Hội thảo khoa học “Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn”

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 29/6 tại Hà Nội, Khoa Hành chính Học, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Học viện với chủ đề: “Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa Khoa Hành chính học chủ trì Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo.

Dự Hội thảo, về phía khách mời, có: TS. Vũ Hải Nam, Vụ trưởng vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ; TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; đồng chí Thái Quang Toản, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ; TS. Tạ Ngọc Hải, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; TS. Hoàng Thị Ngân, nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức hành chính và công vụ, Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Phước Thọ, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.

Về phía Học viện, có: TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện; GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc điều hành Học viện. Đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội cùng giảng viên của Khoa Hành chính học, các đại biểu tham dự trực tuyến và các NCS sinh hoạt chuyên môn tại Khoa.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa Khoa Hành chính học trình bày đề dẫn Hội thảo.

Trình bày đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải nêu, những năm qua, nền công vụ Việt Nam đã từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài. Đã có rất nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước đề cập đến nội dung này, như: Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức năm 2019, các nghị định, thông tư có liên quan… Đến ngày 15/7/2021, trước yêu cầu đẩy mạnh xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài ở Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, trong đó xác định rõ mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của cải cách chế độ công vụ giai đoạn này là “Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài”. Bên cạnh những kết quả đạt được khi thực hiện các văn bản pháp luật trên, nền công vụ nước ta vẫn còn có những hạn chế như: hệ thống các quy định về nền công vụ đã có những chưa đầy đủ; một số cán bộ, công chức còn có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân; việc xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật còn chậm ở một số vụ việc… Trong bối cảnh đó, Hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo ra diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên cùng chia sẻ, trao đổi, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.

TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện nêu, Học viện Hành chính Quốc gia đang trong quá trình tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ viên chức. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền công vụ hiện đại, hiệu quả một cách chuyên nghiệp, năng động để Học viện ổn định và phát triển thành trung tâm nghiên cứu về hành chính ngang tầm khu vực, xứng đáng là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt của đất nước. Đồng thời, Phó Giám đốc cũng nhấn mạnh, những ý kiến tại Hội thảo là nguồn tư liệu, là những lý luận và những kinh nghiệm trong thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình, tài liệu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của Học viện, cung cấp cho đội ngũ giảng viên những kiến thức, kỹ năng quý giá trong quá trình xây dựng giáo trình và giảng dạy của mình.

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc điều hành Học viện tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển đã có chia sẻ về nội dung: “Tiến tới một nền công vụ chuyên nghiệp”. GS.TS đã đưa ra 5 nội dung liên quan đến chủ đề của tham luận, như: muốn có nền công vụ chuyên nghiệp phải có đội ngũ công chức chuyên nghiệp; một nền công vụ phải đạt tới tầm văn hóa công vụ; một nền công vụ chuyên nghiệp phải có yếu tố thân thiện trong tổ chức; quản trị quốc gia là một hệ thống chủ thể, đa dạng về đối tượng nên tính chuyên nghiệp cũng phải đồng bộ và một nền hành chính chuyên nghiệp phải có hệ thống đào tạo khoa học thiết thực.

“Một số vấn đề về xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài” là chủ đề tham luận của TS. Đinh Duy Hòa. Tham luận có nêu các vấn đề: thế nào là giá trị chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài của nền công vụ. Từ đó, tham luận đưa ra kết luận, để xây dựng thành công nền công vụ có các giá trị tốt, cần bổ sung thêm các giá trị tốt cho nền công vụ gồm giá trị phục vụ, giá trị hiệu suất và giá trị hiệu quả. Làm rõ khái niệm nền công vụ và làm rõ 5 giá trị: chuyên nghiệp, trách nhiệm, phục vụ, năng động, hiệu suất, hiệu quả.

TS. Hoàng Thị Ngân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính và công vụ, Văn phòng Chính phủ tham luận tại Hội thảo.

Cũng rại Hội thảo, TS. Hoàng Thị Ngân có tham luận tại tập trung vào vấn đề xây dựng nền hành chính pháp quyền, xây dựng nền công vụ liêm chính, tăng tính công khai, minh bạch và cơ chế giám sát đối với Chính phủ và chính quyền địa phương; hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về công vụ; hoàn thiện pháp luật về giám sát và tổ chức thực hiện pháp luật về giám sát của Nhân dân là những vấn đề căn bản cần thực hiện để xây dựng một nền công vụ “ngay ngắn”, “bình thường”, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Từ đó, cần tập trung vào các yếu tố: con người, xây dựng thể chế, cơ sở pháp lý để đội ngũ cán bộ, công chức làm việc với sự tự tin và không sợ sai do vướng vào sự chồng chéo trong quy định. Và, quan trọng là cần xây dựng luật về hoạt động công vụ để những người làm công vụ có thể biết “đúng – sai” và có cơ chế xử lý với sự công khai, minh bạch, rạch ròi. Bên cạnh đó, TS. Hoàng Thị Ngân cũng đưa ra ý kiến cần tư duy lại vấn đề “liên thông công chức” đã hợp lý cả về khái niệm và thực hiện hay chưa và xem xét cần xây dựng nền công vụ địa phương để tránh tình trạng địa phương “báo cáo” lên trung ương “quá nhiều” mà không được giải quyết công việc.

TS. Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ tham luận tại Hội thảo.

TS. Vũ Hải Nam phát biểu ý kiến về vấn đề: “Nền công vụ cần sự chuyên nghiệp”. Để làm được điều này cần đưa vào khuôn khổ pháp lý, quy trình, thủ tục và bản thân mỗi người phải làm tròn trách nhiệm đối với công việc được giao. Tiếp đó, cần tăng cường cơ chế giám sát độc lập, liên tục; xác định lộ trình phát triển cụ thể cho mỗi chương trình, chiến lược, đề án (ví dụ: vấn đề chuyển đổi số quốc gia). Bên cạnh đó, ở mỗi vị trí, vai trò, mỗi chức trách thì cán bộ, công chức cần hoàn thành công việc của bản thân tại từng thời điểm, từng nhiệm vụ được giao để bảo đảm tính chuyên nghiệp khi tham gia trực tiếp hoặc phối hợp thực thi công vụ.

TS. Thái Quang Toản, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ tham luận tại Hội thảo.

TS. Thái Quang Toản tham luận về nội dung xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài ở Việt Nam cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Để làm được điều này thì công tác tuyển dụng, kiểm định chất lượng đầu vào công chức phải được tập trung đầu tư để bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả. Sớm hoàn thiện việc xây dựng và xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc bố trí, sắp xếp lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Đồng chí cũng mong muốn Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì xây dựng ngân hàng đề thi, tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức (vòng 1) để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ (vòng 2), góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài…

TS. Nguyễn Ngọc Vân nêu ý kiến cho rằng, không nên dùng từ “thực tài” vào nền công vụ mà chỉ cần dùng từ chuyên nghiệp, hiện đại và cần thêm nội dung quản trị quốc gia là đủ để xây dựng một nền công vụ hiệu lực, hiệu quả. Mà yêu cầu của quản trị quốc gia chính là sự đồng thuận của các chủ thể quản lý. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần nhận thức rõ trách nhiệm, bổn phận của bản thân để hoàn thành công việc được giao và có ý thức xây dựng nền công vụ hiện đại, hiệu quả.

TS. Tạ Ngọc Hải, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ tham luận tại Hội thảo.

TS. Tạ Ngọc Hải nhấn mạnh nội dung về một số tiêu chí nhận diện cán bộ trẻ tài năng trong nền công vụ thực tài, trong đó có các tiêu chí: về độ tuổi, giới tính, dân tộc; về niềm tin, khát vọng cống hiến cho sự phát triển cộng đồng, xã hội; về năng lực cá nhân nổi trội, đặc biệt; về kết quả thực hiện công việc; về mức độ tích luỹ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để phát triển năng lực. Cùng với yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định, cán bộ trẻ tài năng là những người đáp ứng được các yêu cầu theo 5 nhóm tiêu chí nêu trên, và đó là cơ sở để cụ thể hoá thành thể chế chính sách đối với các bộ trong nền công vụ thực tài.

TS. Lê Văn Hòa, khoa Hành chính học phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Bên cạnh gần 40 tham luận in trong kỷ yếu Hội thảo, các đại biểu cũng có những ý kiến đóng góp liên quan đến chủ đề của Hội thảo, như: một số yêu cầu cần thiết để xây dựng đội ngũ cán bộ; công chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, năng động, thực tài ở việt nam hiện nay; đổi mới công tác tuyển dụng công chức nhằm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động thực tài ở Việt Nam; xây dựng kỹ năng số cho đội ngũ công chức hướng tới nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài ở Việt Nam; nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, phải thu hút đc tinh hoa của xã hội, phải phân biệt và tách bạch được các hoạt động công vụ, vị trí việc làm…

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải cảm ơn các ý kiến tham luận và bài viết tham gia Hội thảo của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Những kiến thức, kinh nghiệm quý báu này sẽ có giá trị tham khảo để vận dụng vào công tác tham mưu xây dựng chính sách về xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại trong bối cảnh mới ở Việt Nam và công tác giảng dạy của Học viện Hành chính Quốc gia.

Thu Hương