Thừa Thiên Huế tiên phong trong việc xây dựng chính quyền điện tử

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều 15/9, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thừa Thiên Huế.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Minh Long đã thông tin về kết quả đạt được trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Theo đó, từ ngày 01/01 – 28/8/2023, 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đều được tiến hành lập đề nghị trình cơ quan có thẩm quyền. Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức, cá nhân. Các cơ quan quản lý nhà nước đã thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, hệ thống hóa bộ thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý chuyên ngành ở các cấp, các ngành. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng.

Hiện nay, danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên địa bàn tỉnh có 2.106; trong đó, 2.088 thủ tục hành chính do cơ quan trung ương quy định, 18 thủ tục hành chính đặc thù của địa phương. Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh là 288.008 hồ sơ và số hồ sơ đã giải quyết là 279.079 hồ sơ. Tổng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến có 121.527 hồ sơ, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Toàn tỉnh có 2.106 thủ tục hành chính (tỷ lệ 100%) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân tại Bộ phận Một cửa các cấp được thực hiện nghiêm túc, là địa chỉ thân thiện, quen thuộc của các công dân, tổ chức khi cần giải quyết các thủ tục hành chính.

Tỉnh đã nâng cấp và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh tại website: https://thongtindoanhnghiep.thuathienhue.gov.vn nhằm khai thác, quản lý thông tin doanh nghiệp và trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước. Đồng thời, tỉnh phát triển các ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp…; 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử đã chuyển sang đăng ký và áp dụng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã duy trì đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức tại chuyên trang, chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ” “chính quyền với người dân” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhằm giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại của tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Các thành viên đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được trong công tác thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Đó là vai trò tham mưu của các sở, ngành trong công tác cải cách hành chính; chú trọng thực hiện bài bản trong công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm, gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân; thực hiện tốt Đề án 06, chuyển đổi số trong y tế và giáo dục… Ngoài ra, kết quả chỉ số cải cách hành chính có xu hướng cải thiện theo hướng tích cực; người dân tham gia khá tốt vào công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, trong tiến trình xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đã có những đầu tư về cơ sở vật chất một cách khá đồng bộ ở các địa phương; nội dung sắp xếp các đơn vị hành chính có những phương án cụ thể.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế của tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đó là khó khăn về nguồn lực, số hóa hồ sơ cấp cơ sở, liên thông các thủ tục hành chính. Theo đó, tỉnh cần có phương hướng về sắp xếp các đơn vị hành chính cụ thể hơn; quan tâm đến sự hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; cần nâng cao chất lượng chính sách, dịch vụ công; tiếp tục cập nhật, làm giàu dữ liệu…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh xác định cải cách hành chính như “cuộc cách mạng”. Dù gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, song quan điểm xuyên suốt của tỉnh là nâng cao tính chủ động theo quy định hiện hành, có thể tỉnh chưa theo kịp những tỉnh, thành phố tốp đầu của cả nước trong các chỉ số, nhưng Thừa Thiên Huế đã làm tốt công tác số hóa, củng cố hệ thống dữ liệu, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị. “Chúng tôi tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của đoàn kiểm tra để tiếp tục hoàn thiện. Trong công tác cải cách hành chính, ngoài văn bản của Trung ương, chúng tôi cũng đưa ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định.

Trước những khó khăn đã nêu, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các bộ, ngành quan tâm nghiên cứu, hướng dẫn và quy định cụ thể về mô hình, việc bố trí công chức hay viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ban hành văn bản hướng dẫn đồng bộ mô hình vận hành giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng; có phương án tính số lượng hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống xử lý dịch vụ công của bộ, ngành cho tỉnh.

Thứ trưởng Nội Vụ Nguyễn Trọng Thừa kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Tỉnh đã thực hiện tốt việc cắt giảm các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, sắp xếp và tinh gọn bộ máy. Ngoài ra, đạt được những kết quả trong công tác thông tin truyền thông doanh nghiệp; hoàn thành 101/161 nhiệm vụ của Chính phủ giao, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiên phong trong việc xây dựng chính quyền điện tử. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Cải cách hành chính là khâu đột phá, do vậy, tỉnh cần khắc phục các hạn chế, bất cập hiện hữu để phát huy những mô hình, cách làm hay. Những kiến nghị của tỉnh, đoàn kiểm tra tiếp thu, ghi nhận và sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Thừa Thiên Huế cần phát huy thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững.

Thu Hương