Công tác quản trị tài chính của Công ty TNHH dịch vụ, kỹ thuật Thuận Vĩnh: một số kiến nghị, đề xuất

(Quanlynhanuoc.vn) – Tài chính là một phạm trù kinh tế đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng và đẩy mạnh sức cạnh tranh của nền kinh tế. Một doanh nghiệp phát triển cần phải có cơ chế quản lý tài chính tối ưu, thích ứng linh hoạt với mọi biến động của an ninh chính trị, kinh tế, xã hội. Bài viết đánh giá tình hình quản trị tài chính của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Thuận Vĩnh, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính để phát triển Công ty.
Ảnh minh hoạ: Internet.

Đặt vấn đề

Đại dịch Covid-19 vừa qua đã tác động mạnh mẽ đến tài chính của nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới. Cạnh tranh đang diễn ra ngày càng quyết liệt giữa các loại hình doanh nghiệp, như: công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với các mô hình quản trị hiện đạt, tiềm lực kinh tế lớn, nhân lực chất lượng cao và linh hoạt trong nắm bắt cơ hội của khoa học – công nghệ để phát triển,…

Yêu cầu đặt ra hiện nay đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty TNHH dịch vụ, kỹ thuật Thuận Vĩnh là phải nhanh chóng đổi mới, đẩy mạnh hoàn thiện toàn diện về cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, trong đó tập trung, chú trọng vào công tác quản trị tài chính, giúp quản trị nguồn vốn nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Quản trị tài chính có vai trò rất quan trọng, được xem như kim chỉ nam cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả từ sự phân tích hoạt động tài chính, giúp nâng cao năng lực quản trị tài chính, vừa góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Tình hình quản trị tài chính của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Thuận Vĩnh

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuận Vĩnh – Thành phố Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực chính là cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo trì, kinh doanh phụ tùng xe nâng chính hãng.

Mặc dù khó khăn bởi đại dịch và bối cảnh chung của tình hình kinh tế – xã hôi, song thời gian qua, quy mô hoạt động của Công ty không ngừng tăng trưởng. Hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời không ngừng được nâng lên. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời có biến động theo xu hướng chung của nền kinh tế, nhưng nhìn chung là cải thiện khá nhiều.

Quỹ lương của Công ty cũng đã gia tăng, thu nhập bình quân của người lao động tương đối ổn định và tăng lên, bảo đảm trách nhiệm xã hội, ứng xử công bằng, dân chủ đối với cán bộ, công nhân viên của Công ty, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, an tâm cho người lao động cố gắng hoàn thành trách nhiệm và bảo đảm mục tiêu chung Công ty. Công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất cũng như việc đóng góp cho ngân sách.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, tình hình tài chính của Công ty vẫn gặp nhiều thách thức trong hoạt động quản trị tài chính, như: các mặt hàng sản phẩm bán ra chưa được đa dạng. Đội ngũ nhân lực kỹ thuật có trình độ cao đáp ứng yêu cầu dịch vụ bảo trì, sửa chữa còn khiêm tốn. Tốc độ đầu tư mới của Công ty không đủ sức hấp dẫn với yêu cầu, nhu cầu của khách hàng. Đây là một yếu điểm đòi hỏi Công ty cần phải có biện pháp thích hợp để giải quyết tốt vấn đề này.

Công tác lập kế hoạch tài chính chưa thường xuyên thực hiện, mang tính chất chủ quan, đối phó, chưa được coi là công việc cần thiết cho hoạt động quản trị tài chính, vì vậy kế hoạch tài chính chưa trở thành mục tiêu để thực hiện. Bên cạnh đó, việc định vị rõ mục tiêu, chỉ tiêu cho từng giai đoạn phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuận Vĩnh để từ đó đưa ra các chiến lược tài chính chưa được thực hiện. Công tác phân tích số liệu chưa được so sánh định kỳ với các số liệu trong cùng ngành để đưa ra mục tiêu tăng trưởng phù hợp.

Ngoài ra, những tác động từ hậu quả của đại dịch Covid-19 cũng là nguyên nhân ảnh hưởng doanh thu của Công ty và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thấp, giá cả nguyên vật liệu tăng, nhu cầu lại giảm dẫn đến nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính Công ty

Một là, Công ty cần lập dự toán nhu cầu tăng vốn lưu động. Việc tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động là việc rút ngắn thời gian lượng vốn lưu động nằm trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông, từ đó giảm bớt số vốn lưu động bị chiếm dụng, làm tăng khả năng thanh khoản cho Công ty. Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động sẽ làm vòng quay vốn lưu động tăng lên, giảm thiểu lượng vốn lưu động đầu tư vào tài sản cố định hoặc vào lĩnh vực khác mà vẫn bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hai là, gia tăng huy động nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, trên cơ sở nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu của thị trường, để từ đó lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.

Ba, đẩy mạnh công tác bán hàng nhằm tăng doanh thu, bên cạnh đó, cần có biện pháp thay thế những phương tiện vận tải đã quá cũ, hết thời hạn sử dụng nhằm giảm các chi phí đầu tư, sửa chữa, chi phí kiểm định và các phí phát sinh khác,…

Bốn là, nâng cao năng lực đơn vị quản trị tài chính, bao gồm: đào tạo về kiến thức, kỹ năng, cập nhật các chính sách và quy định mới nhất về lĩnh vực tài chính. Xác định rõ những điểm mạnh và điểm yếu của công tác quản trị tài chính để có biện pháp cải thiện hiệu quả thông qua định mức các tiêu chuẩn và chỉ số đánh giá. Thực hiện tối ưu hóa đội ngũ nhân viên, tăng cường sự chuyên môn hóa nghiệp vụ. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực quản trị tài chính Công ty, như: áp dụng các phần mềm, ứng dụng và công nghệ thông tin để tối ưu hóa hoạt động khai thác, mở rộng kinh doanh và quản lý tài chính.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bộ phận tài chính, bảo đảm mọi quy trình được giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, thực hiện tốt quy định về sổ sách kế toán, bảo đảm nguyên tắc chế độ tài chính theo đúng quy định của pháp luật… Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Công ty.

Một số kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới, Công ty cần tranh thủ thời cơ, đưa vào sử dụng các nguồn vốn lưu động nhằm gia tăng tốc độ luân chuyển đồng vốn lưu động, rút ngắn thời gian chu chuyển vốn lưu động, gia tăng nguồn vốn cho đầu tư dài hạn, bảo đảm yêu cầu sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững. Công ty cần chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nguồn lực con người nhằm đa dạng hoá ngành nghề sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều hệ sinh thái phụ trợ đáp ứng yêu cầu khách hàng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số Công ty.

Trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, Công ty nên thực hiện cơ chế khoán phương tiện cho người lao động, điều chỉnh cơ chế khoán chi phí cho phù hợp. Quan tâm hơn nữa đến việc tuyển dụng lao động mới nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất. Công ty cần nhanh chóng đổi mới các phương tiện vận chuyển cho phù hợp với yêu cầu của thị trường; gia tăng năng lực người lao động, công suất phương tiện vận tải, máy móc thiết bị làm tăng lợi nhuận, cải thiện đời sống cho người lao động trong Công ty.

Kết luận

Quản trị tài chính là một lĩnh vực quan trọng trong các doanh nghiệp và tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược kinh doanh và bảo đảm sự phát triển bền vững. Quản trị tài chính liên quan đến việc quản lý các tài sản, nguồn lực và rủi ro tài chính, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định thông minh về đầu tư, tài trợ và quản lý nợ.

Quản trị tài chính cũng liên quan đến các vấn đề liên quan đến thu nhập, lợi nhuận và vốn, đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa các nguồn lực và tăng trưởng doanh thu. Việc nghiên cứu quản trị tài chính có thể giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về các cơ chế tài chính và thị trường tài chính, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Với sự phát triển của thị trường tài chính và nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp và tổ chức về quản trị tài chính, nghiên cứu về lĩnh vực này sẽ càng trở nên quan trọng và có giá trị.

Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Thị Cành. Giáo trình Quản trị tài chính. H. NXB Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, 2016.
2. Vũ Quang Kết, Nguyễn Văn Tấn. Bài giảng Quản trị tài chính. H. NXB Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông, 2021.
3. Nguyễn Ngọc Quang. Phân tích báo cáo tài chính. H. NXB Tài chính, 2011.
4. Phạm Quang Trung. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp. H. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. 
Phùng Thị Mến Trần Bảo Ngọc
Khoa Quản lý Kinh tế – Học viện Hành chính Quốc gia