Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cơ sở Đà Lạt cần phát huy tối đa nguồn lực để phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 13/8/2023, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh ở Đà Lạt.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lâm Đồng, có đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Hồng Quyết, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Lâm Đồng. Về phía Học viện, có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện; PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Q. Giám đốc Phân viện Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh ở Đà Lạt.

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Trung tâm trong giai đoạn 2019 -2023.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Q. Giám đốc Phân viện Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Trung tâm trong giai đoạn 2019 – 2023. Trong đó, nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cũng như định hướng phát triển Trung tâm trong thời gian tới. PGS.TS. Huỳnh Văn Thới đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng và Ban Giám đốc Học viện một số nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; thực hiện cơ chế khai thác cơ sở vật chất và phân cấp rõ nhiệm vụ cho Trung tâm… nhằm tạo điều kiện, góp phần đưa Trung tâm phát triển hơn nữa.

ThS. Trần Thị Xuyến, Giám đốc Trung tâm báo cáo, làm rõ thêm với đoàn công tác về phạm vi trách nhiệm và đối tượng cung cấp dịch vụ của Trung tâm hiện nay.

ThS. Trần Thị Xuyến, Giám đốc Trung tâm báo cáo, làm rõ thêm với đoàn công tác về phạm vi trách nhiệm và đối tượng cung cấp dịch vụ của Trung tâm hiện nay trong tổ chức các lớp bồi dưỡng và cung ứng dịch vụ công; đồng thời đề xuất cơ chế phân cấp để Trung tâm chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến định hướng xây dựng Trung tâm hoạt động dịch vụ đa mục tiêu.

TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phân viện nhấn mạnh đến định hướng xây dựng Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ở Đà Lạt trực thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh là mô hình Trung tâm hoạt động dịch vụ đa mục tiêu, đáp ứng theo yêu cầu và nhu cầu xã hội; trong đó tập trung vào thế mạnh sẵn có của Trung tâm hiện nay về nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ; bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo, quản lý…

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ghi nhận và khẳng định những kết quả Trung tâm đạt được thời gian qua rất đáng trân trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dành cho Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ở Đà Lạt thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh. Giám đốc ghi nhận và khẳng định những kết quả Trung tâm đạt được thời gian qua là rất đặc biệt và đáng trân trọng. Qua đó cũng thể hiện năng lực đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý rất năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm rất chịu khó, nỗ lực và đoàn kết trách nhiệm là rất đáng biểu dương.

Giám đốc Học viện đề xuất Bộ trưởng ủng hộ việc duy trì và phát triển Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại Đà Lạt vừa là đầu mối đào tạo, bồi dưỡng, vừa là đầu mối cung ứng dịch vụ công và khai thác hiệu quả đề án sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm. Kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng quan tâm, tạo điều kiện để Trung tâm trở thành đầu mối chiến lược trong liên kết, kết nối đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương theo vị trí việc làm, theo chức danh lãnh đạo ở cả khu vực công và khu vực tư, cả trong nước và liên kết các nhiệm vụ khoa học công nghệ với các quốc gia trên thế giới.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao lợi thế về cơ sở vật chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao lợi thế về cơ sở vật chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Ông Hiệp khẳng định, hiện nay Lâm Đồng có nhu cầu rất lớn về chỉnh lý tài liệu và đề nghị Trung tâm hỗ trợ tỉnh trong lĩnh vực này, đồng thời, đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, đặt hàng các dịch vụ công trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý nhà nước với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh mà đầu mối kết nối là Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tại Đà Lạt.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm và kết luận chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới đối với vị trí pháp lý của Trung tâm.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Phân viện, viên chức, người lao động tại Trung tâm và ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương những kết quả đạt được của Trung tâm trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu, Học viện, Phân viện và Trung tâm phải thay đổi cách tiếp cận trong cung ứng dịch vụ công; tăng cường truyền thông, marketing để tiếp cận đa dạng hơn các đối tượng cả trong khu vực công và khu vực tư; cần tận dụng tối đa chuyên ngành, lợi thế của Học viện trong đáp ứng nhu cầu xã hội. Bộ trưởng kết luận 3 nội dung cụ thể:

Thứ nhất, xác định rõ Trung tâm là đầu mối của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi mới “Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, cơ sở Đà Lạt”. Trung tâm bảo đảm thực hiện cùng lúc 3 chức năng: đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; làm đầu mối cho Phân viện thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Phân viện; tổ chức thực hành tại địa phương.

Thứ hai, giao Học viện, Phân viện đánh giá khách quan, khoa học về hiện trạng và nhu cầu thực tiễn phát triển của Trung tâm để xác định hướng phát triển bền vững Trung tâm là một đầu mối của Phân viện.

Thứ ba, ngoài việc cung ứng dịch vụ công, cần xác định lợi thế, tận dụng tối đa cơ sở vật chất để không lãng phí. Theo đó, Trung tâm nghiên cứu tổ chức, liên kết tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học thường niên tại Trung tâm với các bộ, ngành trung ương, địa phương cũng như các đơn vị trong và ngoài khu vực công. Trung tâm cần hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị và đầu tư phát triển đội ngũ với phương châm “quý hồ tinh bất quý hồ đa”.

Ban Giám đốc Phân viện và Trung tâm tại Đà Lạt cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà.
Cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tại Đà Lạt chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng đoàn.

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tại Đà Lạt là đơn vị thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của Phân viện.

Từ năm 2019 đến nay, Trung tâm đã tổ chức được gần 200 lớp bồi dưỡng ngắn hạn với khoảng 14.000 lượt học viên; tổng thu trung bình mỗi năm trên 7,5 tỷ đồng.

 PV