Học viện Hành chính Quốc gia tập trung cho công tác tuyển sinh năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 28/7, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 7, triển khai các nhiệm vụ công tác tháng 8. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu của Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, Tây Nguyên. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị.
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có, các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, TS. Lại Đức Vượng; lãnh đạo các đơn vị, khoa, ban thuộc, trực thuộc Học viện.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 7/2023. Theo đó, tháng 7/2023 là thời điểm các đơn vị giảng dạy được thực hiện chế độ nghỉ hè theo quy định, tuy nhiên, mọi mặt công tác của toàn hệ thống Học viện vẫn được tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, như: về đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, tài chính, hậu cần và các lĩnh vực công tác khác.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu báo cáo kết quả công tác tháng 7/2023.

Các nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm chất lượng, hiệu quả như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, tài liệu; công tác giảng dạy, nâng cao năng lực giảng viên; tổ chức cán bộ; hợp tác quốc tế; công tác tạp chí, xuất bản, tư liệu, thư viện, đào tạo từ xa; kế hoạch, tài chính; công tác mua sắm, cải tạo, sửa chữa; đầu tư xây dựng; công tác bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; công tác đảng, đoàn thể…

Hội nghị cũng quán triệt một số nhiệm vụ cần khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, như: sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Học viện; rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính tại Học viện; xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị cấu thành; rà soát, sửa đổi quy chế giảng viên và quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức; xây dựng quy chế phân cấp đối với các Phân viện; sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, hồ sơ, thủ tục thanh toán một số khoản chi của Học viện; xây dựng quy trình thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa từ nguồn chi thường xuyên; tổ chức hội nghị về triển khai công tác tuyển sinh và đào tạo đại học; trình ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; rà soát, xây dựng quy trình ban hành quy định quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ đào tạo; xây dựng bài giảng điện tử cho chương trình chuyên viên, chuyên viên chính theo phương thức từ xa…

PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ vướng mắc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, như: công tác tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2023; công tác bồi dưỡng; giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động, học viên, sinh viên; hợp tác quốc tế; công tác khảo thí, kiểm định chất lượng; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; nhiệm vụ khoa học – công nghệ…

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.
ThS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.
ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.
TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng Ban Quản lý đào tạo phát biểu tại Hội nghị.
TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.
TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước phát biểu tại Hội nghị
PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại Hội nghị.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị, phòng, ban dự họp, Giám đốc Học viện đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể viên chức, người lao động Học viện. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, Học viện cần tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, như: tích cực triển khai tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo kế hoạch; tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự tuyển đào tạo sau đại học; xây dựng đề án chuyển đổi số của Học viện, xây dựng Học viện số; hoàn thiện việc xây dựng đề án về tầm nhìn, chiến lược, sứ mệnh của Học viện; tăng cường hoạt động của các khoa chuyên môn ở các Phân viện, phân công giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy…

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Giám đốc Học viện đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động Học viện tiếp tục nỗ lực, chủ động trong công việc, lãnh đạo các đơn vị với tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tập trung cao, tích cực, chủ động, khẩn trương, phân công công việc hiệu quả; rà soát và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành các công việc đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác của tháng 8 và các tháng tiếp theo của năm 2023.

                                                                                          Thu Hương