Gặp mặt phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023)

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 16/6/2023, tại trụ sở Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ và gặp mặt phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).
Quang cảnh buổi họp báo.

Chủ trì có đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Nội vụ; lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nội vụ cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Chiến Thắng thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nội vụ, cán bộ công chức ngành Nội vụ, chúc các nhà báo trong và ngoài Bộ Nội vụ nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam sức khỏe, thành công và tiếp tục cống hiến nhiều hơn trong sự nghiệp cách mạng, luôn đồng hành với ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chúc mừng tới các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, Bộ Nội vụ luôn nhận được sự đồng hành, phối hợp, chia sẻ của đội ngũ các nhà báo trong và ngoài Bộ Nội vụ, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, quản trị hành chính, công chức, viên chức, tôn giáo, khen thường… Sự thành công trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ có sự đóng góp tích cực, quan trọng của các cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ Nội vụ. Công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí không chỉ dừng lại ở chủ trương, chính sách mà còn thật sự trách nhiệm với các lĩnh vực mà Bộ Nội vụ phụ trách. Những bài báo truyền tài đã làm rõ thêm, sâu sắc thêm những quyết sách của Bộ trong lĩnh vực công chức, viên chức, biên chế, cải cách hành chính… Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng mong muốn các nhà báo tiếp tục cùng với Bộ Nội vụ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân về chủ trương, chính sách, quyết định về công tác quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chung được Đảng, Chính phủ, Nhà nước giao.

Tại buổi gặp mặt đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ thông báo tóm tắt báo cáo kết quả nổi bật công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2023 của Bộ Nội vụ:

Về công tác xây dựng thể chế

Trong 6 tháng đầu năm Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định về tinh giản biên chế; kiểm định chất lượng đầu vào công chức; quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Ban hành 9 Thông tư về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Lưu trữ;…  Bộ Nội vụ đang tích cực tập trung triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoàn thiện dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), tập trung xây dựng 11 Nghị định và 11 Thông tư…

Một số nhiệm vụ khác

– Triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” của năm 2023. Công bố Chỉ số PAR INDEX năm 2022 của các bộ, ngành, Chỉ số SIPAS năm 2022 của các địa phương. Ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra cải cách hành chính tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023.

– Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc vào ngày 11/6/2023, nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

– Tổ chức ra mắt sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” ngày 09/3/2023; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức tôn giáo đối với đất liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo quy định trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại TP. Hồ Chí Minh.

– Xây dựng Trang thông tin điện tử giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp giai đoạn 1858 – 1954 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp (1973 – 2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (2013 – 2023); tổ chức Lễ trao tặng hồ sơ, kỷ vật của cán bộ nhà giáo đi B, thuộc Chi hội Giáo chức cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023.

– Triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

– Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cập nhật, kết nối, đồng bộ dữ liệu CBCCVC với CSDLQG bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

– Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ báo cáo kết quả nổi bật công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2023 của Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2023

– Tập trung hoàn thiện 7 Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành bảo đảm tiến độ, chất lượng, gồm: (1) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022; (2) Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; (3) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; (4) Nghị định quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng; (5) Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về hướng dẫn việc lấy kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính; (6) Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức; (7) Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước.

– Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; Quyết định ban hành Kế hoạch về xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

– Trình Bộ trưởng ban hành 4 Thông tư, gồm: (1) Thông tư thay thế Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; (2) Thông tư quy định về định danh cán bộ, công chức, viên chức nhà nước các cấp trên môi trường mạng điện tử; (3) Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; (4) Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu, dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

– Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

– Đẩy mạnh việc thẩm định trình cấp có thẩm quyền thành lập các đơn vị hành chính đô thị gắn nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính các bộ, ngành, địa phương. Nghiên cứu, rà soát Luật hoạt động chữ thập đỏ.

– Đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ, trong đó trọng tâm tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các nhà báo có nhiều thành tích trong việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các nhà báo có nhiều thành tích trong việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Cũng tại cuộc Họp báo, Chánh Văn phòng Bộ – Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, lãnh đạo các Vụ: Công chức – Viên chức, Tổ chức – Biên chế, Tiền lương và Ban Tôn giáo Chính phủ đã trả lời và làm rõ nội dung một số câu hỏi của các nhà báo liên quan đến những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đang được dư luận, xã hội quan tâm.

Tin, ảnh: Xuân Phú