Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023)