Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh 50 chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 ngành Quản lý công.