Tỉnh Đắk Lắk phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, ngày 07/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023.
Ảnh: daklak.gov.vn.

Cuộc thi nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện CCHC; phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Đắk Lắk về CCHC và các chỉ số liên quan, từ đó, góp phần thực hiện tốt Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, xung kích hăng hái tham gia vào công CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung vào các nội dung như: chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc triển khai, thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Chú trọng nội dung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; về sự tham gia của người dân thực hiện CCHC …; tìm hiểu các Chỉ số liên quan đến CCHC của tỉnh: Chỉ số CCHC (PAR Index); chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI).

Về hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến.

Thời gian triển khai tổ chức cuộc thi:

– Tháng 7/2023 và tháng 8/2023: Ban hành thể lệ; thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ soạn thảo bộ câu hỏi; soạn thảo, thẩm định câu hỏi; xây dựng và chạy thử hệ thống phần mềm Cuộc thi.

– Tháng 8/2023: Thông tin tuyên truyền trên các kênh truyền thông, phát động cuộc thi và tổ chức thi.

– Tháng 10/2023: Tổng hợp, báo cáo, công bố kết quả Cuộc thi.

Năm 2022, tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC và thu hút hơn 25.000 lượt người tham gia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần CCHC trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền về quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị trong thực hiện CCHC.

Kế hoạch chi tiết xem: Tại đây

Trần Mai