Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành trung ương năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Học viện Hành chính Quốc gia chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành trung ương năm 2023 theo hình thức học tập trung hoặc từ xa (trực tuyến).