Cơ hội việc làm cho sinh viên chuyên ngành Quản lý công

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngành Quản lý công là một lĩnh vực đa dạng và phát triển nhanh chóng, mang lại nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các tân cử nhân hoặc người tốt nghiệp từ ngành này. Với sự tiến bộ của nền kinh tế và công nghệ, Quản lý công trở thành một ngành ngày càng quan trọng và được đánh giá cao trong các tổ chức và doanh nghiệp.
Sinh viên khoá I, Khoa Chính trị – Hành chính, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Quản lý công (Public Management) là một ngành thuộc quản lý phát triển xã hội, thực hiện các hoạt động quản lý trong tổ chức công. Thực tế, Quản lý công có nghĩa là cải thiện chất lượng và hiệu quả các dịch vụ công. Các nhà Quản lý công có thể hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau: quản lý nội bộ và bên ngoài các tổ chức công.

Trong nội bộ, các nhà Quản lý công quản lý những rủi ro và những thay đổi trong chính tổ chức của họ. Các nhà quản lý xác định những hành động phù hợp, thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro đã xác định và chủ động thích nghi với sự bất ổn mà những điều kiện bất lợi có thể có trong tổ chức.

Ở bên ngoài, Quản lý công đòi hỏi những nỗ lực cộng tác với các nhóm tư nhân, các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ thực thi chính sách công. Trong khả năng này, các nhà Quản lý công làm việc với các khu vực nói trên và với các tổ chức công khác để bảo đảm các chương trình công hoạt động thông suốt, gắn kết. Để làm được điều này, nhà Quản lý công phải thực hiện các nhiệm vụ như điều phối nguồn lực công và hỗ trợ các dự án cụ thể.

Sinh viên chuyên ngành Quản lý công được đào tạo những gì?

Sinh viên chọn học ngành Quản lý công sẽ được đào tạo và phát triển năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng tư duy, phân tích cũng như tổng hợp thông tin phục vụ cho hoạt động lãnh đạo và quản lý nhà nước. Ngành này cũng trang bị cho các bạn trẻ tư duy nhạy bén, sắc sảo trong việc phân tích các vấn đề liên quan đến chính sách công. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về nền tảng lý luận chính trị, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học tự nhiên, kinh tế và khoa học quản lý, đồng thời là các kiến thức chuyên sâu về quản lý công sở, khoa học quản trị, quản lý, nhà nước, nền hành chính, pháp luật và quản lý khu vực công.

Có thể kể đến một số kiến thức và kỹ năng mà sinh viên sẽ được tập trung đào tạo để phục vụ cho việc quản trị hệ thống trong tổ chức như:

Một là, lập kế hoạch và phân công công việc: Quản lý công phải có khả năng lập kế hoạch chiến lược và phân công công việc cho nhân viên. Điều này bao gồm xác định mục tiêu, xác định các nhiệm vụ cần thực hiện và phân chia công việc cho các thành viên trong tổ chức.

Hai là, tổ chức và quản lý nhân sự: Người quản lý công phải có khả năng tổ chức và quản lý nhân sự. Điều này bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, xây dựng môi trường làm việc tích cực, đánh giá hiệu suất và quản lý sự tiến bộ của nhân viên.

Ba là, quản lý tài nguyên và quy trình: Quản lý công cần có khả năng quản lý tài nguyên và quy trình của tổ chức. Điều này bao gồm quản lý nguồn vốn, quản lý thời gian, quản lý vật liệu và quản lý quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ.

Bốn là, lãnh đạo và tương tác: Người quản lý cần có khả năng lãnh đạo và tương tác với các thành viên trong tổ chức, khách hàng và các bên liên quan. Điều này bao gồm việc xây dựng mối quan hệ, truyền đạt thông tin, giải quyết xung đột và tạo động lực cho nhân viên.

Năm là, đánh giá và cải tiến: Quản lý công cần có khả năng đánh giá hiệu suất và tiến bộ của tổ chức và đề xuất các biện pháp cải tiến. Điều này bao gồm phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định dựa trên thông tin và thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu suất và hiệu quả của công việc.

Ngoài ra, sinh viên ngành Quản lý công còn được đào tạo sâu rộng về các kiến thức như quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và quản lý dự án. Tất cả những kiến thức này có mối liên kết với nhau nhằm tạo ra một nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc cho sinh viên ngành Quản lý công trước khi tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý công có thể làm việc ở những vị trí công việc nào?

Với tư cách là ngành đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động quản lý trong tổ chức, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý công có rất nhiều cơ hội việc làm ở những vị trí khác nhau thuộc các tổ chức trong và ngoài khu vực công.

Đối với các tổ chức trong khu vực công, sinh viên có cơ hội làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến địa phương. Sinh viên sau khi ra trường đủ năng lực đảm nhận vị trí tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tư vấn, tham mưu, quản lý tổ chức và nhân sự, quản lý đô thị, hành chính văn phòng… Đặc biệt, đối với các cơ quan thuộc lĩnh vực hành pháp, sinh viên ngành Quản lý công có thể làm việc trong các bộ, ngành, ủy ban, cục, sở và các tổ chức khác của chính phủ cấp trung ương hoặc địa phương với những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến các lĩnh vực như quản lý dự án, quản lý tài chính, quản lý chất lượng, quản lý nhân sự và quản lý chính sách công,…

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý công có thể làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước với những những công việc liên quan đến các vị trí quản lý như quản lý dự án, quản lý sản xuất hoặc quản lý kinh doanh,…

Đối với các tổ chức ngoài khu vực công, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý công có thể làm việc trong các doanh nghiệp có quy mô lớn, vừa và nhỏ ở nhiều vị trí công việc như: tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, nghiên cứu chính sách và phát triển dự án, hành chính văn phòng, hoặc đảm nhận vai trò thư ký trong các doanh nghiệp. Đối với tổ chức phi chính phủ (NGO), sinh viên ngành Quản lý công có thể làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ quốc tế, tổ chức xã hội và các tổ chức nghiên cứu và phát triển với những vị trí công việc như quản lý dự án, quản lý tài chính, quản lý chương trình và quản lý tình nguyện viên,…

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý công có thể đảm nhiệm các vị trí tại các tổ chức quốc tế Liên Hợp Quốc, UNESCO, UNICEF, WTO và nhiều tổ chức quốc tế khác nhau. Sinh viên có thể làm việc trong các văn phòng quốc tế của các tổ chức này, tham gia vào các dự án quản lý công và đóng góp vào phát triển toàn cầu.

Các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể trở thành một nhà nghiên cứu, tham gia giảng dạy tại các trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp chương trình Quản lý công trình độ đại học, người học có thể tiếp tục theo học theo đúng chuyên ngành và các ngành gần trình độ đào tạo cao hơn.

Trong Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 của Khoa Chính trị – Hành chính, đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tiến hành tuyển sinh bậc đại học ngành Quản lý công lần thứ 3. Chương trình đào tạo Quản lý công của Khoa (mã ngành 7340403) được thiết kế công phu theo hướng hiện đại, hội nhập, liên thông, mang bản sắc đặc thù và chuẩn đầu ra chất lượng của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ thêm sự lựa chọn học tập và cơ hội phát triển năng lực cho các bạn học sinh, sinh viên trong tương lai.

Thông tin tham khảo tại:
Http://www.tuyensinh.spas.edu.vn hoặc http://www.spas.edu.vn.
Hotline: 0948 0948 032
Fanpage: https://www.facebook.com/SPAS.VNU hoặc Https://www.facebook.com/tuyensinhspas.

ThS. Lê Đức Lãm
Khoa Chính trị – Hành chính, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh