Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính – góp phần giữ vững nhóm dẫn đầu các Chỉ số PCI, PAR-Index, SIPAS, PAPI

(Quanlynhanuoc.vn) – Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, năm 2022, tỉnh Quảng Ninh vinh dự đón nhận những thành tựu nổi bật khi lần thứ 2 (2020 và 2022) chinh phục vị trí dẫn đầu toàn quốc cả 4 chỉ số: PCI, PAPI, PAR Index và SIPAS. Bí quyết để Quảng Ninh đạt được kết quả nổi bật trên đó là sự đồng lòng, nhất quán từ tư duy cho đến hành động, trong đó yếu tố cốt lõi là nhân tố con người và nhiều mô hình đột phá được thực hiện thí điểm thành công.

Với sự quyết liệt, tư duy sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá chiến lược, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm: “…Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; giữ vững vị trí nhóm đầu về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI”. Và để cụ thể hóa nhiệm vụ này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong các Nghị quyết, năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/7/2023 về triển khai chuyên đề Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện để giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu cả nước về các Chỉ số. Cùng với đó, hàng năm sau khi Trung ương công bố kết quả xếp hạng các Chỉ số (PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị phân tích chuyên sâu kết quả đạt được của các Chỉ số, đồng thời cũng chỉ rõ những nội dung chưa đạt được, trách nhiệm thuộc về cá nhân, tổ chức nào để đưa ra giải pháp khắc phục ngay. Chính vì vậy, các nhiệm vụ thường xuyên được rà soát, thực hiện đúng thời gian quy định và không bỏ sót nhiệm vụ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp; TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng; đảm bảo kết nối dữ liệu giải quyết TTHC trên môi trường điện tử bằng việc số hóa kết quả giải quyết TTHC đang hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện, xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 80%, 70%, 60%; đưa 100% TTHC cấp tỉnh, huyện, xã có đủ điều kiện vào dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 18 Quyết định ban hành danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành; thời gian giải quyết TTHC được cắt giảm trung bình từ 30% đến 60%; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết toàn trình đạt trên 80%; tỷ lệ hồ sơ được số hóa đạt trên 86,3% (trong đó: cấp tỉnh đạt: 69,1%; cấp huyện: 94,8%; cấp xã: 95,1%); tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 77,4%. Tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn đạt trên 99%.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã chủ động, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhiều mô hình mới đột phá được mạnh dạn thí điểm đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của địa phương. Trong đó, khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, “6 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; “5 thật”: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được hưởng thụ thật; Nâng cao đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.

Và một trong những bí quyết nữa để Quảng Ninh giữ được “lửa cải cách” liên tục trong nhiều năm qua – đó là sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh, sự trách nhiệm, tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Thông qua các cuộc khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tỉnh cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham gia, đóng góp tâm huyết của người dân, đại diện tổ chức về những bất cập, những khó khăn khi thực hiện một số thủ tục hành chính. Từ đó, đòi hỏi Tỉnh phải có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp, thời gian giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức khi đến giải quyết tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, “chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, vì vậy với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giám sát của người dân, doanh nghiệp và sự quyết liệt chỉ đạo của các cấp chính quyền, công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn Quảng Ninh sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời góp phần vào duy trì, giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI.