ấn phẩm Tạp chí, như: xử lý thông tin, biên tập, duyệt bài nhanh, khách quan, giúp lãnh đạo Tạp chí rà soát và đánh giá sự “liêm chính khoa học”, giúp các nhà khoa học tham gia phản biện nhanh chóng, chính xác các bài viết, công trình, tác phẩm công bố trên các ấn phẩm của Tạp chí nhằm nâng cao chất lượng khoa học của Tạp chí. Hơn nữa, những yêu cầu này đang là đòi hỏi bức thiết đối với Tạp chí khi muốn gia nhập vào hệ thống tạp chí khoa học quốc tế có uy tín và tầm ảnh hưởng, như: Scopus, SCI, ISI,…

Để thực hiện tốt những vấn đề nêu trên, Tạp chí rất cần có sự đầu tư kinh phí thỏa đáng để nâng cấp, trang bị mới các phương tiện kỹ thuật phục vụ quá trình CĐS. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, trên cơ sở thực tiễn hiện nay, khi mà Tạp chí có 3 ấn phẩm với các hình thức xuất bản theo ngôn ngữ khác nhau, phương thức khác nhau. Do đó, việc xuất bản các tin, bài cần có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, cần phải được thuận lợi, nhanh chóng nhất trong quy trình xuất bản khi có yêu cầu phải tính toán và lựa chọn sự ưu tiên hoặc không ưu tiên xuất bản tin/bài đối với mỗi ấn phẩm. Từ đặc thù của mỗi ấn phẩm, như: về lượng truy cập bài viết điện tử/lượng phát hành của ấn phẩm in; yêu cầu về chất lượng nội dung và hình thức của các thông tin/bài viết; yêu cầu của bạn đọc công chúng khi gửi bài viết; yêu cầu về tầm mức ảnh hưởng của thông tin bài viết khi/nếu đưa ra tại một thời điểm; yêu cầu và nhu cầu của vấn đề kinh tế báo chí,…

Với vô vàn những yêu cầu và thách thức đang đặt ra cho Tạp chí thì việc quyết liệt CĐS trong Tòa soạn là con đường tất yếu mà Tạp chí phải chọn để đi, song không có một “chìa khóa vạn năng” hay “công thức chung” cho tất cả các cơ quan báo chí. Đây cũng không phải một cuộc cách mạng lớn về công nghệ và thiết bị, mà trước tiên là sự thay đổi về nhận thức, đổi mới trong tư duy, cách làm của những người làm việc trong tạp chí khoa học. Có những quy trình CĐS có thể rất thành công với cơ quan này nhưng khi áp dụng lại hoàn toàn không hiệu quả với một cơ quan tạp chí khác.

Thực hiện CĐS trong tổ chức và hoạt động của Tạp chí QLNN, trước hết và trên hết phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Hội đồng Biên tập, biên tập viên, cán bộ, nhân viên Tòa soạn. Yêu cầu về kỹ năng, trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, biên tập viên Tạp chí cần phải được chú trọng quan tâm đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc CĐS…

Tạp chí có vai trò truyền thông dẫn dắt chuyển đổi số

Những vấn đề đặt ra trên đây cần phải được giải quyết một cách kỹ lưỡng, căn bản thì chúng ta mới có thể thúc đẩy Tạp chí QLNN vững bước, thậm chí có vai trò dẫn dắt các cơ quan tạp chí khoa học khác trong xu thế CĐS hiện nay.

Đối với cơ quan chủ quản của Tạp chí QLNN là Học viện Hành chính Quốc gia, Hội đồng Biên tập, trực tiếp là đội ngũ nhân sự làm Tạp chí tại Tòa soạn cần chung sức, đồng lòng tìm kiếm, xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình CĐS phù hợp, linh hoạt, hiệu quả nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình CĐS, từ đó, làm chủ nền tảng số, nền tảng truyền thông của Tạp chí, mang đến cho bạn đọc, công chúng những kiến thức, tri thức mới và là “sân chơi khoa học” cho giới nghiên cứu khoa học QLNN và quản trị quốc gia.

CĐS trong hoạt động của Tạp chí QLNN không chỉ là việc đầu tư thiết bị công nghệ  mà quan trọng hơn là phải tập trung xây dựng, phát triển nội dung thật tốt; bởi nếu không có nội dung tốt, gắn kết với nhu cầu, yêu cầu thực tiễn ngày càng cao của đời sống hành chính nhà nước thì các ấn phẩm, nhất là ấn phẩm điện tử của Tạp chí sẽ không thu hút được người đọc, cũng có nghĩa là không tạo được nguồn thu bổ sung để tái đầu tư cho phát triển. Suy cho cùng, muốn có nội dung tốt với những bài viết hay, hấp dẫn, chứa đựng hàm lượng tri thức mới cao, bám sát và nắm bắt được hơi thở của đời sống trong nền hành chính nhà nước đương đại… thì yếu tố mang tính quyết định vẫn là con người. Chính vì vậy, hai yếu tố quan trọng nhất để thực hiện CĐS trong hoạt động của Tạp chí cần có: thiết bị công nghệ và con người; cả hai phải được tạo dựng song hành và nâng cao trên cơ sở yêu cầu của quá trình thực hiện CĐS.

Khi đã có tư duy đúng và thực sự muốn thực hiện CĐS thì lãnh đạo Học viện và người đứng đầu Tòa soạn Tạp chí phải tìm tòi và biết cách tạo ra một quy trình vận hành mới, sản phẩm thông tin mới, gắn với đội ngũ làm CĐS được đào tạo bài bản, từng bước tạo lập văn hóa CĐS trong hoạt động của Tòa soạn phù hợp với môi trường CĐS.

Bên cạnh đó, Tạp chí cần tham gia truyền thông dẫn dắt CĐS trong toàn hệ thống Học viện sao cho đồng bộ, tương thích, phù hợp với chương trình CĐS quốc gia; tham gia vào công tác huấn luyện, truyền thông về cách hiểu, cách tư duy và hành động đúng của mỗi viên chức, người lao động trong bối cảnh CĐS quốc gia hiện nay.

Cần chú trọng đến công tác đào tạo, đào tạo lại để Tòa soạn Tạp chí thực sự có được một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có khả năng sử dụng thành thạo, tinh thông các công cụ số và cách tiếp cận mới, cách nghĩ khác, làm khác, tạo ra kết quả khác biệt, hiệu quả hơn. Cùng với đó, bản thân đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Tạp chí cũng phải thường xuyên tự nâng cao trình độ, cập nhật thông tin, kiến thức về CĐS, bên cạnh đó, cần trau dồi bản lĩnh chính trị và sẵn sàng đối diện với những thách thức, bỏ đi những quy trình, cách làm cũ và thích ứng với phương thức làm việc mới của quá trình CĐS. Điều này chứng minh mỗi cán bộ, biên tập viên Tạp chí sẵn sàng có đủ năng lực và trình độ, tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động của Tạp chí; đồng thời, nắm bắt những vấn đề chính trị – thời sự nóng nhằm bảo đảm cho Tạp chí đăng tải thông tin nhanh, đúng định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đó thực sự là nội lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của Tạp chí QLNN trong thời gian tới.

Để thúc đẩy quá trình CĐS ở Học viện Hành chính Quốc gia và ngay trong chính Tòa soạn Tạp chí, Học viện cần xây dựng, ban hành các quy định, đề ra nguyên tắc chấp hành vừa cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện chương trình CĐS quốc gia bằng hành động phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ trong nghiên cứu khoa học quản lý, tư vấn chính sách, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; vừa để chỉ đạo, định hướng cho quá trình CĐS của Tạp chí. Cùng với đó, Lãnh đạo Tạp chí QLNN tham mưu, tư vấn để Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Kế hoạch hành động CĐS dành riêng cho Tạp chí, trong đó xác định cụ thể lộ trình từng giai đoạn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tương ứng. Và, nội dung đặc biệt quan trọng, bảo đảm thực hiện thành công Kế hoạch và mục tiêu đề ra của CĐS đối với Tạp chí chính là dự kiến Kế hoạch về nguồn lực tài chính dành cho quá trình CĐS trong hoạt động của Tạp chí QLNN.

Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước năm 2023.
Những chỉ dẫn gợi ý dành cho từng ấn phẩm Tạp chí khi thực hiện chuyển đổi số

Một là, đối với Tạp chí QLNN bản in (chỉ số ISSN 2354-0761) xuất bản 1 tháng/kỳ, quá trình CĐS cần tập trung vào các ứng dụng hỗ trợ gia tăng sự kết nối, tương tác giữa các thành viên Hội đồng Biên tập với nhau, giữa từng thành viên Hội đồng Biên tập với các nhà khoa học, người nghiên cứu có sản phẩm khoa học gửi đăng Tạp chí. Sự kết nối khăng khít giữa các thành viên trong Hội đồng Biên tập giúp mỗi người luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với chủ đề mỗi số, viết bài theo chủ đề, kế hoạch xuất bản từng số, từ đó có thể trực tiếp viết hoặc thu hút đội ngũ nhà khoa học, cộng tác viên tham gia. Sự kết nối thuận tiện, gia tăng tương tác giữa Hội đồng Biên tập với các tác giả có bài gửi đăng giúp việc chia sẻ thông tin, trao đổi học thuật diễn ra thuận lợi hơn, giúp các tác giả bài viết gửi đến Tạp chí nắm thông tin, được hồi âm về bài viết của mình, được phản hồi ý kiến cá nhân… dù bài viết được chấp thuận đăng hay không đăng.

Hai là, trong giai đoạn mới, để khai thác nền tảng số sẵn có của ấn phẩm Tạp chí điện tử QLNN – https://www.quanlynhanuoc.vn (chỉ số ISSN 2815-5831), Tạp chí cần tập trung thiết kế, sáng tạo sản phẩm thông tin mới trên nhiều nền tảng khác nhau để gia tăng độ tương tác với người đọc, phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, rộng hơn và chính xác theo yêu cầu nhiệm vụ của Học viện cũng như nhu cầu thông tin của người đọc; mở rộng, phát triển các chuyên trang, chuyên mục mới có chất lượng, hàm lượng thông tin cao; đổi mới, đo lường hiệu quả trải nghiệm của người đọc, chỉ số ảnh hưởng của các tin, bài viết đối với bạn đọc công chúng; xây dựng các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng người đọc ấn phẩm; đồng thời, tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ trong việc tự động hóa quy trình biên tập, xuất bản ấn phẩm để thúc đẩy quá trình sản xuất nội dung, thu thập ý kiến bạn đọc nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng Tạp chí.

Ba là, đối với ấn phẩm tiếng Anh – State Management Review (chỉ số ISSN 2815-6021) hiện nay cơ bản đã đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu của tạp chí khoa học chuyên ngành với nội dung và hình thức khá tốt, được bạn đọc, các nhà khoa học đánh giá cao. Nhưng do thời gian phát hành chưa lâu, số lượng phát hành còn ít và nhất là dấu ấn của CĐS chưa rõ nét nên ấn phẩm vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định cần khắc phục.

Với mục tiêu tiệm cận Danh mục tạp chí khoa học quốc tế, đẩy mạnh CĐS, ấn phẩm  State Management Review cần được Học viện đầu tư nhân lực, trang thiết bị, công nghệ hỗ trợ cho công việc chuyên môn, như phần mềm kiểm soát “đạo văn”, thiết bị CĐS, gửi và tiếp nhận ý kiến phản biện của các chuyên gia quốc tế đối với bài viết, công trình, công bố khoa học. Việc thúc đẩy CĐS sẽ giúp cho bài viết được đăng trên State Management Review nâng tầm ảnh hưởng và tăng kết nối giữa tác giả/nhà khoa học với cộng đồng học thuật trong nước, khu vực cũng như trên thế giới.

Kết luận

Tạp chí QLNN đã và đang là người bạn thân thiết của các nhà khoa học trên mọi lĩnh vực, của công chúng, bạn đọc trong xã hội, luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, thực hiện tốt vai trò cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, của nền hành chính nhà nước trong thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm thông tin nhanh, chính xác, truyền tải quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với xã hội, công chúng. Tạp chí QLNN là đơn vị có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia.

Trong giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm mạnh mẽ của tập thể Tòa soạn trong thực hiện CĐS, Tạp chí sẽ có được vị thế, uy tín, chất lượng và thương hiệu đặc trưng riêng có; thực sự là diễn đàn khoa học tin cậy để các nhà khoa học gửi gắm những ý tưởng khoa học mới, công bố những sản phẩm khoa học có chất lượng. Những lợi thế của Tạp chí QLNN sẽ đóng góp chủ động, tích cực vào việc hiện thực hóa sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa vị thế của Học viện Hành chính Quốc gia.

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Thông tin và Truyền thông. Cẩm nang chuyển đổi số. H. NXB Thông tin và Truyền thông, 2021.
2. Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ ngày 28/7/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
3. Quyết định số 348/2023/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
4. Kozarkiewicz, A. (2020). General and specifc: The impact of digital transformation on project processes and management methods. Foundations of Management, 12(1), 237 – 248.
5. Báo chí với chuyển đổi số – Xu thế tất yếu. https://namdinh.gov.vn
6. Chuyển đổi số báo chí, truyền thông hiện đại- sự tổng hòa của các yếu tố. https://dangcongsan.vn.
7. Chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề đặt ra và giải pháp. http://tapchicongthuong.vn
8. Digital transformation strategy. Digital Health and Care Institute. https://strathprints.strath.ac.uk
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu
Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia