Xây dựng Tạp chí Quản lý nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) – Trên cơ sở kế thừa thành tựu và phát huy truyền thống vẻ vang 64 năm của Học viện Hành chính Quốc gia, cùng với chức năng, nhiệm vụ mới và nguồn nhân lực được tăng cường, kế thừa truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, trong chặng đường mới, với phương châm hành động: Chuyên nghiệp – Hiện đại – Phát triển, Tạp chí Quản lý nhà nước sẽ có một khí thế mới để vươn lên xứng tầm là tạp chí hàng đầu về lĩnh vực khoa học hành chính và quản lý nhà nước, góp phần khẳng định thương hiệu và vị thế của Học viện trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tạp chí Quản lý nhà nước phát triển mạnh mẽ, bền vững cả về chất và lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra trong giai đoạn phát triển mới của Học viện Hành chính Quốc gia.

Trong những ngày của tháng 5 lịch sử, cùng với cả nước, Học viện Hành chính Quốc gia có những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm: Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (07/5); ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta (19/5); ngày Truyền thống của Học viện Hành chính Quốc gia  (29/5) và ngày Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) xuất bản số đầu (5/1993).

Cách đây tròn 30 năm, Tạp chí QLNN được thành lập với sứ mệnh như “Lời nói đầu” của ấn phẩm số 1 (tháng 5/1993) đã khẳng định: “Vì công cuộc phát triển, đất nước đang cần có thêm tiếng nói của Tạp chí Quản lý nhà nước”; đồng thời, nhấn mạnh: “Trong công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia, Học viện Hành chính Quốc gia phải được tăng cường năng lực để tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực hành chính nhà nước cả trên nhận thức lý luận, thực tiễn và năng lực điều hành quản lý nhà nước ở các cấp chính quyền… Tạp chí Quản lý nhà nước của Học viện Hành chính Quốc gia sẽ góp phần xứng đáng trong công cuộc cải cách đó”.

Quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của Tạp chí Quản lý nhà nước

Tạp chí QLNN được thành lập theo Quyết định số 08/HCQG ngày 03/3/1993 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, hoạt động theo Giấy phép xuất bản (ban đầu) số 183/BC-GPXB ngày 20/01/1993 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và phát hành số đầu tiên tháng 5/1993, đến tháng 5/2023, Tạp chí tròn 30 năm xây dựng và phát triển. Sự ra đời của Tạp chí góp phần khẳng định vị thế và uy tín của Học viện Hành chính Quốc gia trong quá trình 64 năm xây dựng và phát triển, trở thành trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức và nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Giai đoạn đầu (từ năm 1993 – 1997), Tạp chí phát hành 2 tháng/số với dung lượng 40 – 60 trang. Từ năm 1998 đến nay, Tạp chí in phát hành định kỳ hằng tháng với số trang ổn định từ 100 – 120 trang. Hiện nay, Tạp chí có 3 ấn phẩm, gồm: Tạp chí in (xuất bản 1 tháng/số), Tạp chí tiếng Anh – State Management Review (xuất bản 1 quý/số) và Tạp chí điện tử với tên miền: https://www.quanlynhanuoc.vn.

Trong suốt chặng đường đã qua, Tạp chí QLNN luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức, kỹ năng hành chính, QLNN đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bạn đọc trong cả nước; phản ánh thực tiễn sinh động công tác QLNN của Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương; góp phần bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về hành chính và QLNN. Quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển, Tạp chí QLNN luôn kiên định thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về QLNN, cải cách hành chính; thông tin những kết quả nghiên cứu khoa học về hành chính và QLNN; phổ biến những kiến thức, kỹ năng và công nghệ hành chính, đúng với vị trí và vai trò của một cơ quan báo chí đặc thù – tạp chí khoa học chuyên ngành.

Là tạp chí khoa học hành chính và QLNN duy nhất của đất nước, là cơ quan ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí QLNN trực tiếp phục vụ hoạt động ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức và công tác nghiên cứu khoa học của Học viện. Các ấn phẩm của Tạp chí trở thành tài liệu học tập, tham khảo hữu ích đối với nhiều thế hệ học viên, sinh viên của Học viện cũng như các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước và quốc tế; đồng thời, là địa chỉ tin cậy để các nhà quản lý, nhà khoa học và học viên cao học, nghiên cứu sinh công bố những kết quả nghiên cứu khoa học của mình. Từ đó, góp phần tích cực trong việc nâng cao vị thế của Học viện là trung tâm quốc gia về ĐTBD năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực và tham vấn cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực hành chính và QLNN.

Nội dung các bài viết được đăng trên ấn phẩm Tạp chí QLNN luôn bảo đảm tính chính trị, tính khoa học, tính định hướng và tính thực tiễn; kịp thời tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; phản ánh sâu sắc kết quả nghiên cứu khoa học hành chính, về thực tiễn công tác QLNN, gợi mở hướng nghiên cứu mới, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước; phản ánh kịp thời những kết quả về cải cách nền hành chính nhà nước trên các lĩnh vực và ở các cấp chính quyền địa phương; giới thiệu kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong cải cách hành chính của các nước trên thế giới…

Tạp chí đã đăng tải, giới thiệu những kiến nghị về phương pháp, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, các cơ quan QLNN trên các lĩnh vực, đặc biệt về phát triển kinh tế – xã hội, về đấu tranh phòng, chống quan liêu, tiêu cực, cửa quyền, tham nhũng,…

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thăm gian trưng bày Tạp chí Quản lý nhà nước tại Hội báo Toàn quốc 2023.

Đóng góp quyết định vào những thành công của Tạp chí QLNN không thể không kể đến công lao của đội ngũ cán bộ, nhà khoa học trong và ngoài Học viện Hành chính Quốc gia và hệ thống các cộng tác viên thường xuyên, gồm nhiều nhà lý luận, nhà khoa học có uy tín trên các lĩnh vực. Hiện tại, Tạp chí QLNN có gần 500 cộng tác viên, trong đó có hơn 200 cộng tác viên thường xuyên có bài viết gửi đến. Lực lượng cộng tác viên khá đa dạng, phong phú ở nhiều bộ, ngành, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, có người đang công tác, có người đã nghỉ hưu hoặc đang là học viên cao học, nghiên cứu sinh, nhiều cộng tác viên có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ… Đặc biệt, nhiều đồng chí là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố… thường xuyên có bài viết nghiên cứu, luận giải các vấn đề về hoạch định, thực thi, đánh giá chính sách rất thời sự và mang hơi thở cuộc sống, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của Tạp chí QLNN.

Một số kết quả nổi bật của Tạp chí Quản lý nhà nước

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng khoa học của các bài viết đăng trên tạp chí và thể thức đăng bài của các tạp chí khoa học được tính điểm, từ năm 2018, Tạp chí QLNN đã chuẩn hóa các nội dung trên tạp chí in, như: tên tạp chí và cơ quan chủ quản có song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; tóm tắt, từ khóa bài báo; ngày tòa soạn nhận bài, ngày phản biện đánh giá và sửa chữa, ngày được duyệt đăng; gửi phản biện kín… đồng thời, luôn chú trọng đến các bài viết chất lượng, nội dung chuyên sâu, do đó, các số xuất bản đều đạt chất lượng tốt cả nội dung và hình thức. Những đổi mới này đã được đông đảo bạn đọc, cộng tác viên trong cả nước đánh giá cao, tìm đọc bởi tính hữu ích phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập, giảng dạy cũng như hoạt động của các độc giả trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong các hội nghị giao ban báo chí hằng tháng của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiều bài viết của Tạp chí QLNN có nội dung tốt được biểu dương, điểm tên.

Với tốc độ phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí trở thành phương tiện truyền thông “không biên giới” và trước yêu cầu phát triển Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí QLNN nhận thức cần phải có thêm ấn phẩm điện tử để phục vụ được tốt hơn cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của Học viện. Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện, sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tất cả các nội dung đúng quy định, ngày 19/6/2019, Tạp chí điện tử, tên miền: quanlynhanuoc.vn đã chính thức hòa mạng và đi vào hoạt động.

Tạp chí điện tử  QLNN đã bám sát và thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao, tổ chức tuyên truyền kịp thời, phong phú, chuẩn xác các hoạt động của Đảng và Nhà nước, của Bộ Nội vụ; tuyên truyền, phổ biến các nội dung theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương… Tạp chí điện tử đã hoạt động với quy trình ngày càng thông suốt, hiệu quả. Các bài báo được chú trọng về chất lượng khoa học và tính thời sự; tin bài được trình bày hợp lý, cấu trúc đổi mới; việc rút tít, rút sapo, tạo sơ đồ, bảng biểu, chèn ảnh, video thể hiện sự nghiêm túc, khoa học, tạo sự hấp dẫn và thuận tiện đối với bạn đọc, người tra cứu.

Về số lượng bạn đọc, đối tượng tham khảo, nghiên cứu bài viết trên Tạp chí điện tử QLNN, ban đầu chỉ từ 800 – 1.200 lượt truy cập/ngày, đến nay, số lượng truy cập hằng ngày lên đến hàng chục nghìn lượt. Các nền tảng bạn đọc truy cập, tìm kiếm Tạp chí QLNN chủ yếu từ: google.com; google.com.vn, coccoc.com, facebook, bing.com, yahoo.com,… và trực tiếp trên trang: quanlynhanuoc.vn. Từ số lượt truy cập trên cho thấy, số bạn đọc biết, hiểu về hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia ngày càng tăng cao, rộng khắp cả trong nước và quốc tế.

Năm 2021, do yêu cầu phát triển của Tạp chí QLNN và hội nhập quốc tế của Học viện, Tạp chí QLNN đã đề xuất Ban Giám đốc Học viện cho phép xuất bản ấn phẩm tiếng Anh. Được sự đồng ý của lãnh đạo Học viện và các cơ quan chức năng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Tạp chí tiếng Anh – State Management Review đã phát hành số đầu vào ngày 25/9/2021 trên phạm vi toàn quốc và gửi trao đổi với các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu về khoa học hành chính và QLNN tại một số nước trên thế giới. Ấn phẩm 100 trang, phát hành 01 kỳ/quý; thời gian phát hành ngày 25 của tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9 và 12). Đến tháng 3/2023, Tạp chí tiếng Anh đã phát hành 7 số và nhận được sự đánh giá cao của các nhà khoa học, cơ quan chức năng và cơ quan quản lý về nội dung và hình thức trình bày.

Về công tác phản biện, thẩm định bài viết, Tạp chí QLNN đang có sự phối hợp, cộng tác với gần 300 nhà khoa học trong và ngoài nước, ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giảng dạy để phản biện kín 2 chiều các bài viết gửi đến. Các nhà khoa học được Ban Biên tập mời tham gia phản biện kín là những người có trình độ tiến sỹ, phó giáo sư, giáo sư chuyên ngành phù hợp với chủ đề, lĩnh vực mà bài báo khoa học đề cập, từ đó, đã có những định hướng gợi mở, những gợi ý chỉnh sửa, bổ sung rất thiết thực và bổ ích cho tác giả bài báo. Đồng thời, chính từ sự phản biện kín này, nhiều bài viết có nội dung và chất lượng yếu, lạc chủ đề, “đạo văn” đã bị loại.

Tọa đàm khoa học: “Hoàn thiện quy trình xuất bản Tạp chí Quản lý nhà nước tiếng Anh – State Management Review”, ngày 16/9/2022.

Tạp chí đã xây dựng và ban hành Quy định về bài viết đăng trên các ấn phẩm và website. Công tác biên tập được triển khai theo đúng quy trình; ý kiến phản biện của các thành viên trong Hội đồng biên tập được Ban Biên tập tôn trọng. Nhờ vậy, nội dung các bài báo vừa bám sát định hướng tuyên truyền và thông tin kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Nội vụ và công tác ĐTBD của Học viện, vừa có những đóng góp về lý luận và thực tiễn đối với khoa học hành chính và QLNN. Do bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Mã số chuẩn quốc tế cho Tạp chí điện tử QLNN là ISSN: 2815 – 5831 và Mã số chuẩn quốc tế cho Tạp chí QLNN ấn phẩm tiếng Anh là ISSN: 2815 – 6021.

Trên cơ sở về chất lượng khoa học và hình thức trình bày đáp ứng các yêu cầu của quy định về tiêu chí tính điểm khoa học; xét đề nghị của các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022, theo đó, Tạp chí QLNN được công nhận điểm khoa học từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm đối với 3 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, gồm: (1) Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học; (2) Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế; (3) Hội đồng Giáo sư ngành Luật học. Điều này chính là động lực để những người làm công tác báo chí tại Tạp chí nỗ lực hơn nữa để mang đến những bài viết ngày một nâng cao chất lượng về hàm lượng khoa học.

Nhằm nâng cao chất lượng bài báo khoa học và tăng cường hội nhập quốc tế, từ tháng 3/2023, Tạp chí đã triển khai mã định danh DOI (Digital Object Identifier). DOI là một chỉ số bắt buộc phải có đối với các tạp chí khoa học xuất phát theo đúng thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế. DOI rất hữu ích trong việc truy lại nguồn tham khảo trong vô vàn các trích dẫn khác nhau. Hiện nay, Tạp chí QLNN bắt đầu được định danh DOI từ tháng 5/2023.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức tọa đàm, hội thảo được Tạp chí thực hiện khá đều đặn. Hằng năm, cùng với việc thực hiện 1 đề tài cơ sở; 1 – 2 tọa đàm, hội thảo khoa học được Giám đốc Học viện giao, Tạp chí QLNN còn tham gia nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, ngành; tham gia nhiều hội thảo trong nước và quốc tế. Từ các hoạt động nghiên cứu khoa học, cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã trưởng thành, nâng cao cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực cho công tác biên tập, xuất bản của Tạp chí QLNN.

Trải qua 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển gắn với từng giai đoạn cụ thể, đến nay, Tạp chí QLNN đã từng bước khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống báo chí chuyên ngành cả nước. Thành tích trên các mặt hoạt động của Tạp chí được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu, như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002); nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia… Kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu, Tạp chí QLNN vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Quản lý nhà nước.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả, nên hằng năm, Tạp chí luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thường xuyên có cá nhân là chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp cơ sở, lao động tiên tiến. Chi bộ Tạp chí liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Chi hội Nhà báo có 6 nhà báo được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam… Nhiều cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành. Trong suốt 30 năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí QLNN đã không ngừng phấn đấu xây dựng và trưởng thành, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần trách nhiệm, chịu khó học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đến nay, Tạp chí QLNN đã hoàn thành việc sáp nhập Tạp chí Khoa học Nội vụ theo Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia. Việc sáp nhập hai Tạp chí đã bồi đắp thêm bề dày và sức ảnh hưởng rộng khắp hơn về chất lượng khoa học, chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và uy tín, vị thế của Tạp chí QLNN. Hiện tại, Tạp chí có cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế với số lượng 14 người, gồm: Tổng Biên tập, 2 Phó Tổng Biên tập; 2 phòng chuyên môn là Phòng Biên tập – Thư ký toà soạn và Phòng Trị sự – Tổng hợp. Chi bộ có 11 đảng viên; Chi hội Nhà báo có 9 hội viên; Tổ Công đoàn có 14 đoàn viên; Tổ Nữ công có 9 hội viên. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí; được thường xuyên bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nên đã bảo đảm tốt các yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần để Tạp chí QLNN không ngừng phát triển toàn diện (3 người có trình độ tiến sỹ, 11 người có trình độ thạc sỹ, 5 người có trình độ cử nhân chính trị, cao cấp chính trị).

Những kết quả đạt được trong 30 năm qua, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí QLNN các thời kỳ, còn có sự quan tâm, tạo điều kiện, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục và kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện các thời kỳ; sự tư vấn, định hướng sát thực, hiệu quả của Hội đồng biên tập; sự phối hợp, cộng tác, hỗ trợ hiệu quả của các khoa, ban, đơn vị trong toàn hệ thống Học viện. Bên cạnh đó, Tạp chí luôn nhận được sự tin tưởng và yêu mến của các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài Học viện, đã quan tâm gửi bài cho Tạp chí với lượng bài ngày một nhiều, chất lượng cao; đồng thời, còn có sự quan tâm của các đơn vị đối tác, các bộ, ngành, địa phương đã tạo điều kiện rất tốt cả về tinh thần và vật chất để Tạp chí QLNN có được kết quả của ngày hôm nay.

Bên cạnh những ưu điểm và thành tích đạt được, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí luôn ý thức rõ những hạn chế, bất cập còn đang tồn tại, đó là: chất lượng đội ngũ cán bộ, biên tập viên vẫn còn có những hạn chế nhất định, nhất là trình độ tin học, ngoại ngữ; một số bài viết chất lượng chưa cao, bài nghiên cứu – trao đổi, thực tiễn – kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành còn ít; một số chuyên mục có chất lượng còn thiếu tính ổn định. Chưa có nhiều bài “đinh” bàn sâu về QLNN trong bối cảnh mới. Số lượng phát hành tuy được duy trì nhưng vẫn còn thấp so với phạm vi phát hành cả nước. Việc biên tập, trình bày vẫn còn những hạn chế nhất định. Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư cho hoạt động nghiệp vụ song vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là các trang, thiết bị phục vụ tác nghiệp. Số lượng đội ngũ cộng tác viên có trình độ chuyên môn cao còn thiếu ổn định, chưa có các chính sách đãi ngộ tốt để thu hút đội ngũ cộng tác viên; vẫn có nhiều bài viết gửi về Tạp chí chất lượng thấp, một số tác giả gửi bài không thực hiện trích dẫn theo quy định, thậm chí có hiện tượng sao chép, “đạo văn”; kinh phí dành cho việc trả thù lao phản biện còn rất hạn chế…

Những hạn chế, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, trong đó tập trung ở các nguyên nhân sau: (1) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên còn hạn chế nhất định, có mặt chưa đồng đều nên chất lượng thẩm định, đánh giá và biên tập bài báo có lúc chất lượng chưa cao; (2) Việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên cốt lõi, là các chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực còn chưa được chú trọng thường xuyên; (3) Chưa huy động được tối đa vai trò của các thành viên Hội đồng Biên tập và các nhà khoa học có uy tín trong việc thẩm định, đánh giá chất lượng các tác phẩm; (4) Công tác quảng bá, phát hành Tạp chí chưa được đầu tư đúng mức.

Tạp chí tiếng Anh – State Management Review đã phát hành số đầu vào ngày 25/9/2021 trên phạm vi toàn quốc và gửi trao đổi với các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu về khoa học hành chính và QLNN tại một số nước trên thế giới.
Phát triển Tạp chí Quản lý nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Trước những yêu cầu công tác tuyên truyền của báo chí trong điều kiện mới của đất nước, đặc biệt đối với các tạp chí khoa học chuyên ngành, yêu cầu đặt ra cho Tạp chí QLNN ngày càng cao hơn, đòi hỏi mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên cần tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể là:

Thứ nhất, xây dựng Chiến lược phát triển Tạp chí QLNN giai đoạn 2023 – 2028, định hướng đến năm 2035. Phấn đấu đủ các điều kiện để đến năm 2028 được công nhận điểm khoa học 1.0 điểm ở một số Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; gia nhập danh mục ACI (ASEAN Citation Index) – hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm của các nước trong khu vực Asean. ACI được xây dựng để lập chỉ mục tham khảo và trích dẫn tất cả các kết quả nghiên cứu có chất lượng công bố trên các tạp chí khoa học của ASEAN.

Thứ hai, thực hiện chuyển đổi số báo chí. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước). 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học – công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Tạp chí QLNN sẽ tập trung xây dựng Tạp chí điện tử thành ấn phẩm chủ lực của Tạp chí – đây là xu thế và là nhiệm vụ tất yếu của các cơ quan báo chí cả nước đến năm 2030.

Thứ ba, nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm. Thu hút các bài viết chất lượng cao của các nhà khoa học, nhà quản lý và các thành viên Hội đồng Biên tập thông qua việc đặt bài các nhà khoa học có uy tín, viết bài theo từng chủ đề. Hoàn hiện quy trình tiếp nhận, phân loại bài viết, tổ chức phản biện, biên tập theo hướng chuẩn hóa và nâng cấp hoạt động tiếp nhận và phản biện, biên tập theo tiêu chuẩn Hội đồng Giáo sư nhà nước. Phát triển mạng lưới phản biện tâm huyết, chuyên nghiệp từ các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Hoàn thiện và phát triển cơ sở dữ liệu về phản biện.

Chú trọng khâu biên tập, kiểm tra bài gửi đến bằng phần mềm chống đạo văn. Tăng cường phản biện kín, bảo đảm các bài được đăng đã qua phản biện kín hai chiều. Hướng tới các chuẩn quốc tế về quy trình và quy chế phản biện.

Thứ tư, phát triển đội ngũ cộng tác viên và đẩy mạnh phát hành. Để có đội ngũ cộng tác viên đông đảo, chất lượng, Tạp chí sẽ chú trọng hàm lượng khoa học nội dung bài viết, bảo đảm duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng và vị thế Tạp chí; tổ chức tọa đàm, hội thảo để thu hút nguồn bài viết; đồng thời, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Học viện tăng mức nhuận bút…

Đẩy mạnh công tác phát hành các ấn phẩm in; giới thiệu, phát hành ấn phẩm tiếng Anh ra nước ngoài; nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức Tạp chí điện tử; triển khai và duy trì tốt các tiêu chí để ổn định mã định danh DOI, hướng đến ACI.

Thứ năm, xuất bản số chuyên đề. Trong xu thế phát triển chung của đất nước, trong đó có Học viện Hành chính Quốc gia, trên cơ sở thực tiễn hiện nay, việc cần phải thêm ấn phẩm chuyên đề là rất thiết thực. Tạp chí QLNN đang xây dựng Đề án xuất bản số chuyên đề hằng quý, dự kiến sẽ xuất bản vào quý IV/2023.

Thứ sáu, xây dựng cơ chế tự chủ tài chính. Triển khai thực hiện Quyết định Phê duyệt Đề án Quy hoạch Báo chí của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Quy hoạch các cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, Tạp chí QLNN tất yếu phải tự chủ về tài chính. Hiện nay, Tạp chí đang xây dựng Đề án tự chủ một phần tài chính. Đây là công việc không đơn giản đối với Tạp chí khoa học nên đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo, theo từng giai đoạn. Tạp chí đang phấn đấu tăng nguồn thu từ tài trợ tuyên truyền, từ quảng cáo, phát hành. Tuy nhiên, để Tạp chí tự chủ được về tài chính cần có một lộ trình cụ thể; phải được sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt của Ban Giám đốc Học viện theo cơ chế đặt hàng đối với báo chí; phải được đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng; đào tạo, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên công tác tại Tạp chí QLNN.

Tạp chí Quản lý nhà nước sẽ tập trung xây dựng Tạp chí điện tử thành ấn phẩm chủ lực của Tạp chí – đây là xu thế và là nhiệm vụ tất yếu của các cơ quan báo chí cả nước đến năm 2030.

Trên cơ sở kế thừa thành tựu và phát huy truyền thống vẻ vang 64 năm của Học viện Hành chính Quốc gia, cùng với chức năng, nhiệm vụ mới và nguồn nhân lực được tăng cường, kế thừa truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, trong chặng đường mới, với phương châm hành động: Chuyên nghiệp  – Hiện đại – Phát triển, Tạp chí QLNN sẽ có một khí thế mới để vươn lên xứng tầm là tạp chí hàng đầu về lĩnh vực khoa học hành chính và QLNN, góp phần khẳng định thương hiệu và vị thế của Học viện trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng. Tạp chí QLNN sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén trong xử lý thông tin. Để từ đó, góp phần bồi đắp thêm thành tích cho Tạp chí QLNN phát triển mạnh mẽ, bền vững cả về chất và lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra trong giai đoạn phát triển mới của Học viện Hành chính Quốc gia.

TS. Nguyễn Quang Vinh
Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước